Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Aalto-yliopisto
Oulun yliopistossa kehitetään puolukasta korviketta öljylle – Miljoonahankkeessa uutetaan vahoja teollisuuden tarpeisiin

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­te­tään puo­lu­kas­ta kor­vi­ket­ta öljylle – ­Mil­joo­na­hank­kees­sa uu­te­taan vahoja teol­li­suu­den tar­pei­siin

25.01.2024 15:00 1
Tilaajille
Juha Joenväärän tilanne näytti huonolta ennen kuin hän pääsi OYSin kokeellisiin syöpähoitoihin – Kärppien liiganousun avainpelaaja toivoo pääsevänsä kotiin jouluna

Juha Joen­vää­rän tilanne näytti huo­nol­ta ennen kuin hän pääsi OYSin ko­keel­li­siin syö­pä­hoi­toi­hin – Kärp­pien lii­ga­nou­sun avain­pe­laa­ja toivoo pää­se­vän­sä kotiin jouluna

14.12.2023 18:00 22
Tilaajille
Miten Oulun kouluille käy, kun ilmanvaihto suljetaan yöksi? Selvitimme vastaukset viiteen Kalevan lukijoita huolettavaan kysymykseen

Miten Oulun kou­luil­le käy, kun il­man­vaih­to sul­je­taan yöksi? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set viiteen Kalevan lu­ki­joi­ta huo­let­ta­vaan ky­sy­myk­seen

29.09.2023 18:00 44
Tilaajille
Suomalaissatelliitti paljasti kymmeniä venäläisten asemia heti tultuaan käyttöön Ukrainan sodassa – käänteentekevä tutka oli kehitetty jäiden tarkkailuun

Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia heti tul­tuaan käyt­töön Uk­rai­nan sodassa – kään­teen­te­ke­vä tutka oli ke­hi­tet­ty jäiden tark­kai­luun

05.10.2022 19:03 23
Tilaajille
Yritys kehittää osmankäämihöytyvästä kilpailijaa untuvalle ja polyesterille – höytyvällä voi täyttää esimerkiksi tyynyjä

Yritys ke­hit­tää os­man­kää­mi­höy­ty­väs­tä kil­pai­li­jaa un­tu­val­le ja po­ly­es­te­ril­le – höy­ty­väl­lä voi täyttää esi­mer­kik­si tyynyjä

09.09.2022 09:55 2
Yliopistoissa antennit kohti Ukrainaa – Ukrainalaiset opiskelijat ja tutkijat tulevat merkittäväksi osaksi Suomen akateemista yhteisöä alkavana syksynä

Yli­opis­tois­sa an­ten­nit kohti Uk­rai­naa – Uk­rai­na­lai­set opis­ke­li­jat ja tut­ki­jat tulevat mer­kit­tä­väk­si osaksi Suomen aka­tee­mis­ta yh­tei­söä al­ka­va­na syksynä

27.08.2022 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton asia on myös maa­kun­nan ja muun Suomen asia

11.09.2020 06:15 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to ei voi toimia kuin valtio val­tios­sa – Oulua kan­nat­tai­si tar­kas­tel­la ensi sijassa omassa kon­teks­tis­saan

08.09.2020 06:50 13
Tilaajille
Tuore tutkimus: sähkönkäytön kasvu jatkuu ICT-alalla – taustalla kuluttajien käyttämä mobiilidata

Tuore tut­ki­mus: säh­kön­käy­tön kasvu jatkuu ICT-alal­la – taus­tal­la ku­lut­ta­jien käyt­tä­mä mo­bii­li­da­ta

08.06.2020 11:29 2
Tutkimus: Pelkästä puhumisesta syntyy koronatartuntaan riittävä hiukkaspilvi

Tut­ki­mus: Pel­käs­tä pu­hu­mi­ses­ta syntyy ko­ro­na­tar­tun­taan riit­tä­vä hiuk­kas­pil­vi

27.05.2020 09:54 1