Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Ky­syim­me, mikä on syök­sy­vir­taus ja kuinka se vai­kut­ti Oulussa rie­hu­nees­sa Ah­ti-myrs­kys­sä – "On sil­miin­pis­tä­vää, että se esiin­tyi ni­me­no­maan kes­kus­tan alueel­la"

Ahti-myrskyn aikaan Oulun Vihreäsaaren havaintoasemalla tuulen nopeudeksi mitattiin korkeimmillaan jopa 31 metriä sekunnissa. Näin hurja tuulennopeus on nimenomaan syöksyvirtauksen syytä.

Havainnekuva syöksyvirtauksen synnystä.
Havainnekuva syöksyvirtauksen synnystä.
Kuva: Veera Rahtula

Voimakkaisiin ukkospilviin liittyy yleensä voimakkaita tuulia eli niin sanottuja syöksyvirtauksia, jotka aiheuttavat usein erilaisia vahinkoja.

Maanantaina Oulun yllä riehuneen Ahti-myrskyn aiheuttamat tuhot olivat nimenomaan tällaisen voimakkaan syöksyvirtauksen seurausta: raju tuuli vaurioitti rakennuksia, kaatoi puita ja johti aiheutti jopa yhden kuolintapauksen.