Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Forum24 mielipide

Oulua uudesta perspektiivistä
Kolumni
Susanna Eksymä

Oulua uudesta perspektiivistä

31.05.2023 06:00
Nuorilla on tarve kokeilla rajoja
Kolumni Niina Hentilä

Nuo­ril­la on tarve ko­keil­la rajoja

26.05.2023 15:54
Kirveellä veistetty – Hahtiperän hylky
Kolumni Pasi Kovalainen

Kir­veel­lä veis­tet­ty – Hah­ti­pe­rän hylky

26.05.2023 15:51
Lähisuhdeväkivalta – vaiettu salaisuus
Kolumni Pia Kangas

Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta – vaiettu sa­lai­suus

19.05.2023 15:57
Mikä on parasta Oulussa?
Kolumni Erika Benke

Mikä on parasta Ou­lus­sa?

17.05.2023 21:36
Mitä meille oululaisille nuorille kuuluu?
Kolumni Jesse Rousu

Mitä meille ou­lu­lai­sil­le nuo­ril­le kuuluu?

17.05.2023 21:17
Lähelle on hankala nähdä
Kolumni Susanna Eksymä

Lähelle on hankala nähdä

10.05.2023 06:00
Kaksoisraide kuntoon – ja vähän muutakin
Kolumni Niina Hentilä

Kak­sois­rai­de kuntoon – ja vähän muu­ta­kin

07.05.2023 13:53
Ei lakkauteta toimivia kyläkouluja
Kolumni Pekka Aittakumpu

Ei lak­kau­te­ta toi­mi­via ky­lä­kou­lu­ja

03.05.2023 23:23
Veteraanien perinneaika on alkamassa
Kolumni Pentti Jouppila

Ve­te­raa­nien pe­rin­ne­ai­ka on al­ka­mas­sa

27.04.2023 09:34
Heikoilla jäillä
Kolumni Susanna Eksymä

Hei­koil­la jäillä

26.04.2023 06:00
Uutta! Ostetaan kotitalousjätettä Italiasta!
Kolumni Arto Tahkola

Uutta! Os­te­taan ko­ti­ta­lous­jä­tet­tä Ita­lias­ta!

23.04.2023 18:01
Luen, siis elän
Kolumni Mervi Vaara

Luen, siis elän

19.04.2023 15:59
Bussiyhteyksiä ja polttopuuta
Kolumni Markus Paso

Bus­si­yh­teyk­siä ja polt­to­puu­ta

14.04.2023 16:15
Ylpeä suomalainen, ylpeä romani
Kolumni Henry Lindgren

Ylpeä suo­ma­lai­nen, ylpeä romani

08.04.2023 06:03
Käytä ääntäsi
Kolumni Niina Hentilä

Käytä ääntäsi

01.04.2023 20:34
Neuvostoliiton kaipuusta
Kolumni Olga Gokkoeva

Neu­vos­to­lii­ton kai­puus­ta

01.04.2023 20:05 1
Mikä huoli ykkössijalle vaaleissa?
Kolumni Erkki Karvonen

Mikä huoli yk­kös­si­jal­le vaa­leis­sa?

24.03.2023 16:07
Loppukiri käynnissä
Kolumni

Lop­pu­ki­ri käyn­nis­sä

22.03.2023 09:35
Nuorisolupaukselle tarvetta
Kolumni Markus Paso

Nuo­ri­so­lu­pauk­sel­le tar­vet­ta

16.03.2023 12:43
Yritysmyönteisyystyö
Kolumni Marjo Kolehmainen

Yri­tys­myön­tei­syys­työ

16.03.2023 11:35
Nuorten työuupumus on kasvanut
Kolumni Heli Kiema-Junes

Nuorten työ­uu­pu­mus on kas­va­nut

08.03.2023 06:00
Pelottava kouluverkkoselvitys
Kolumni Niina Hentilä

Pe­lot­ta­va kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys

08.03.2023 06:00
Liikunta on leikin asia
Kolumni Elina Leinonen

Lii­kun­ta on leikin asia

05.03.2023 22:28
Tettiläiseltä: Parempaa ruokaa kouluihin
Kolumni Touko Alavaikko

Tet­ti­läi­sel­tä: Pa­rem­paa ruokaa kou­lui­hin

01.03.2023 06:00 1
Työ- ja elinkeinopalveluista seutuyhteistyön voimannäyttö
Kolumni Tuomas Lohi

Työ- ja elin­kei­no­pal­ve­luis­ta seu­tu­yh­teis­työn voi­man­näyt­tö

23.02.2023 09:29
On siis kevät
Kolumni Susanna Eksymä

On siis kevät

22.02.2023 14:04
Eläköön leikkipuistot
Kolumni Niina Hentilä

Eläköön leik­ki­puis­tot

16.02.2023 13:19
Hyvän kohtaamisen merkityksestä
Kolumni Maarit Saukko

Hyvän koh­taa­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä

16.02.2023 13:11
Riittävä toimeentulo turvaa opiskelijan hyvän elämän
Kolumni Suvi-Anna Salminen

Riit­tä­vä toi­meen­tu­lo turvaa opis­ke­li­jan hyvän elämän

09.02.2023 15:58