Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Forum24 ihmiset

Oululaislähtöinen näyttelijä Laura Ollikainen tekee uraa Hollywoodissa – "Kilpailu pienistäkin rooleista on tosi kovaa"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Laura Ol­li­kai­nen tekee uraa Hol­ly­woo­dis­sa – "Kil­pai­lu pie­nis­tä­kin roo­leis­ta on tosi kovaa"

09.05.2022 06:10
Kun suurpeto tassuttelee pihapiirissä, Janne Perätalo kiiruhtaa paikalle – kevät on petoyhdyshenkilölle vuoden kiireisintä sesonkia

Kun suur­pe­to tas­sut­te­lee pi­ha­pii­ris­sä, Janne Pe­rä­ta­lo kii­ruh­taa pai­kal­le – kevät on pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le vuoden kii­rei­sin­tä se­son­kia

15.04.2022 06:25
Home- ja hajusteallergikon arki on täynnä haasteita – "Se suututtaa ja turhauttaa kun sanotaan, että ongelma on korvien välissä"

Home- ja ha­jus­te­al­ler­gi­kon arki on täynnä haas­tei­ta – "Se suu­tut­taa ja tur­haut­taa kun sa­no­taan, että ongelma on korvien vä­lis­sä"

11.04.2022 06:15 14
Sota Euroopassa sai koomikko Iikka Kiven haluamaan takaisin reserviin – Toistaiseksi paluun estää lakipykälä

Sota Eu­roo­pas­sa sai koo­mik­ko Iikka Kiven ha­lua­maan ta­kai­sin re­ser­viin – Tois­tai­sek­si paluun estää la­ki­py­kä­lä

07.04.2022 06:08 27
Oululainen Petri Henell on omasta mielestään ollut lapsesta saakka polyamorinen – "Tajusin, että tämä on se elämäntapa, joka minulle sopii"

Ou­lu­lai­nen Petri Henell on omasta mie­les­tään ollut lap­ses­ta saakka po­lya­mo­ri­nen – "Ta­ju­sin, että tämä on se elä­män­ta­pa, joka minulle sopii"

01.04.2022 06:07 15
Oululaislähtöinen Michelin-kokki Sauli Kemppainen palasi maailmalta Suomeen jäädäkseen ja on avaamassa uutta ravintolaa Helsinkiin – tulevaisuudessa ehkä Ouluunkin

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Mic­he­lin-kok­ki Sauli Kemp­pai­nen palasi maail­mal­ta Suomeen jää­däk­seen ja on avaa­mas­sa uutta ra­vin­to­laa Hel­sin­kiin – tu­le­vai­suu­des­sa ehkä Ou­luun­kin

31.03.2022 09:34 4
Kiinnostavia kuvakulmia jäältä ja yleisöstä – Iliyan Milev juoksee kamera olalla kaukalon vieressä, kun Kärpät ottaa vastustajista mittaa

Kiin­nos­ta­via ku­va­kul­mia jäältä ja ylei­sös­tä – Iliyan Milev juoksee kamera olalla kau­ka­lon vie­res­sä, kun Kärpät ottaa vas­tus­ta­jis­ta mittaa

27.03.2022 18:00 1
Lahjakas kärppätulokas Ville Koivunen on nyt kiekkokansan suurennuslasin alla – "En ota paineita, teen vain omaa juttuani"

Lah­ja­kas kärp­pä­tu­lo­kas Ville Koi­vu­nen on nyt kiek­ko­kan­san suu­ren­nus­la­sin alla – "En ota pai­nei­ta, teen vain omaa jut­tua­ni"

27.03.2022 06:08 2
Ville Laihialan soololevy muhi vuosikymmenen – "Nyt tuntuu jotenkin alastomammalta ja rehellisemmältä, koska laulan suomeksi"

Ville Lai­hia­lan soo­lo­le­vy muhi vuo­si­kym­me­nen – "Nyt tuntuu jo­ten­kin alas­to­mam­mal­ta ja re­hel­li­sem­mäl­tä, koska laulan suo­mek­si"

26.03.2022 06:06 2
Kärpät Naiset itsevarmana pleijareihin – "Lähdemme taistelemaan mitaleista", sanoo joukkueen kärkikaartiin murtautunut Aino Kaijankoski

Kärpät Naiset it­se­var­ma­na plei­ja­rei­hin – "Läh­dem­me tais­te­le­maan mi­ta­leis­ta", sanoo jouk­kueen kär­ki­kaar­tiin mur­tau­tu­nut Aino Kai­jan­kos­ki

25.03.2022 18:21
Oululainen Olga Gokkoeva toi syöpäsairaan äitinsä Venäjältä turvaan Suomeen – nyt he leipovat yhdessä karjalanpiirakoita ukrainalaisten hyväksi

Ou­lu­lai­nen Olga Gok­koe­va toi syö­pä­sai­raan äitinsä Ve­nä­jäl­tä turvaan Suomeen – nyt he lei­po­vat yhdessä kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta uk­rai­na­lais­ten hyväksi

25.03.2022 06:06 1
Tilkkutöitä 30 vuotta loihtinut oululainen Paula Vainio teki intohimostaan työn – ”On kiehtovaa, kun kangas loppuu”

Tilk­ku­töi­tä 30 vuotta loih­ti­nut ou­lu­lai­nen Paula Vainio teki in­to­hi­mos­taan työn – ”On kieh­to­vaa, kun kangas loppuu”

13.03.2022 06:25
Oululaislähtöinen Tiina Ylitalo antoi kasvonsa vankila-arjelle Ylen Linna-dokumentissa – takana värikäs rikostausta ja neljä vankilatuomiota

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Tiina Ylitalo antoi kas­von­sa van­ki­la-ar­jel­le Ylen Lin­na-do­ku­men­tis­sa – takana värikäs ri­kos­taus­ta ja neljä van­ki­la­tuo­mio­ta

04.03.2022 06:15 30
Tieto harvinaisesta sairaudesta oli lopulta helpotus – usea lääkärikään ei tiennyt sellaista olevan olemassa

Tieto har­vi­nai­ses­ta sai­rau­des­ta oli lopulta hel­po­tus – usea lää­kä­ri­kään ei tiennyt sel­lais­ta olevan ole­mas­sa

28.02.2022 06:03 3
Kempeleläinen Pentti Mellenius kiri Vuoden pappa -finalistiksi – "Pena olisi tunnustuksen ansainnut, mutta kyllä hän on Vuoden pappa ilman präniköitäkin"

Kem­pe­le­läi­nen Pentti Mel­le­nius kiri Vuoden pappa -fi­na­lis­tik­si – "Pena olisi tun­nus­tuk­sen an­sain­nut, mutta kyllä hän on Vuoden pappa ilman prä­ni­köi­tä­kin"

26.02.2022 06:35
Kiipeily koukutti oululaisen Markus Huhtalan – viikonloppuna hän kilvoittelee Euroopan parhaiden kiipeilijöiden kanssa Kiimingin Alakylässä

Kii­pei­ly kou­kut­ti ou­lu­lai­sen Markus Huh­ta­lan – vii­kon­lop­pu­na hän kil­voit­te­lee Eu­roo­pan par­hai­den kii­pei­li­jöi­den kanssa Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä

18.02.2022 06:35 1
Oululainen Anne Ståhle-Kanniala tekee taidetta massarokotusten keskiöstä – "Näyttely olisi kunnianosoitus tuhansille tärkeää työtä tekeville rokottajille"

Ou­lu­lai­nen Anne Ståh­le-Kan­nia­la tekee tai­det­ta mas­sa­ro­ko­tus­ten kes­kiös­tä – "Näyt­te­ly olisi kun­nian­osoi­tus tu­han­sil­le tärkeää työtä te­ke­vil­le ro­kot­ta­jil­le"

13.02.2022 06:20 3
Kärppäpelaajat mielivät presidentin puheille – "Luultavasti tapaamisesta tulisi hieman kiusallinen"

Kärp­pä­pe­laa­jat mie­li­vät pre­si­den­tin pu­heil­le – "Luul­ta­vas­ti ta­paa­mi­ses­ta tulisi hieman kiu­sal­li­nen"

01.02.2022 06:33 5
Kärppäpuolustaja Ludwig Byström rakentaa taloa meren rannalle Ruotsin Örnsköldsvikiin – "Menemme käymään kotona joskus jopa silloinkin, kun meillä on vain kolme päivää vapaata"

Kärp­pä­puo­lus­ta­ja Ludwig Byström ra­ken­taa taloa meren ran­nal­le Ruotsin Örns­kölds­vi­kiin – "Me­nem­me käymään kotona joskus jopa sil­loin­kin, kun meillä on vain kolme päivää va­paa­ta"

29.01.2022 06:09 4
Äänestä: Kuka on Vuoden oululainen 2021?

Ää­nes­tä: Kuka on Vuoden ou­lu­lai­nen 2021?

05.01.2022 06:07 35
Uusi oululaisyhtye Havina musisoi ylimaailmallista indie popia – "Jos haluaa kuulla lehtien havinan tuulessa, sitä on pysähdyttävä kuuntelemaan"

Uusi ou­lu­lais­yh­tye Havina musisoi yli­maail­mal­lis­ta indie popia – "Jos haluaa kuulla lehtien havinan tuu­les­sa, sitä on py­säh­dyt­tä­vä kuun­te­le­maan"

02.01.2022 06:25 2
Erotiikan asialla jo vuosikymmenen – "Tässä ei ole mitään likaista ja sopimatonta", sanoo oululainen Armi Soilanterä

Ero­tii­kan asialla jo vuo­si­kym­me­nen – "Tässä ei ole mitään li­kais­ta ja so­pi­ma­ton­ta", sanoo ou­lu­lai­nen Armi Soi­lan­te­rä

01.01.2022 06:35 21
Puhetta porttikiellosta pelastukseen – oululainen Aaron Putula antaa tuoreessa podcastissaan äänen uskonnosta eronneille

Puhetta port­ti­kiel­los­ta pe­las­tuk­seen – ou­lu­lai­nen Aaron Putula antaa tuo­rees­sa pod­cas­tis­saan äänen us­kon­nos­ta eron­neil­le

25.12.2021 06:15 25
Oululaisen Kari Kiskon aika kuluu himmeleitä näperrellen – vastikään hän kuljetti himmelin yöjunalla tasavallan presidentille : "Minulla oli jalat kipeät kaksi päivää, kun kannoin laatikkoa niin epätavallisessa asennossa"

Ou­lu­lai­sen Kari Kiskon aika kuluu him­me­lei­tä nä­per­rel­len – vast­ikään hän kul­jet­ti him­me­lin yö­ju­nal­la ta­sa­val­lan pre­si­den­til­le : "Mi­nul­la oli jalat kipeät kaksi päivää, kun kannoin laa­tik­koa niin epä­ta­val­li­ses­sa asen­nos­sa"

23.12.2021 06:07 13
Keikkapukin ja -tontun aattoiltaan kuuluu tuskanhikeä, autoseikkailuja, epäileväisiä lemmikkejä, improvisaatiota ja kylmää kinkkua – "Rankka mutta palkitseva urakka"

Keik­ka­pu­kin ja -tontun aat­to­il­taan kuuluu tus­kan­hi­keä, au­to­seik­kai­lu­ja, epäi­le­väi­siä lem­mik­ke­jä, imp­ro­vi­saa­tio­ta ja kylmää kinkkua – "Rankka mutta pal­kit­se­va urakka"

20.12.2021 08:05 4
Oululaislähtöinen Joni Pakanen on taikonut työkseen jo kaksi vuosikymmentä – "Katoavasta napista syttyi kipinä, joka ei ole koskaan sammunut"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Joni Pakanen on tai­ko­nut työk­seen jo kaksi vuo­si­kym­men­tä – "Ka­toa­vas­ta napista syttyi kipinä, joka ei ole koskaan sam­mu­nut"

17.12.2021 06:10
Kari Korvela hyppäsi it-alalta synnytyssaliin eikä alanvaihdos kaduta – "Jokainen synnytys on uniikki ja se on äärimmäisen kiehtovaa"

Kari Korvela hyppäsi it-alal­ta syn­ny­tys­sa­liin eikä alan­vaih­dos kaduta – "Jo­kai­nen syn­ny­tys on uniikki ja se on ää­rim­mäi­sen kieh­to­vaa"

13.12.2021 06:10 7
"Eläinten kanssa on helppo unohtaa murheet, voisiko niiltä oppia jotain?" – kirjailija Maria Burrow nousi uupumisen polulta kilpikonnia hiljalleen hoitaen

"E­läin­ten kanssa on helppo unohtaa mur­heet, voisiko niiltä oppia jo­tain?" – kir­jai­li­ja Maria Burrow nousi uu­pu­mi­sen polulta kil­pi­kon­nia hil­jal­leen hoitaen

12.12.2021 06:03 1
Biisintekijän piinallinen odotus pamahti lopulta kattoon – Mikko Koskela ja liuta Oulusta ponnistaneita kykyjä panee levyllä parastaan

Bii­sin­te­ki­jän pii­nal­li­nen odotus pamahti lopulta kattoon – Mikko Koskela ja liuta Oulusta pon­nis­ta­nei­ta kykyjä panee levyllä pa­ras­taan

11.12.2021 06:06 3
Poliisin ammatista haaveileva painonnostaja Carolina Granö on Oulun vuoden 2021 Lucia – "Uskomaton fiilis!"

Po­lii­sin am­ma­tis­ta haa­vei­le­va pai­non­nos­ta­ja Ca­ro­li­na Granö on Oulun vuoden 2021 Lucia – "Us­ko­ma­ton fii­lis!"

08.12.2021 18:20 3