Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Forum24 ihmiset

Kiekkolääkärinä rakkaudesta lajiin – Jukka Tikanto on huolehtinut kärppäpelaajien terveydestä jo 23 vuotta

Kiek­ko­lää­kä­ri­nä rak­kau­des­ta lajiin – Jukka Tikanto on huo­leh­ti­nut kärp­pä­pe­laa­jien ter­vey­des­tä jo 23 vuotta

19.09.2023 06:15
Oululaisen Jenni Ryytyn eksoottinen lemmikkikatras puistattaa monia – "Torakat ovat äärimmäisen kiehtovia ja väärinymmärrettyjä hyönteisiä"

Ou­lu­lai­sen Jenni Ryytyn ek­soot­ti­nen lem­mik­ki­kat­ras puis­tat­taa monia – "To­ra­kat ovat ää­rim­mäi­sen kieh­to­via ja vää­rin­ym­mär­ret­ty­jä hyön­tei­siä"

17.09.2023 06:15 5
"Kissanpaskat!" tokaisi 90-vuotias Anja ja somekansa riemastui – oululaisen sisällöntuottajan mummuvideot keräävät tuhansia katsojia

"Kis­san­pas­kat!" tokaisi 90-vuo­tias Anja ja so­me­kan­sa rie­mas­tui – ou­lu­lai­sen si­säl­lön­tuot­ta­jan mum­mu­vi­deot ke­rää­vät tu­han­sia kat­so­jia

10.09.2023 06:15 6
Suomen ensimmäinen MasterChef-voittaja Joonas Hämäläinen aloittaa pian kauppiaana Ritaharjussa

Suomen en­sim­mäi­nen Mas­terC­hef-voit­ta­ja Joonas Hä­mä­läi­nen aloit­taa pian kaup­piaa­na Ri­ta­har­jus­sa

19.08.2023 06:05 6
Äänikirjoja luetaan urakkapalkalla eikä perfektionismiin ole varaa, kertoo oululaislähtöinen lukija Arttu Kurttila

Ää­ni­kir­jo­ja luetaan urak­ka­pal­kal­la eikä per­fek­tio­nis­miin ole varaa, kertoo ou­lu­lais­läh­töi­nen lukija Arttu Kurt­ti­la

14.08.2023 06:15 3
Oululainen Timo rakentaa liki satavuotiasta T-Fordia kuin ruosteista palapeliä – "Eihän tässä ole mitään järkeä"

Ou­lu­lai­nen Timo ra­ken­taa liki sa­ta­vuo­tias­ta T-For­dia kuin ruos­teis­ta pa­la­pe­liä – "Eihän tässä ole mitään järkeä"

13.08.2023 06:10 5
Epilepsia on muutakin kuin kouristuksia – oululaisen Aulin kohtauksille on tyypillistä toimintakyvyn säilyminen, vaikka tietoisuus häilyy

Epi­lep­sia on muu­ta­kin kuin kou­ris­tuk­sia – ou­lu­lai­sen Aulin koh­tauk­sil­le on tyy­pil­lis­tä toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mi­nen, vaikka tie­toi­suus häilyy

12.08.2023 06:15
Oululainen Robi Tolonen haluaa kääntää Särki Clothing -vaatebrändillään huomion nuorten hyvinvointiin

Ou­lu­lai­nen Robi Tolonen haluaa kääntää Särki Clot­hing -vaa­te­brän­dil­lään huomion nuorten hy­vin­voin­tiin

29.07.2023 06:03 1
Oululainen jääkiekkohuumori tavoitti suomalaiset somessa – Icemachineman36-tilin takaa löytyvä mies suhtautuu suosioon maltilla

Ou­lu­lai­nen jää­kiek­ko­huu­mo­ri ta­voit­ti suo­ma­lai­set somessa – Icemachineman36-ti­lin takaa löytyvä mies suh­tau­tuu suo­sioon mal­til­la

16.07.2023 06:10 1
Oulun apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta johdattaa pyöräilyjoukkueen Pariisiin – kapteenin tehtävänä on minimoida riskit uuvuttavalla matkalla

Oulun apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Arto Kar­na­ran­ta joh­dat­taa pyö­räi­ly­jouk­kueen Pa­rii­siin – kap­tee­nin teh­tä­vä­nä on mi­ni­moi­da riskit uu­vut­ta­val­la mat­kal­la

02.07.2023 06:05 9
Oululainen Nadja Taivassalo pelastaa marketeista hävikkikukkia ja loihtii niistä uusia asetelmia – "Parhaimmillaan kimppu on mennyt kaupaksi viidessä minuutissa"

Ou­lu­lai­nen Nadja Tai­vas­sa­lo pe­las­taa mar­ke­teis­ta hä­vik­ki­kuk­kia ja loihtii niistä uusia ase­tel­mia – "Par­haim­mil­laan kimppu on mennyt kau­pak­si vii­des­sä mi­nuu­tis­sa"

11.06.2023 06:05
Oululainen Meri Saranki sairastui syömishäiriöön 14-vuotiaana – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jatkamaan ja valehtelemaan"

Ou­lu­lai­nen Meri Saranki sai­ras­tui syö­mis­häi­riöön 14-vuo­tiaa­na – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jat­ka­maan ja va­leh­te­le­maan"

02.06.2023 06:10 1
Televisiokamerat seurasivat oululaista Sebastian Hietikkoa au pair -reissulle Etelä-Afrikkaan – "Se oli monella tavalla suurien tunteiden kokemus"

Te­le­vi­sio­ka­me­rat seu­ra­si­vat ou­lu­lais­ta Se­bas­tian Hie­tik­koa au pair -reis­sul­le Ete­lä-Af­rik­kaan – "Se oli monella tavalla suurien tun­tei­den ko­ke­mus"

23.05.2023 13:31 2
Oululaisen Topias Rajalan elektroninen tanssimusiikki kerää kuuntelijoita ympäri maailmaa – "Suomessa koko genre on lapsen kengissä"

Ou­lu­lai­sen Topias Rajalan elekt­ro­ni­nen tans­si­mu­siik­ki kerää kuun­te­li­joi­ta ympäri maail­maa – "Suo­mes­sa koko genre on lapsen ken­gis­sä"

14.05.2023 06:15 4
Kempeleen Kirissä aloittava Tuomas Jussila puhkuu intoa kauden avauksen kynnyksellä – ”Meillä on mahdollisuudet yllättää kaikki”

Kem­pe­leen Kirissä aloit­ta­va Tuomas Jussila puhkuu intoa kauden avauk­sen kyn­nyk­sel­lä – ”Meillä on mah­dol­li­suu­det yl­lät­tää kaikki”

12.05.2023 06:05
Kempeleläinen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 kilometriä – "Kempeleen kolmatta latukonetta" ei kyllästytä kiertää samaa seitsemän kilometrin lenkkiä

Kem­pe­le­läi­nen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 ki­lo­met­riä – "Kem­pe­leen kol­mat­ta la­tu­ko­net­ta" ei kyl­läs­ty­tä kiertää samaa seit­se­män ki­lo­met­rin lenkkiä

11.05.2023 06:04 13
Näyttävät hyppypotkut ovat oululaisen Perttu Pisilän mieleen – katso videolta tuoreen SM-mitalistin taidonnäyte

Näyt­tä­vät hyp­py­pot­kut ovat ou­lu­lai­sen Perttu Pisilän mieleen – katso vi­deol­ta tuoreen SM-mi­ta­lis­tin tai­don­näy­te

07.05.2023 13:47
Oululaiset anopit lähtivät Lontooseen hakemaan selfietä kuningasparin kanssa – Pelipaikoille mennään jo aamukuudeksi

Ou­lu­lai­set anopit läh­ti­vät Lon­too­seen ha­ke­maan sel­fie­tä ku­nin­gas­pa­rin kanssa – Pe­li­pai­koil­le mennään jo aa­mu­kuu­dek­si

05.05.2023 06:10 4
Oululainen Eero Tanjunen luo sutusta taidetta – "Vastaavia taidemuotoja ei ole tullut hirveästi vastaan"

Ou­lu­lai­nen Eero Tan­ju­nen luo sutusta tai­det­ta – "­Vas­taa­via tai­de­muo­to­ja ei ole tullut hir­veäs­ti vas­taan"

01.05.2023 06:04
AC Oulun Otso Liimatta ei ota paineita siirrosta ulkomaille – "Itsellenihän minä olen ne tavoitteet asettanut"

AC Oulun Otso Lii­mat­ta ei ota pai­nei­ta siir­ros­ta ul­ko­mail­le – "It­sel­le­ni­hän minä olen ne ta­voit­teet aset­ta­nut"

28.04.2023 09:57 2
Oululainen keskimatkojen juoksija Erika Utriainen on lähdössä nälkäisenä kesän juoksuradoille – tavoitteena Suomen ennätysvauhdit

Ou­lu­lai­nen kes­ki­mat­ko­jen juok­si­ja Erika Ut­riai­nen on läh­dös­sä näl­käi­se­nä kesän juok­su­ra­doil­le – ta­voit­tee­na Suomen en­nä­tys­vauh­dit

25.04.2023 11:45 4
Riikka Pulkkinen oli lapsensa kanssa HopLopissa, kun kuuli pysäyttävän kuulutuksen – "Tiesin heti, että tässä on tulevan kirjani nimi"

Riikka Pulk­ki­nen oli lap­sen­sa kanssa Hop­Lo­pis­sa, kun kuuli py­säyt­tä­vän kuu­lu­tuk­sen – "­Tie­sin heti, että tässä on tulevan kirjani nimi"

23.04.2023 17:56
Oululaiset äiti ja tytär Suvi ja Julia Vehkaperä joutuivat aivoleikkaukseen peräjälkeen – "On äärimmäisen harvinaista, että kaksi chiari-tapausta sattuu samaan perheeseen"

Ou­lu­lai­set äiti ja tytär Suvi ja Julia Veh­ka­pe­rä jou­tui­vat ai­vo­leik­kauk­seen pe­rä­jäl­keen – "On ää­rim­mäi­sen har­vi­nais­ta, että kaksi chia­ri-ta­paus­ta sattuu samaan per­hee­seen"

06.04.2023 15:00
Tilaajille
Oululaisen Heidin kotiin kurkkii somessa 24 000 seuraajaa – "Kiiltokuvien sijaan haluan jakaa aitoja tunteita ja elämää"

Ou­lu­lai­sen Heidin kotiin kurkkii somessa 24 000 seu­raa­jaa – "Kiil­to­ku­vien sijaan haluan jakaa aitoja tun­tei­ta ja elämää"

26.03.2023 06:15 1
"Kun sain kuulla sairastavani lastenreumaa, lapsuus loppui siihen paikkaan", muistelee oululainen Susanna Niemelä – nyt takana on jo 40 leikkausta ja 7 tekoniveltä

"Kun sain kuulla sai­ras­ta­va­ni las­ten­reu­maa, lapsuus loppui siihen paik­kaan", muis­te­lee ou­lu­lai­nen Susanna Niemelä – nyt takana on jo 40 leik­kaus­ta ja 7 te­ko­ni­vel­tä

19.03.2023 06:10 2
Oululainen Simo Kekäläinen on osallistunut jo seitsemään televisiokisailuun – "Kameroiden edessä olevia taviksia kannattaa katsoa kotisohvalta armollisin silmin"

Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen on osal­lis­tu­nut jo seit­se­mään te­le­vi­sio­ki­sai­luun – "Ka­me­roi­den edessä olevia ta­vik­sia kan­nat­taa katsoa ko­ti­soh­val­ta ar­mol­li­sin silmin"

18.03.2023 06:10 1
Huonekasveillakin voi hifistellä – oululainen viherpeukalo Reija Ukkola sekoittaa itse mullan viidellekymmenelle huonekasvilleen

Huo­ne­kas­veil­la­kin voi hi­fis­tel­lä – ou­lu­lai­nen vi­her­peu­ka­lo Reija Ukkola se­koit­taa itse mullan vii­del­le­kym­me­nel­le huo­ne­kas­vil­leen

11.03.2023 06:09 1
Oululaislähtöinen Karoliina Koiso-Kanttila sai kipinän esittävään taiteeseen Oulun teatterissa – tänään ensi-iltansa saava Kuolema Venetsiassa toi naisen takaisin juurilleen

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la sai kipinän esit­tä­vään tai­tee­seen Oulun teat­te­ris­sa – tänään en­si-il­tan­sa saava Kuolema Ve­net­sias­sa toi naisen ta­kai­sin juu­ril­leen

10.03.2023 06:05
Oululainen Dimi Salo pohtii sopivanlaisuuden teemaa pian julkaistavalla levyllään ja esikoiskirjassaan – haaveissa myös äänikirja ja musiikkinäytelmä

Ou­lu­lai­nen Dimi Salo pohtii so­pi­van­lai­suu­den teemaa pian jul­kais­ta­val­la le­vyl­lään ja esi­kois­kir­jas­saan – haa­veis­sa myös ää­ni­kir­ja ja mu­siik­ki­näy­tel­mä

05.03.2023 06:15 2
Laitoshoito ei ollut vaihtoehto, kun oululainen Anu synnytti vaikeasti kehitysvammaiset kaksoset – "Vaikeinta oman lapsen omaishoitajuudessa on sen päättyminen"

Lai­tos­hoi­to ei ollut vaih­toeh­to, kun ou­lu­lai­nen Anu syn­nyt­ti vai­keas­ti ke­hi­tys­vam­mai­set kak­so­set – "Vai­kein­ta oman lapsen omais­hoi­ta­juu­des­sa on sen päät­ty­mi­nen"

26.02.2023 06:15 9