Forum24 mielipide

Osallistuva budjetointi –  oululaisen oma ohituskaista
Kolumni
Mikko Salmi

Osallistuva budjetointi – oululaisen oma ohituskaista

05.05.2021 11:28
Lukijalta Mielipide Tuija Pohjola

Mitä on temp­pu­työl­lis­tä­mi­nen?

05.05.2021 12:43
Lukijalta Mielipide Lare Inkala

Jääkö työtön vaille oikeaa työtä?

05.05.2021 12:41
Lukijalta Mielipide Waltteri Niiranen

Tu­le­vai­suu­den visiot ovat ra­ken­tu­neet Lin­nan­maan varaan

05.05.2021 12:40
Lukijalta Mielipide Pasi Jarva ja Tarmo Turunen

Suo­si­kaa ko­ti­mais­ta lä­hi­ruo­kaa ja yh­teis­tä aikaa ruo­kai­luun

05.05.2021 12:38
Lukijalta Mielipide Sinikka Paakkonen

CP-lii­ton kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet

05.05.2021 12:36
Lukijalta Mielipide Terttu Kuusela, Laura Palmgren-Neuvonen & Veikko Ervasti

Yli­opis­to py­sy­köön Lin­nan­maal­la

05.05.2021 12:35
Äärikäyttäytyminen yritysmaailmassa
Kolumni Tuija Aitto-oja

Ää­ri­käyt­täy­ty­mi­nen yri­tys­maail­mas­sa

29.04.2021 19:37 2
Lukijalta Mielipide Jalmari Suutari, Taru-Carita Pullinen, Petri Jääskeläinen,

Ri­ta­har­jun luon­non­met­sä on näytön paikka

26.04.2021 10:17
Mökkeilyä ja "mökkeilyä"
Kolumni Niina Hentilä

Mök­kei­lyä ja "mök­kei­lyä"

23.04.2021 20:06
Lukijalta Mielipide

Ny­ky­ajan kum­mal­li­suuk­sia

22.04.2021 09:53 3
Lukijalta Mielipide

Miksi kovan tason hiih­tä­jät ovat ka­ran­neet OHS:s­ta?

22.04.2021 09:48
Lukijalta Mielipide

Pas­ka­jut­tu, mutta men­köön!

22.04.2021 09:45
Lukijalta Mielipide

Yh­teis­työl­lä pääsee pi­dem­mäl­le

22.04.2021 09:37
Lukijalta Mielipide

Vauhtia Kuu­sa­mon­tien ke­hit­tä­mi­seen

22.04.2021 09:35
EU-kuulumisia Oulusta käsin
Kolumni Kari Aalto

EU-kuu­lu­mi­sia Oulusta käsin

22.04.2021 09:23
Oulu tuottaa osaavaa ja tunnustettua kulttuuriväkeä – ja sitten moni heistä muuttaa pois
Kolumni Jussi Korhonen

Oulu tuottaa osaavaa ja tun­nus­tet­tua kult­tuu­ri­vä­keä – ja sitten moni heistä muuttaa pois

18.04.2021 20:55
Lukijalta Mielipide Jonne Kettunen

Yli­opis­tot ovat oi­keus­hen­ki­löi­tä

14.04.2021 14:39
Lukijalta Mielipide Jorma Hanhela & Kalevi Kuha

De­mo­kra­tiaa Oulun pää­tök­sen­te­koon

14.04.2021 14:16
Lukijalta Mielipide Tyytyväinen vanhempi

Po­si­tii­vi­sia tuulia ou­lu­lai­ses­sa jal­ka­pal­los­sa Hau­ki­pu­taal­la

14.04.2021 14:14
Lukijalta Mielipide Maratoonari +65

Ter­wa­ma­ra­to­nis­ta voisi saada ison ja upean ta­pah­tu­man

14.04.2021 14:12
Mahdollistammeko lapsille ja nuorille riittävästi liikettä?
Kolumni Mari Patanen

Mah­dol­lis­tam­me­ko lap­sil­le ja nuo­ril­le riit­tä­väs­ti lii­ket­tä?

14.04.2021 11:58
Lukijalta Mielipide Kari Myllyniemi

Raha saikin haista, mutta eurot eivät ole mark­ko­ja

09.04.2021 09:50
Lukijalta Mielipide TK Karppinen

Ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä ja epä­ta­sa-ar­vos­ta

09.04.2021 09:40
Lukijalta Mielipide Martti Korhonen

Kesä 2021 yhdessä

09.04.2021 09:27
Pysähtymisen ihana vapaus
Kolumni Martu Väisänen

Py­säh­ty­mi­sen ihana vapaus

08.04.2021 12:04
Suomen johtava burgerikaupunki?
Kolumni Niina Hentilä

Suomen johtava bur­ge­ri­kau­pun­ki?

02.04.2021 08:03
Lukijalta Mielipide Piste kaikelle

Piste kai­kel­le

01.04.2021 09:49
Lukijalta Mielipide Osakkeenomistaja

Asuuko si­nun­kin ta­los­sa­si ker­ros­ta­lo­kyt­tä?

01.04.2021 09:46 1
Lukijalta Mielipide Esa Paloniemi

Es­pan­jan sodan muisto

01.04.2021 09:40