Forum24 ihmiset

Eero Oikarinen on Oulun uutterimpia kädenojentajia – "Minulla on sisäinen kello joka alkaa kilkattaa, kun verenluovutus lähestyy"

Eero Oi­ka­ri­nen on Oulun uut­te­rim­pia kä­den­ojen­ta­jia – "Mi­nul­la on si­säi­nen kello joka alkaa kil­kat­taa, kun ve­ren­luo­vu­tus lä­hes­tyy"

08.05.2021 07:30 2
Oululainen Sisko Leinonen saattohoitaa hoivakodin asukkaita laulamalla – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat viimeiset hetket, musiikki menee sydämeen"

Ou­lu­lai­nen Sisko Lei­no­nen saat­to­hoi­taa hoi­va­ko­din asuk­kai­ta lau­la­mal­la – "Usein huomaa, että vaikka käsillä ovat vii­mei­set hetket, mu­siik­ki menee sy­dä­meen"

02.05.2021 07:07 7
Vappuvieraita ei nakeilla hurmata, sanoo oululainen MasterChef-tähti Sofia Åhman – katso tästä vadelmasiman ohje ja muut tähtikokin vinkit vappupöytään

Vap­pu­vie­rai­ta ei na­keil­la hur­ma­ta, sanoo ou­lu­lai­nen Mas­terC­hef-täh­ti Sofia Åhman – katso tästä va­del­ma­si­man ohje ja muut täh­ti­ko­kin vinkit vap­pu­pöy­tään

27.04.2021 19:36
Kärppälegenda Jari Viuhkolasta tuli ihmiskehon asiantuntija – "Ihmisten auttaminen on kiinnostanut aina"

Kärp­pä­le­gen­da Jari Viuh­ko­las­ta tuli ih­mis­ke­hon asian­tun­ti­ja – "Ih­mis­ten aut­ta­mi­nen on kiin­nos­ta­nut aina"

26.04.2021 06:36 1
Mikko Alatalo: Pilasin Suomen nuorison esittelemällä Sex Pistolsin – 70 vuotta täyttävä laulajaikoni jatkaa lauseita

Mikko Ala­ta­lo: Pilasin Suomen nuo­ri­son esit­te­le­mäl­lä Sex Pis­tol­sin – 70 vuotta täyt­tä­vä lau­la­ja­iko­ni jatkaa lau­sei­ta

25.04.2021 06:17 8
Velvet Oceanista tuttu Riitu Ronkainen sukkuloi popin ja metallin välillä

Velvet Ocea­nis­ta tuttu Riitu Ron­kai­nen suk­ku­loi popin ja me­tal­lin välillä

23.04.2021 06:48
Oululainen Timo Saarela loihtii teräksestä pienoismalleja kotinsa autotallissa –  näyttävän Titanicin tekemiseen kului aikaa kolmesataa tuntia

Ou­lu­lai­nen Timo Saarela loihtii te­räk­ses­tä pie­nois­mal­le­ja kotinsa au­to­tal­lis­sa – näyt­tä­vän Ti­ta­ni­cin te­ke­mi­seen kului aikaa kol­me­sa­taa tuntia

19.04.2021 09:27 14
Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vinksahtanutta – Oululaislaulaja voitti pelkonsa, ja ukulelealusta neljä vuotta kasvanut prosessi aineellistuu viimein äänitteeksi

Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vink­sah­ta­nut­ta – Ou­lu­lais­lau­la­ja voitti pel­kon­sa, ja uku­le­le­alus­ta neljä vuotta kas­va­nut pro­ses­si ai­neel­lis­tuu viimein ää­nit­teek­si

16.04.2021 20:24 1
Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väisänen on kuuluttanut Kärppien pelejä jo 12 kautta

Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väi­sä­nen on kuu­lut­ta­nut Kärp­pien pelejä jo 12 kautta

16.04.2021 06:15 2
Kärppäpuolustaja Joona Huttulan voi laskea tämän kauden tasonnostajaksi – "Olen tiedostanut sen, että oma polkuni menee pidemmän kaavan kautta"

Kärp­pä­puo­lus­ta­ja Joona Hut­tu­lan voi laskea tämän kauden ta­son­nos­ta­jak­si – "Olen tie­dos­ta­nut sen, että oma polkuni menee pi­dem­män kaavan kautta"

14.04.2021 20:06
Alexander Saloranta: "Ilman pesäpallon lopettamista ja sukupuolen korjaamista en olisi tässä kertomassa kuulumisiani"

Ale­xan­der Sa­lo­ran­ta: "Ilman pe­sä­pal­lon lo­pet­ta­mis­ta ja su­ku­puo­len kor­jaa­mis­ta en olisi tässä ker­to­mas­sa kuu­lu­mi­sia­ni"

09.04.2021 06:30 9
Oululaislähtöinen näyttelijä Jaakko Ohtonen sai Vikings-roolin – koe-esiintyminen kuvattiin kännykällä anoppilan vierashuoneessa julkkispuolison avustuksella

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Jaakko Ohtonen sai Vi­kings-roo­lin – koe-esiin­ty­mi­nen ku­vat­tiin kän­ny­käl­lä anop­pi­lan vie­ras­huo­nees­sa julk­kis­puo­li­son avus­tuk­sel­la

02.04.2021 07:17
Sanna "Sana" Rönnberg jatkaa lauseita – "Twerkkausvideon julkaiseminen Instassa oli vapauttavaa"

Sanna "Sana" Rönn­berg jatkaa lau­sei­ta – "T­werk­kaus­vi­deon jul­kai­se­mi­nen Ins­tas­sa oli va­paut­ta­vaa"

27.03.2021 20:10 3
Oululainen Sampo Salmela haaveilee isojen lavojen valloittamisesta stadion­iskelmillään - "Koskaan ei pidä lopettaa unelmoimasta"

Ou­lu­lai­nen Sampo Salmela haa­vei­lee isojen lavojen val­loit­ta­mi­ses­ta sta­dion­is­kel­mil­lään - "Kos­kaan ei pidä lo­pet­taa unel­moi­mas­ta"

25.03.2021 20:44
Abien outo vuosi – ”Korona on syönyt yhden vuoden pois elämämme parhaasta ajasta”

Abien outo vuosi – ”Korona on syönyt yhden vuoden pois elä­mäm­me par­haas­ta ajasta”

24.03.2021 19:40 8
Hermanni Aitto-oja kasvoi pelkurista hurjapääksi – "Snowcross on kuin huumetta, jota on pakko saada lisää"

Her­man­ni Ait­to-oja kasvoi pel­ku­ris­ta hur­ja­pääk­si – "S­nowc­ross on kuin huu­met­ta, jota on pakko saada lisää"

19.03.2021 06:17 3
Kirjailija Joni Skiftesvik kirjoittaa edelleen, mutta työtahti on leppoistunut – "Se tuntuu ylelliseltä"

Kir­jai­li­ja Joni Skif­tes­vik kir­joit­taa edel­leen, mutta työ­tah­ti on lep­pois­tu­nut – "Se tuntuu ylel­li­sel­tä"

13.03.2021 08:35 7
Takavuosien tv-kasvo Alex Cast tähtää Coffeella uuteen nousuun – "Viiden vuoden kuluttua olen toivottavasti isompi nimi musiikkikentällä"

Ta­ka­vuo­sien tv-kas­vo Alex Cast tähtää Cof­feel­la uuteen nousuun – "Viiden vuoden ku­lut­tua olen toi­vot­ta­vas­ti isompi nimi mu­siik­ki­ken­täl­lä"

12.03.2021 18:29 1
Saaristonkadun liikenne tunneliin, visioi Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Jarmo Hagelberg – Eläkepäivät odottavat, mutta sen enempää suunnitelmia Hagelbergilla ei ole kuin opiskelemaan lähtiessä

Saa­ris­ton­ka­dun lii­ken­ne tun­ne­liin, visioi Oulun lii­ke­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Jarmo Ha­gel­berg – Elä­ke­päi­vät odot­ta­vat, mutta sen enempää suun­ni­tel­mia Ha­gel­ber­gil­la ei ole kuin opis­ke­le­maan läh­ties­sä

07.03.2021 06:23 12
Ville Ranta ikävöi Oulun hullua meininkiä herraskaisvaatteissa – Sarjakuvataiteilija jatkaa lauseita ja kertoo pettyneensä Helsingin talveen

Ville Ranta ikävöi Oulun hullua mei­nin­kiä her­ras­kais­vaat­teis­sa – Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja jatkaa lau­sei­ta ja kertoo pet­ty­neen­sä Hel­sin­gin talveen

05.03.2021 21:19 2
Seniorit kokkikoulussa – "Nuorethan tietävät nämä smoothiet ja muut, mutta meidän ikäisille nämä ovat uusia juttuja"

Se­nio­rit kok­ki­kou­lus­sa – "Nuo­ret­han tie­tä­vät nämä smoot­hiet ja muut, mutta meidän ikäi­sil­le nämä ovat uusia jut­tu­ja"

04.03.2021 21:12 1
Johanna Pakonen lähti haastamaan itseään tänään starttaavaan Selviytyjät-ohjelmaan ­– haasteita on riittänyt myös siviilielämässä

Johanna Pakonen lähti haas­ta­maan itseään tänään start­taa­vaan Sel­viy­ty­jät-oh­jel­maan – haas­tei­ta on riit­tä­nyt myös si­vii­li­elä­mäs­sä

27.02.2021 06:20
Brassimimmi sai Mika Rännälin jämähtämään 22 vuodeksi New Yorkiin – nyt pianisti on palannut juurilleen ja ottaa Oulunsalo Soin ohjakset

Bras­si­mim­mi sai Mika Rän­nä­lin jä­mäh­tä­mään 22 vuo­dek­si New Yorkiin – nyt pia­nis­ti on pa­lan­nut juu­ril­leen ja ottaa Ou­lun­sa­lo Soin oh­jak­set

26.02.2021 06:08 3
Oululainen lumilautailijalupaus Topias Joensuu laskee kohti ammattilaisuutta

Ou­lu­lai­nen lu­mi­lau­tai­li­ja­lu­paus Topias Joensuu laskee kohti am­mat­ti­lai­suut­ta

20.02.2021 06:49
Matti Matinheikki asettui ehdolle kuntavaaleihin

Matti Ma­tin­heik­ki asettui ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin

19.02.2021 09:14 30
Kärppäikoni Lasse Kukkonen on Vuoden oululainen ylivoimaisella äänisaaliilla –  "Kyllähän tällainen tuntuu tosi hyvältä ja rehellisesti sanottuna vähän hämmentävältä"

Kärp­pä­iko­ni Lasse Kuk­ko­nen on Vuoden ou­lu­lai­nen yli­voi­mai­sel­la ää­ni­saa­liil­la – "Kyl­lä­hän täl­lai­nen tuntuu tosi hyvältä ja re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na vähän häm­men­tä­väl­tä"

17.02.2021 06:08 7
Oululaislähtöinen Pekka Gröhn on soittanut melkein kaikkien kanssa Loirista Rolling Stones -legendaan – Autossa muusikko yllättyi, kun hän huomasi yhden suomalaisartistin puuttuvan listalta

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Pekka Gröhn on soit­ta­nut melkein kaik­kien kanssa Loi­ris­ta Rolling Stones -le­gen­daan – Autossa muu­sik­ko yl­lät­tyi, kun hän huomasi yhden suo­ma­lais­ar­tis­tin puut­tu­van lis­tal­ta

12.02.2021 21:11
Kilparatsastusta äitiyden ehdoilla – Mirella Lesonen-Hakola elää hektistä arkea Marbellassa

Kil­pa­rat­sas­tus­ta äi­tiy­den eh­doil­la – Mirella Le­so­nen-Ha­ko­la elää hek­tis­tä arkea Mar­bel­las­sa

11.02.2021 06:15 7
Talviloma päättyi syöpädiagnoosiin ja nuoren naisen maailma pysähtyi – "Se oli valtava järkytys"

Tal­vi­lo­ma päättyi syö­pä­diag­noo­siin ja nuoren naisen maailma py­säh­tyi – "Se oli valtava jär­ky­tys"

03.02.2021 10:00 2
Hurja-Hanneksesta tuli leppoisa valmentaja – "Monella on minua kohtaan ennakkoluuloja"

Hur­ja-Han­nek­ses­ta tuli lep­poi­sa val­men­ta­ja – "Mo­nel­la on minua kohtaan en­nak­ko­luu­lo­ja"

27.01.2021 06:00