Oulu: Val­tio-omis­ta­ja vaatii, että Oulun len­to­yh­tey­det saadaan pa­rem­mik­si

Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

yliopistokoulutus
Oulun yliopistossa aloittaa tulevana syksynä noin 2700 uutta opiskelijaa – syksyn yhteishaussa voi ensimmäistä kertaa hakea saamen kieltä ja kulttuuria painottavalle varhaiskasvatuksen alalle

Oulun yli­opis­tos­sa aloit­taa tu­le­va­na syksynä noin 2700 uutta opis­ke­li­jaa – syksyn yh­teis­haus­sa voi en­sim­mäis­tä kertaa hakea saamen kieltä ja kult­tuu­ria pai­not­ta­val­le var­hais­kas­va­tuk­sen alalle

06.07.2022 16:25 5
Rehtoreita huolettaa yliopistojen epäselvä rooli hyvinvointialuehallinnossa – kannanoton allekirjoittajana myös Oulun yliopiston rehtori Niinimäki

Reh­to­rei­ta huo­let­taa yli­opis­to­jen epä­sel­vä rooli hy­vin­voin­ti­alue­hal­lin­nos­sa – kan­nan­oton al­le­kir­joit­ta­ja­na myös Oulun yli­opis­ton rehtori Nii­ni­mä­ki

24.02.2022 14:22 7
Kyseenalaistetut maakuntamaisterit
Kolumni

Ky­seen­alais­te­tut maa­kun­ta­mais­te­rit

14.12.2021 16:00
Tilaajille
80 vuotta täyttävä oululainen Raimo Parkkinen on keksijä ja suuri matikkafani: "Keksinnöilläni on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen, kyse on koko maailmasta"

80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Raimo Park­ki­nen on keksijä ja suuri ma­tik­ka­fa­ni: "Kek­sin­nöil­lä­ni on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus il­mas­ton­muu­tok­seen, kyse on koko maail­mas­ta"

22.10.2021 07:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kou­lu­tuk­sen laatu ajetaan alas muut­to­kes­kus­te­lun var­jos­sa

22.09.2020 07:00 14
Tilaajille