Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Forum24 urheilu ja vapaa-aika

Kempeleen perinteinen Pertin hiihto jatkaa kasvuaan – tänä vuonna kisaohjelmassa myös todellinen kestävyysmatka

Kem­pe­leen pe­rin­tei­nen Pertin hiihto jatkaa kas­vuaan – tänä vuonna ki­sa­oh­jel­mas­sa myös to­del­li­nen kes­tä­vyys­mat­ka

17.02.2024 06:05 5
Kärpät lisää tapahtumia otteluiden ympärille liveyleisön houkuttelemiseksi – "Vaikutteita on otettu Pohjois-Amerikasta"

Kärpät lisää ta­pah­tu­mia ot­te­lui­den ym­pä­ril­le li­vey­lei­sön hou­kut­te­le­mi­sek­si – "Vai­kut­tei­ta on otettu Poh­jois-Ame­ri­kas­ta"

04.02.2024 06:15 47
Kärppäsisarukset Aleksi ja Anna-Kaisa Antti-Roiko puskevat toisiaan eteenpäin urallaan –"Pelityyleissämme on samanlaisia asioita"

Kärp­pä­si­sa­ruk­set Aleksi ja An­na-Kai­sa Ant­ti-Roi­ko pus­ke­vat toi­siaan eteen­päin ural­laan –"­Pe­li­tyy­leis­säm­me on sa­man­lai­sia asioi­ta"

01.02.2024 06:04 1
Analyysi: Kärppien uusi urheilujohtaja on aloittanut pestissään riskejä kaihtamatta

Ana­lyy­si: Kärp­pien uusi ur­hei­lu­joh­ta­ja on aloit­ta­nut pes­tis­sään riskejä kaih­ta­mat­ta

30.01.2024 15:55 15
Otso Liimatta on Vuoden oululainen – näin äänet jakautuivat tiukassa äänestyksessä

Otso Lii­mat­ta on Vuoden ou­lu­lai­nen – näin äänet ja­kau­tui­vat tiu­kas­sa ää­nes­tyk­ses­sä

24.01.2024 06:03 13
10-vuotias oululainen Vilho voitti jo kaksi vuotta sitten aikuisen ranking-kilpailuissa – pian hän pääsee näkemään, kun snookerin maailmanmestarit kohtaavat

10-vuo­tias ou­lu­lai­nen Vilho voitti jo kaksi vuotta sitten ai­kui­sen ran­king-kil­pai­luis­sa – pian hän pääsee nä­ke­mään, kun snoo­ke­rin maail­man­mes­ta­rit koh­taa­vat

20.01.2024 06:04 2
Oululainen taitoluistelija Selma Välitalo tehtailee piste-ennätyksiä ja jahtaa maajoukkuepaikkaa – "Olen paremmassa kunnossa kuin koskaan"

Ou­lu­lai­nen tai­to­luis­te­li­ja Selma Vä­li­ta­lo teh­tai­lee pis­te-en­nä­tyk­siä ja jahtaa maa­jouk­kue­paik­kaa – "Olen pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin kos­kaan"

26.11.2023 06:04 1
Oululainen Jukka Kauppila pääsi mestaruusvauhtiin pitkäaikaisen vaivan löydyttyä – "Olin aina ihmetellyt, miten kroppa hyytyy kuin bensa-auto, jossa on jäätynyt kaasutin"

Ou­lu­lai­nen Jukka Kaup­pi­la pääsi mes­ta­ruus­vauh­tiin pit­kä­ai­kai­sen vaivan löy­dyt­tyä – "Olin aina ih­me­tel­lyt, miten kroppa hyytyy kuin ben­sa-au­to, jossa on jää­ty­nyt kaa­su­tin"

23.11.2023 09:47
Oululainen 10-vuotias Emppu on maailman parhaita scoottaajia ikäluokassaan – potkulaudan päällä vierähtää lähes kaikki vapaa-aika

Ou­lu­lai­nen 10-vuo­tias Emppu on maail­man par­hai­ta scoot­taa­jia ikä­luo­kas­saan – pot­ku­lau­dan päällä vie­räh­tää lähes kaikki va­paa-ai­ka

14.10.2023 06:15
Virpiniemessä vaihdetaan pian hiihtosuuntaa, kun osasta laduista tehdään FIS-kelpoisia – "Tästä nyt aloitetaan"

Vir­pi­nie­mes­sä vaih­de­taan pian hiih­to­suun­taa, kun osasta la­duis­ta tehdään FIS-kel­poi­sia – "Tästä nyt aloi­te­taan"

11.10.2023 06:05 18
Castrénin urheilukeskus pistetään uusiksi – keväällä käynnistyvä remontti sulkee alueen koko kesäksi

Castré­nin ur­hei­lu­kes­kus pis­te­tään uusiksi – ke­vääl­lä käyn­nis­ty­vä re­mont­ti sulkee alueen koko kesäksi

05.10.2023 06:15 32
Rogaining-tapahtuma houkuttelee seikkailemaan Oulun yöhön – "Pimeä kaupunki yllättää takuuvarmasti"

Ro­gai­ning-ta­pah­tu­ma hou­kut­te­lee seik­kai­le­maan Oulun yöhön – "Pimeä kau­pun­ki yl­lät­tää ta­kuu­var­mas­ti"

28.09.2023 06:15 3
SS Rankkojen Ankkojen liigakausi vauhdissa – "Nyt nähdään paremmin hyökkäävä ja railakkaammin pelaava joukkue"

SS Rank­ko­jen Ank­ko­jen lii­ga­kau­si vauh­dis­sa – "Nyt nähdään pa­rem­min hyök­kää­vä ja rai­lak­kaam­min pelaava jouk­kue"

23.09.2023 06:10
Kiekkolääkärinä rakkaudesta lajiin – Jukka Tikanto on huolehtinut kärppäpelaajien terveydestä jo 23 vuotta

Kiek­ko­lää­kä­ri­nä rak­kau­des­ta lajiin – Jukka Tikanto on huo­leh­ti­nut kärp­pä­pe­laa­jien ter­vey­des­tä jo 23 vuotta

19.09.2023 06:15
Taitovalmentajana aloittanut Markus Nutivaara haluaa kivuistaan huolimatta opettaa kärppäjunioreille etenkin yhden asian  – "Se on tärkeää"

Tai­to­val­men­ta­ja­na aloit­ta­nut Markus Nu­ti­vaa­ra haluaa ki­vuis­taan huo­li­mat­ta opettaa kärp­pä­ju­nio­reil­le etenkin yhden asian – "Se on tär­keää"

18.09.2023 06:03 3
Kärppähyökkääjä Teemu Turunen sai kesällä elämänsä ensimmäisen lohen perholla – seuraavaksi mies tahtoo napata mestaruuden

Kärp­pä­hyök­kää­jä Teemu Turunen sai kesällä elä­män­sä en­sim­mäi­sen lohen per­hol­la – seu­raa­vak­si mies tahtoo napata mes­ta­ruu­den

13.09.2023 06:05 2
Analyysi: Kärpät voi maalailla itselleen haastaja-asemaa, mutta totuus on, ettei seuran tavoite voi olla yhdelläkään kaudella mikään muu kuin mestaruus

Ana­lyy­si: Kärpät voi maa­lail­la it­sel­leen haas­ta­ja-ase­maa, mutta totuus on, ettei seuran tavoite voi olla yh­del­lä­kään kau­del­la mikään muu kuin mes­ta­ruus

12.09.2023 15:32 8
Kempeleläinen 14-vuotias esteratsastaja Hugo Kogelnig tähtää korkealle – "Haluan ratsastaa ammatikseni ja olla jonain päivänä MM-kisoissa ja olympialaisissa"

Kem­pe­le­läi­nen 14-vuo­tias es­te­rat­sas­ta­ja Hugo Ko­gel­nig tähtää kor­keal­le – "Haluan rat­sas­taa am­ma­tik­se­ni ja olla jonain päivänä MM-ki­sois­sa ja olym­pia­lai­sis­sa"

09.09.2023 06:15
Oulu on vireä biljardikaupunki – tällä viikolla Välkkylässä kisaillaan Pohjoismaiden mestaruuksista

Oulu on vireä bil­jar­di­kau­pun­ki – tällä vii­kol­la Välk­ky­läs­sä ki­sail­laan Poh­jois­mai­den mes­ta­ruuk­sis­ta

22.08.2023 06:00 3
Neljä nuorta oululaiskaverusta remontoi Alppimajan alakertaan golfhallia – ovet auki vielä tälle syksylle

Neljä nuorta ou­lu­lais­ka­ve­rus­ta re­mon­toi Alp­pi­ma­jan ala­ker­taan golf­hal­lia – ovet auki vielä tälle syk­syl­le

20.08.2023 06:05 8
Tyhjillään vuodenvaihteesta saakka seisseelle Virpiniemen liikuntahallille ei ole löytynyt uutta käyttöä

Tyh­jil­lään vuo­den­vaih­tees­ta saakka seis­seel­le Vir­pi­nie­men lii­kun­ta­hal­lil­le ei ole löy­ty­nyt uutta käyttöä

11.08.2023 06:04 35
Oululaispariskunta rakentaa hirsimökkiä Hietasaaren uuteen siirtolapuutarhaan – 28 palstasta työt ovat käynnissä noin kymmenellä

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta ra­ken­taa hir­si­mök­kiä Hie­ta­saa­ren uuteen siir­to­la­puu­tar­haan – 28 pals­tas­ta työt ovat käyn­nis­sä noin kym­me­nel­lä

03.08.2023 06:10 11
Seelari hamuaa Oulun Hangoksi: "Jos tuntuu siltä, että tanssituttaa, tanssia voi siinä  kohti kun haluaa"

Seelari hamuaa Oulun Han­gok­si: "Jos tuntuu siltä, että tans­si­tut­taa, tanssia voi siinä kohti kun haluaa"

30.06.2023 06:05 9
Raatin stadionin korjausurakka jumittaa – "Onhan se kansainvälisen urheilijan näkökulmasta heikko paikka"

Raatin sta­dio­nin kor­jaus­urak­ka ju­mit­taa – "On­han se kan­sain­vä­li­sen ur­hei­li­jan nä­kö­kul­mas­ta heikko paikka"

17.06.2023 06:31 12
Oulun keskustassa järjestetään joka lauantai ilmainen juoksutapahtuma­ – maailman pohjoisin parkrun houkuttelee turisteja kaupunkiin

Oulun kes­kus­tas­sa jär­jes­te­tään joka lauan­tai il­mai­nen juok­su­ta­pah­tu­ma – maail­man poh­joi­sin parkrun hou­kut­te­lee tu­ris­te­ja kau­pun­kiin

26.05.2023 06:06 1
Kempeleen Kirissä aloittava Tuomas Jussila puhkuu intoa kauden avauksen kynnyksellä – ”Meillä on mahdollisuudet yllättää kaikki”

Kem­pe­leen Kirissä aloit­ta­va Tuomas Jussila puhkuu intoa kauden avauk­sen kyn­nyk­sel­lä – ”Meillä on mah­dol­li­suu­det yl­lät­tää kaikki”

12.05.2023 06:05
Kempeleläinen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 kilometriä – "Kempeleen kolmatta latukonetta" ei kyllästytä kiertää samaa seitsemän kilometrin lenkkiä

Kem­pe­le­läi­nen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 ki­lo­met­riä – "Kem­pe­leen kol­mat­ta la­tu­ko­net­ta" ei kyl­läs­ty­tä kiertää samaa seit­se­män ki­lo­met­rin lenkkiä

11.05.2023 06:04 13
Raatin urheilukenttiä halutaan korjata, mutta pika-aikataululla järjestettyyn kilpailutukseen ei tullut yhtään tarjousta – "Sille on pakko tehdä vihdoin jotain"

Raatin ur­hei­lu­kent­tiä ha­lu­taan kor­ja­ta, mutta pi­ka-ai­ka­tau­lul­la jär­jes­tet­tyyn kil­pai­lu­tuk­seen ei tullut yhtään tar­jous­ta – "Sille on pakko tehdä vihdoin jotain"

10.05.2023 06:04 16
Näyttävät hyppypotkut ovat oululaisen Perttu Pisilän mieleen – katso videolta tuoreen SM-mitalistin taidonnäyte

Näyt­tä­vät hyp­py­pot­kut ovat ou­lu­lai­sen Perttu Pisilän mieleen – katso vi­deol­ta tuoreen SM-mi­ta­lis­tin tai­don­näy­te

07.05.2023 13:47 1
Oulun uudelle ensilumenladulle etsitään paikkaa Virpiniemestä – Jostain pitäisi löytää ison jalkapallokentän kokoinen tontti lumikasalle

Oulun uudelle en­si­lu­men­la­dul­le et­si­tään paikkaa Vir­pi­nie­mes­tä – Jostain pitäisi löytää ison jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­nen tontti lu­mi­ka­sal­le

03.05.2023 08:13 22