Forum24 urheilu ja vapaa-aika

Haukiputaalle avataan kesällä metsäalue, jossa koirat voivat temmeltää vapaasti – "Tälläkin hetkellä moni koira on laittomasti irti"

Hau­ki­pu­taal­le avataan kesällä met­säa­lue, jossa koirat voivat tem­mel­tää va­paas­ti – "Täl­lä­kin het­kel­lä moni koira on lait­to­mas­ti irti"

29.04.2021 06:17 19
Kärppälegenda Jari Viuhkolasta tuli ihmiskehon asiantuntija – "Ihmisten auttaminen on kiinnostanut aina"

Kärp­pä­le­gen­da Jari Viuh­ko­las­ta tuli ih­mis­ke­hon asian­tun­ti­ja – "Ih­mis­ten aut­ta­mi­nen on kiin­nos­ta­nut aina"

26.04.2021 06:36 1
Analyysi:  Kärppien tuskainen runkosarja on kolmen asian summa

Ana­lyy­si: Kärp­pien tus­kai­nen run­ko­sar­ja on kolmen asian summa

13.04.2021 17:01 28
Ouluntullin louhosmonttu tarjoilee talvisukeltajalle unenomaisen maailman täynnä joulukuusia ja polkupyöriä

Ou­lun­tul­lin lou­hos­mont­tu tar­joi­lee tal­vi­su­kel­ta­jal­le unen­omai­sen maail­man täynnä jou­lu­kuu­sia ja pol­ku­pyö­riä

08.04.2021 06:10 12
Hermanni Aitto-oja kasvoi pelkurista hurjapääksi – "Snowcross on kuin huumetta, jota on pakko saada lisää"

Her­man­ni Ait­to-oja kasvoi pel­ku­ris­ta hur­ja­pääk­si – "S­nowc­ross on kuin huu­met­ta, jota on pakko saada lisää"

19.03.2021 06:17 3
Talvilomaviikko käynnistyi Köykkyrin ja Ruskotunturin rinteissä vilkkaasti – "Suksien ja lumilautojen kanssa turvavälit säilyvät luonnostaan"

Tal­vi­lo­ma­viik­ko käyn­nis­tyi Köyk­ky­rin ja Rus­ko­tun­tu­rin rin­teis­sä vilk­kaas­ti – "Suk­sien ja lu­mi­lau­to­jen kanssa tur­va­vä­lit säi­ly­vät luon­nos­taan"

09.03.2021 20:30
Oululainen lumilautailijalupaus Topias Joensuu laskee kohti ammattilaisuutta

Ou­lu­lai­nen lu­mi­lau­tai­li­ja­lu­paus Topias Joensuu laskee kohti am­mat­ti­lai­suut­ta

20.02.2021 06:49
Kempeleenlahdella saa vihdoin painaa kaasua – "Jäärata ei ollut mikään läpihuutojuttu"

Kem­pe­leen­lah­del­la saa vihdoin painaa kaasua – "Jää­ra­ta ei ollut mikään lä­pi­huu­to­jut­tu"

16.02.2021 19:46 16
Villasukat jalkaan ja juoksemaan! Ultrajuoksija Saara Päätalolle luonnossa liikkuminen on henkireikä

Vil­la­su­kat jalkaan ja juok­se­maan! Ult­ra­juok­si­ja Saara Pää­ta­lol­le luon­nos­sa liik­ku­mi­nen on hen­ki­rei­kä

11.02.2021 21:15
AC Oulun kotiavaus "korkeimman kädessä" - Seurapomo haluaa luonnonvoimien armoilta uudelle stadionille

AC Oulun ko­ti­avaus "kor­keim­man kä­des­sä" - Seu­ra­po­mo haluaa luon­non­voi­mien ar­moil­ta uudelle sta­dio­nil­le

10.02.2021 10:13
Kärppäpuolustaja Shaun Heshka eristäytyi perheestään kolmeksi viikoksi kotinsa kellarikerrokseen, kun hän sairastui koronavirukseen – "Vaikeinta oli istua siellä yksin ja miettiä, heräänkö parempana vai sairaampana"

Kärp­pä­puo­lus­ta­ja Shaun Heshka eris­täy­tyi per­hees­tään kol­mek­si vii­kok­si kotinsa kel­la­ri­ker­rok­seen, kun hän sai­ras­tui ko­ro­na­vi­ruk­seen – "Vai­kein­ta oli istua siellä yksin ja miet­tiä, he­rään­kö pa­rem­pa­na vai sai­raam­pa­na"

27.01.2021 10:50
Hurja-Hanneksesta tuli leppoisa valmentaja – "Monella on minua kohtaan ennakkoluuloja"

Hur­ja-Han­nek­ses­ta tuli lep­poi­sa val­men­ta­ja – "Mo­nel­la on minua kohtaan en­nak­ko­luu­lo­ja"

27.01.2021 06:00
Analyysi: Kärpät on suistunut raiteiltaan – mestaruusjuhlista haaveilu on turhaa haihattelua

Ana­lyy­si: Kärpät on suis­tu­nut rai­teil­taan – mes­ta­ruus­juh­lis­ta haa­vei­lu on turhaa hai­hat­te­lua

26.01.2021 17:00 1
Maailmanmestari Hirvasoja sen tietää: Nautinto, pelko, jännitys ratkaisivat kilpailumenestyksen

Maail­man­mes­ta­ri Hir­vas­oja sen tietää: Nau­tin­to, pelko, jän­ni­tys rat­kai­si­vat kil­pai­lu­me­nes­tyk­sen

19.12.2020 06:00
Mika Pyörälä tyhjille katsomoille pelaamisesta: Olemme valmiita joka tapauksessa – Ensi vuosi on kärppäkapteenille juhlavuosi

Mika Pyörälä tyh­jil­le kat­so­moil­le pe­laa­mi­ses­ta: Olemme val­mii­ta joka ta­pauk­ses­sa – Ensi vuosi on kärp­pä­kap­tee­nil­le juh­la­vuo­si

19.12.2020 01:00
Tappio harmittaa vähän vieläkin

Tappio har­mit­taa vähän vie­lä­kin

05.12.2020 10:00
Judokerhosta Tähtiseura

Ju­do­ker­hos­ta Täh­ti­seu­ra

30.11.2020 07:00
Matti Hautamäki oli 2000-luvun alussa mitalirohmu – Mäkiura päättyi kerralla keväällä 2012, ja nyt hänet löytää veturin ohjaamosta.

Matti Hau­ta­mä­ki oli 2000-lu­vun alussa mi­ta­li­roh­mu – Mäkiura päättyi ker­ral­la ke­vääl­lä 2012, ja nyt hänet löytää veturin oh­jaa­mos­ta.

21.11.2020 06:00
Voittojen jälkeen alkoivat haasteet

Voit­to­jen jälkeen al­koi­vat haas­teet

14.11.2020 07:10
Elämäntyölle iso kiitos

Elä­män­työl­le iso kiitos

10.10.2020 06:00

Markku Hylkilä Lipon pe­lin­joh­ta­jak­si

05.10.2020 17:30
Korona vei liigaseuroilta 15 miljoonaa

Korona vei lii­ga­seu­roil­ta 15 mil­joo­naa

05.10.2020 10:00
Kuka kärppäpelaaja kertoo huonoimmat vitsit? Kuka on joukkueen automies? Entä romantikko? – Tätä et kärppälaumasta tiennyt!

Kuka kärp­pä­pe­laa­ja kertoo huo­noim­mat vitsit? Kuka on jouk­kueen au­to­mies? Entä ro­man­tik­ko? – Tätä et kärp­pä­lau­mas­ta tien­nyt!

04.10.2020 08:00
Kunyk metsästää menestystä Kärpissä – "Olin onnekas, kun pääsin pelaamaan Suomeen."

Kunyk met­säs­tää me­nes­tys­tä Kär­pis­sä – "Olin on­ne­kas, kun pääsin pe­laa­maan Suo­meen."

03.10.2020 09:00

Lipolle kolme uutta pe­laa­ja­so­pi­mus­ta

02.10.2020 06:00
Valmis vastuunkantajaksi

Valmis vas­tuun­kan­ta­jak­si

01.10.2020 15:00
Kärppien Naiset tähyää Naisten Liigan mitalipeleihin nuorella ja sisuuntuneella joukkueella, Suvi Käyhkön johdolla

Kärp­pien Naiset tähyää Naisten Liigan mi­ta­li­pe­lei­hin nuo­rel­la ja si­suun­tu­neel­la jouk­kueel­la, Suvi Käyhkön joh­dol­la

01.10.2020 06:00

Kes­ki-Pe­tä­jä jatkaa Lipossa kaksi vuotta

30.09.2020 19:40
Tärkeintä turvallisuus

Tär­kein­tä tur­val­li­suus

30.09.2020 06:00
Tamminen Nuija Kärpille

Tam­mi­nen Nuija Kär­pil­le

25.09.2020 09:00