Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Reh­to­rei­ta huo­let­taa yli­opis­to­jen epä­sel­vä rooli hy­vin­voin­ti­alue­hal­lin­nos­sa – kan­nan­oton al­le­kir­joit­ta­ja­na myös Oulun yli­opis­ton rehtori Nii­ni­mä­ki

Lääketieteen alojen yliopistojen rehtorit ovat huolissaan siitä, että yliopistojen rooli hyvinvointialuelainsäädännössä on jäänyt epäselväksi.

Rehtorit esittävät, että yliopistoilla tulisi olla edustus kaikkien yliopistosairaaloiden hyvinvointialueilla ja jäsenyys kaikissa koulutukseen ja tutkimukseen liittyvissä keskeisissä toimielimissä.

Rehtoreiden mielestä yliopistollisen asiantuntemuksen mukanaolon varmistamisella turvattaisiin kansallinen tasa-arvo ja sote-järjestelmän laatu.

– Yliopistot edustavat maamme merkittävintä asiantuntijuutta. Tämän osaamisen käyttämättä jättäminen päätöksenteon välittömänä tukena aluehallitustasolta eri toimielimiin olisi uudistuksen toteutuksen kannalta korvaamaton virhe, he varoittavat yhteisesti laatimassaan kannanotossa.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet kaikki lääke- ja hammaslääketieteellistä koulutusta Suomessa tarjoavat yliopistot eli Oulun, Turun, Helsingin, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot.

Näillä viidellä yliopistolla on yliopistojen ja palvelujärjestelmien välillä yhteensä satoja jaettuja tehtäviä, jotka muodostavat lääketieteen alan yliopistosairaaloiden osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen rungon Suomessa.