Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Ahti-myrsky
Ahti-myrsky humahti Oulun päälle noin vuosi sitten ja jätti jälkeensä paljon tuhoa – Kysyimme, miten rajun myrskyn vaikutukset näkyvät kaupungin tuhoalueilla tänään

Ah­ti-myrs­ky humahti Oulun päälle noin vuosi sitten ja jätti jäl­keen­sä paljon tuhoa – Ky­syim­me, miten rajun myrskyn vai­ku­tuk­set näkyvät kau­pun­gin tu­ho­alueil­la tänään

20.06.2022 06:00
Tilaajille
Myrskyn kaatamasta poppelista on alettu veistää Raatissa taideteosta – "Tarkoitus on pitää veistos mahdollisimman massiivisena"

Myrskyn kaa­ta­mas­ta pop­pe­lis­ta on alettu veistää Raa­tis­sa tai­de­teos­ta – "Tar­koi­tus on pitää veistos mah­dol­li­sim­man mas­sii­vi­se­na"

15.06.2022 06:08 8
Oulun teatterin syyskausi starttaa Synninkantajilla väistötiloissa kaupungin varikolla, muut produktiot nähdään teatterin omissa tiloissa – Ahti-myrskyn aiheuttama remontti valmistunee lokakuun puolessa välissä

Oulun teat­te­rin syys­kau­si start­taa Syn­nin­kan­ta­jil­la väis­tö­ti­lois­sa kau­pun­gin va­ri­kol­la, muut pro­duk­tiot nähdään teat­te­rin omissa ti­lois­sa – Ah­ti-myrs­kyn ai­heut­ta­ma re­mont­ti val­mis­tu­nee lo­ka­kuun puo­les­sa välissä

20.08.2021 06:00 5
Tilaajille
Oulua rusikoineen Ahti-myrskyn jälkiä on korjattu koko kesä, mutta paljon pahempaankin oli ainekset – Raatin rakastetusta poppelista kaavaillaan veistosta

Oulua ru­si­koi­neen Ah­ti-myrs­kyn jälkiä on kor­jat­tu koko kesä, mutta paljon pa­hem­paan­kin oli ai­nek­set – ­Raa­tin ra­kas­te­tus­ta pop­pe­lis­ta kaa­vail­laan veis­tos­ta

12.08.2021 06:12 3
Oulussa siivotaan edelleen Paula- ja Ahti-myrskyjen jälkeisiä tuhoja – "Myrskyjen seurauksena talousmetsissä kaatui noin 4 000–5 000 puuta, tarkoittaa satoja rekkakuormallisia"

Oulussa sii­vo­taan edel­leen Paula- ja Ah­ti-myrs­ky­jen jäl­kei­siä tuhoja – "Myrs­ky­jen seu­rauk­se­na ta­lous­met­sis­sä kaatui noin 4 000–5 000 puuta, tar­koit­taa satoja rek­ka­kuor­mal­li­sia"

11.08.2021 17:39 9
Tilaajille
Oulun teatterin syksyn esityskalenteri menee uusiksi Ahti-myrskyn tuhojen takia – kaikki kuusi ensi-iltaa yritetään kuitenkin toteuttaa

Oulun teat­te­rin syksyn esi­tys­ka­len­te­ri menee uusiksi Ah­ti-myrs­kyn tuhojen takia – kaikki kuusi en­si-il­taa yri­te­tään kui­ten­kin to­teut­taa

28.07.2021 15:00 7
Tilaajille
Myrskybongari tallensi kamerallaan uhkaavan vyörypilven Oulun yllä – kuva valittiin kesäkuun lukijakuvaksi

Myrs­ky­bon­ga­ri tal­len­si ka­me­ral­laan uh­kaa­van vyö­ry­pil­ven Oulun yllä – kuva va­lit­tiin ke­sä­kuun lu­ki­ja­ku­vak­si

01.07.2021 09:28 1
Tilaajille
Pelastuslaitos oli varautunut alkuviikon myrskyihin, mutta Ahdin ja Paulan voimat yllättivät silti – "Raivattavaa riittää varmasti viikoiksi"

Pe­las­tus­lai­tos oli va­rau­tu­nut al­ku­vii­kon myrs­kyi­hin, mutta Ahdin ja Paulan voimat yl­lät­ti­vät silti – "Rai­vat­ta­vaa riittää var­mas­ti vii­koik­si"

24.06.2021 18:47 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan myrsky oli myös varoitus – rajuihin sääilmiöihin kannattaa opetella varautumaan
Pääkirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan myrsky oli myös va­roi­tus – ra­jui­hin sää­il­miöi­hin kan­nat­taa ope­tel­la va­rau­tu­maan

23.06.2021 20:00 9
Tilaajille
Ahti-myrsky riuhtaisi Oulun teatterin kattoa – toimitusjohtaja Moilanen: "Tänään arvioidaan tuhojen laajuutta"

Ah­ti-myrs­ky riuh­tai­si Oulun teat­te­rin kattoa – toi­mi­tus­joh­ta­ja Moi­la­nen: "Tänään ar­vioi­daan tuhojen laa­juut­ta"

22.06.2021 22:23 3
Tilaajille
Myrskyn tuhoja raivataan Oulussa pitkään, syöksyvirtaus kaatoi myös Raatin suuren poppelin –  "Myrsky kaatoi puita ryppäissä, hurjalta näyttää"

Myrskyn tuhoja rai­va­taan Oulussa pit­kään, syök­sy­vir­taus kaatoi myös Raatin suuren pop­pe­lin –  "Myrsky kaatoi puita ryp­päis­sä, hur­jal­ta näyt­tää"

22.06.2021 14:45 7
Tilaajille
Kysyimme, mikä on syöksyvirtaus ja kuinka se vaikutti Oulussa riehuneessa Ahti-myrskyssä –  "On silmiinpistävää, että se esiintyi nimenomaan keskustan alueella"

Ky­syim­me, mikä on syök­sy­vir­taus ja kuinka se vai­kut­ti Oulussa rie­hu­nees­sa Ah­ti-myrs­kys­sä – "On sil­miin­pis­tä­vää, että se esiin­tyi ni­men­omaan kes­kus­tan alueel­la"

22.06.2021 15:39 1
Tilaajille