Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Forum24 mielipide

Puhu suomea vielä, kun voit
Kolumni
Jenna Simula

Puhu suomea vielä, kun voit

06:04 3
Urheilu ja suuret tunteet
Pääkirjoitus Niina Hentilä

Urheilu ja suuret tunteet

06:04
Olisipa taas tylsää
Pääkirjoitus Markus Paso

Olisipa taas tylsää

23.02.2024 09:01
Opiskelijat ovat Oulun seudun tulevaisuus
Kolumni Anton Kostiainen

Opis­ke­li­jat ovat Oulun seudun tu­le­vai­suus

21.02.2024 06:04
Korkki kiinni!
Kolumni Arto Tahkola

Korkki kiinni!

14.02.2024 06:05
Ystävyys on mielenterveydelle tärkeää
Pääkirjoitus Luka Ståhlberg

Ys­tä­vyys on mie­len­ter­vey­del­le tärkeää

14.02.2024 06:04
Monimuotoinen lähiluonto hyödyttää kaikkia oululaisia
Kolumni Elina Heikkala

Mo­ni­muo­toi­nen lä­hi­luon­to hyö­dyt­tää kaikkia ou­lu­lai­sia

07.02.2024 06:05
Toimitko vai jäädytkö?
Kolumni Susanna Eksymä

Toi­mit­ko vai jää­dyt­kö?

13.02.2024 15:58
Mistä kunnalle lisätuloja?
Kolumni Kimmo Hinno

Mistä kun­nal­le li­sä­tu­lo­ja?

31.01.2024 06:04
Nuoret heittävät toimituksille haasteen
Pääkirjoitus Niina Hentilä

Nuoret heit­tä­vät toi­mi­tuk­sil­le haas­teen

31.01.2024 06:03
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­myil­lään niin kauan, kun ten­na­rit vielä hei­lu­vat!

31.01.2024 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olavi Virta le­vyt­tää edel­leen

31.01.2024 06:00
Monta hyvää ehdokasta tarjolla presidentiksi
Kolumni Erkki Karvonen

Monta hyvää eh­do­kas­ta tar­jol­la pre­si­den­tik­si

24.01.2024 06:04
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bu­ra­na-ve­toi­nen yh­teis­kun­ta

24.01.2024 06:00
Uuden ajan alku
Kolumni

Uuden ajan alku

24.01.2024 06:00
Aletaanko yhessä?
Kolumni Hanna Hannula

Ale­taan­ko yhessä?

17.01.2024 23:14
Äänestyksen aika!
Kolumni Niina Hentilä

Ää­nes­tyk­sen aika!

17.01.2024 23:02
Kauan eläköön presidentti
Kolumni Markus Paso

Kauan eläköön pre­si­dent­ti

10.01.2024 16:07
Kärsivällisyyttä uudistusta arvioitaessa
Kolumni Ilkka Luoma

Kär­si­väl­li­syyt­tä uu­dis­tus­ta ar­vioi­taes­sa

10.01.2024 15:33
Vuosi TE2024 -uudistukseen
Kolumni Eine Kela

Vuosi TE2024 -uu­dis­tuk­seen

03.01.2024 15:14
Oululaisia tarinoita
Kolumni Susanna Eksymä

Ou­lu­lai­sia ta­ri­noi­ta

03.01.2024 15:00
Yrittäjien toiveita ensivuodelle
Kolumni Marjo Kolehmainen

Yrit­tä­jien toi­vei­ta en­si­vuo­del­le

28.12.2023 15:42
Liikutaan yhdessä!
Kolumni Jussi Ylitalo

Lii­ku­taan yh­des­sä!

21.12.2023 10:16
Joulua ei pääse pakoon
Kolumni

Joulua ei pääse pakoon

20.12.2023 06:00 1
Valoa pimeään vuodenaikaan
Kolumni Merja Männikkö

Valoa pimeään vuo­den­ai­kaan

19.12.2023 15:33
Pormestari vai kaupunginjohtaja?
Kolumni Niina Hentilä

Por­mes­ta­ri vai kau­pun­gin­joh­ta­ja?

13.12.2023 20:23 1
Tunnustan, olen jouluttaja
Kolumni Saara Pasanen

Tun­nus­tan, olen jou­lut­ta­ja

05.12.2023 16:11
Rauhanturvaamista ja itsenäisyyttä
Kolumni Veli-Pekka Luukinen

Rau­han­tur­vaa­mis­ta ja it­se­näi­syyt­tä

05.12.2023 16:06
Varautuminen osaksi elämää
Kolumni Miia Seppänen

Va­rau­tu­mi­nen osaksi elämää

01.12.2023 10:50
Kohta saa avata
Kolumni Susanna Eksymä

Kohta saa avata

29.11.2023 06:00