Forum24 ihmiset

Oululainen lumilautailijalupaus Topias Joensuu laskee kohti ammattilaisuutta

Ou­lu­lai­nen lu­mi­lau­tai­li­ja­lu­paus Topias Joensuu laskee kohti am­mat­ti­lai­suut­ta

20.02.2021 06:49
Matti Matinheikki asettui ehdolle kuntavaaleihin

Matti Ma­tin­heik­ki asettui ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin

19.02.2021 09:14 27
Kärppäikoni Lasse Kukkonen on Vuoden oululainen ylivoimaisella äänisaaliilla –  "Kyllähän tällainen tuntuu tosi hyvältä ja rehellisesti sanottuna vähän hämmentävältä"

Kärp­pä­iko­ni Lasse Kuk­ko­nen on Vuoden ou­lu­lai­nen yli­voi­mai­sel­la ää­ni­saa­liil­la – "Kyl­lä­hän täl­lai­nen tuntuu tosi hyvältä ja re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na vähän häm­men­tä­väl­tä"

17.02.2021 06:08 7
Oululaislähtöinen Pekka Gröhn on soittanut melkein kaikkien kanssa Loirista Rolling Stones -legendaan – Autossa muusikko yllättyi, kun hän huomasi yhden suomalaisartistin puuttuvan listalta

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Pekka Gröhn on soit­ta­nut melkein kaik­kien kanssa Loi­ris­ta Rolling Stones -le­gen­daan – Autossa muu­sik­ko yl­lät­tyi, kun hän huomasi yhden suo­ma­lais­ar­tis­tin puut­tu­van lis­tal­ta

12.02.2021 21:11
Kilparatsastusta äitiyden ehdoilla – Mirella Lesonen-Hakola elää hektistä arkea Marbellassa

Kil­pa­rat­sas­tus­ta äi­tiy­den eh­doil­la – Mirella Le­so­nen-Ha­ko­la elää hek­tis­tä arkea Mar­bel­las­sa

11.02.2021 06:15 7
Talviloma päättyi syöpädiagnoosiin ja nuoren naisen maailma pysähtyi – "Se oli valtava järkytys"

Tal­vi­lo­ma päättyi syö­pä­diag­noo­siin ja nuoren naisen maailma py­säh­tyi – "Se oli valtava jär­ky­tys"

03.02.2021 10:00 2
Hurja-Hanneksesta tuli leppoisa valmentaja – "Monella on minua kohtaan ennakkoluuloja"

Hur­ja-Han­nek­ses­ta tuli lep­poi­sa val­men­ta­ja – "Mo­nel­la on minua kohtaan en­nak­ko­luu­lo­ja"

27.01.2021 06:00
Hallitseva IskelmäMestari Tommi Kostekivi loi nahkansa – vaikeiden vaihdeiden uutta musiikkia

Hal­lit­se­va Is­kel­mä­Mes­ta­ri Tommi Kos­te­ki­vi loi nah­kan­sa – vai­kei­den vaih­dei­den uutta mu­siik­kia

20.01.2021 09:00
Kunnanjohtajan aamu alkaa NHL-tuloksilla

Kun­nan­joh­ta­jan aamu alkaa NHL-tu­lok­sil­la

20.01.2021 08:00
Senioritubetusta maan ja taivaan väliltä – "Nuoret aiheuttavat suurempaa myötähäpeää"

Se­nio­ri­tu­be­tus­ta maan ja taivaan väliltä – "Nuoret ai­heut­ta­vat suu­rem­paa myö­tä­hä­peää"

13.01.2021 06:00
OAK löysi uuden toimitusjohtajan kaupungilta – Matti Matinheikki painaa kaasua

OAK löysi uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan kau­pun­gil­ta – Matti Ma­tin­heik­ki painaa kaasua

07.01.2021 07:00
Jaakko Kuusisto: 2020 oli suurten haasteiden vuosi

Jaakko Kuu­sis­to: 2020 oli suurten haas­tei­den vuosi

07.01.2021 06:00
Rauhanpalkinnon saajan työn siemenet kylvettiin 80-luvulla Lintulassa – "Vähän erilaisesta" Miriam Attiaksesta tuli polarisaation purkaja ja konfliktien ratkaisija, joka ilmoitti Sadankomitealle erityisruokavaliokseen kuohuviinin

Rau­han­pal­kin­non saajan työn sie­me­net kyl­vet­tiin 80-lu­vul­la Lin­tu­las­sa – "Vähän eri­lai­ses­ta" Miriam At­tiak­ses­ta tuli po­la­ri­saa­tion purkaja ja konf­lik­tien rat­kai­si­ja, joka il­moit­ti Sa­dan­ko­mi­teal­le eri­tyis­ruo­ka­va­liok­seen kuo­hu­vii­nin

30.12.2020 19:00
Ensi kerralla tekniikka pelaa

Ensi ker­ral­la tek­niik­ka pelaa

30.12.2020 16:45
Apua tarvitaan joulun jälkeenkin

Apua tar­vi­taan joulun jäl­keen­kin

30.12.2020 10:00
Raketeista kymmeniä paloja vuosittain

Ra­ke­teis­ta kym­me­niä paloja vuo­sit­tain

28.12.2020 14:00
Tangokuningas ei biletä jouluna: "En ole ollenkaan tippitappi tonttu-ukot hyppikää -tyyppi"

Tan­go­ku­nin­gas ei biletä jou­lu­na: "En ole ol­len­kaan tip­pi­tap­pi tont­tu-ukot hyp­pi­kää -tyyp­pi"

23.12.2020 19:35
Oulun säätä vaikea ennustaa

Oulun säätä vaikea en­nus­taa

19.12.2020 08:00
Maailmanmestari Hirvasoja sen tietää: Nautinto, pelko, jännitys ratkaisivat kilpailumenestyksen

Maail­man­mes­ta­ri Hir­vas­oja sen tietää: Nau­tin­to, pelko, jän­ni­tys rat­kai­si­vat kil­pai­lu­me­nes­tyk­sen

19.12.2020 06:00
Mika Pyörälä tyhjille katsomoille pelaamisesta: Olemme valmiita joka tapauksessa – Ensi vuosi on kärppäkapteenille juhlavuosi

Mika Pyörälä tyh­jil­le kat­so­moil­le pe­laa­mi­ses­ta: Olemme val­mii­ta joka ta­pauk­ses­sa – Ensi vuosi on kärp­pä­kap­tee­nil­le juh­la­vuo­si

19.12.2020 01:00
Paqpa antaa inspiä – Jäänaisesta kuoriutui supersuosittu tubettaja, joka raivaa naisille tietä miesten dominoimaan maailmaan

Paqpa antaa inspiä – Jää­nai­ses­ta kuo­riu­tui su­per­suo­sit­tu tu­bet­ta­ja, joka raivaa nai­sil­le tietä miesten do­mi­noi­maan maail­maan

18.12.2020 06:05
Sissel Granholm on Oulun vuoden 2020 Lucia – katso tästä Lucia-trion videotervehdys

Sissel Gran­holm on Oulun vuoden 2020 Lucia – katso tästä Lu­cia-trion vi­deo­ter­veh­dys

09.12.2020 06:00
Jasmin Mäntylän aamu alkaa Lemmen viemällä

Jasmin Män­ty­län aamu alkaa Lemmen vie­mäl­lä

02.12.2020 10:00
Rohkeutta ja rakkautta keittiöön – Auli Hassisen missiona on auttaa arjen ruokahaasteissa

Roh­keut­ta ja rak­kaut­ta keit­tiöön – Auli Has­si­sen mis­sio­na on auttaa arjen ruo­ka­haas­teis­sa

25.11.2020 06:00
Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki jatkaa lauseita – akut latautuu pimeässä metsässä

Oulun yli­opis­ton rehtori Jouko Nii­ni­mä­ki jatkaa lau­sei­ta – akut la­tau­tuu pi­meäs­sä met­säs­sä

20.11.2020 06:00
Vuoden vapaaehtoiseksi ehdolla oleva Tiia on hyvän parisuhteen asialla

Vuoden va­paa­eh­toi­sek­si ehdolla oleva Tiia on hyvän pa­ri­suh­teen asialla

11.11.2020 06:00
Mikko Ilmarin sooloura lähtökuopissa

Mikko Ilmarin soo­lo­ura läh­tö­kuo­pis­sa

06.11.2020 06:00
Nelli, Sara ja Sissel tavoittelevat Oulun Lucian kynttiläkruunua – nyt voit äänestää suosikkiasi

Nelli, Sara ja Sissel ta­voit­te­le­vat Oulun Lucian kynt­ti­lä­kruu­nua – nyt voit ää­nes­tää suo­sik­kia­si

06.11.2020 06:00
Saara Aalto on ottanut korona-ajan tuumaustauosta kaiken irti – ”Hyvä fiilis poikii hyviä asioita”

Saara Aalto on ottanut ko­ro­na-ajan tuu­maus­tauos­ta kaiken irti – ”Hyvä fiilis poikii hyviä asioi­ta”

01.11.2020 08:00
Albumien kätköistä: Mikko Salmi on herkkä hätkähdyttäjä

Al­bu­mien kät­köis­tä: Mikko Salmi on herkkä hät­käh­dyt­tä­jä

28.10.2020 06:00