Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Ka­las­tus­lu­pien myön­tä­mi­nen kes­key­tet­tiin kol­mel­la Poh­jois-Suo­men ka­las­tus­koh­teel­la hel­tei­den kuu­men­ta­mien vesien vuoksi

Metsähallituksen kalastuskohteiden lupamyynti on jouduttu keskeyttämään eri puolilla maata lämmenneiden vesien vuoksi. Pohjois-Suomessa lupamyynti keskeytettiin tänään Iijoen keskiosan, Vikajoen ja Hossan kalastuskohteilla. Lupien tilannetta arvioidaan uudestaan 11. heinäkuuta.

Jokivedet ovat helteiden myötä kuumenneet jopa Lapissa paikoin yli 22 asteeseen, mikä on monille kaloille tukala lämpötila. Kalastuskohteilla, joiden lupamyynti keskeytettiin nyt, pääasiallisia saaliita ovat lohikalat. Ne sietävät kuumuutta huonosti.

Lämmön vuoksi vaarana on, että koukkuun käynyt kala ei toivu vapauttamisesta vaan menehtyy väsytyksen seurauksena. Saaliiksi saadut rauhoitetut kalat on vapautettava.

Metsähallituksen ei ole mahdollista peruuttaa jo maksettuja lupia ilman luvanhaltijan suostumusta, mutta kalastajia suositellaan siirtämään jo hankitut kalastusluvat myöhemmäksi niillä kohteilla, joilla lupamyynti on keskeytetty. Siirto onnistuu ilmaiseksi, ja maksetun luvan voi peruuttaa 13 eurolla.