Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Vuokatti

Kainuun am­mat­ti­opis­tos­ta val­mis­tuu opis­ke­li­joi­ta am­mat­tiin kol­mel­ta paik­ka­kun­nal­ta – katso täältä lista val­mis­tu­neis­ta

03.06.2021 15:38
Tilaajille

Alle 23-vuo­tiai­den MM-sprin­tit siir­ret­tiin tors­tail­le kovan pak­ka­sen takia

10.02.2021 14:50

Ter­ra­fa­men tar­tun­ta­ket­jus­sa kolmas ko­ro­na­tar­tun­ta – Vuo­kat­tiin saa­pu­nees­sa ki­sa­jouk­kuees­sa todettu kaksi tar­tun­taa

06.02.2021 13:52

Vuo­ka­tis­sa ole­vil­la kah­del­la USA:n hiih­to­maa­jouk­kueen jä­se­nel­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta

03.02.2021 12:22 1

Vuo­kat­tiin tulleen Venäjän nuorten maa­jouk­kueen kol­mel­la hiih­tä­jäl­lä to­det­tiin korona – Kai­nuus­sa yh­teen­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa

29.01.2021 09:12 4

Sot­ka­mon Ka­tin­kul­lan ko­ro­na­ryp­päis­tä ei ole todettu jat­ko­tar­tun­to­ja – Kainuun so­te-kun­tayh­ty­mä huo­lis­saan ko­ro­na­ti­lan­tees­ta Kar­ja­lan ta­sa­val­lan puo­lel­la

30.12.2020 09:24 7

Sot­ka­mos­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ka­tin­kul­lan hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la – al­tis­tu­mi­sia voinut ta­pah­tua jou­lu­aat­to­na ja aa­ton­aat­to­na

29.12.2020 07:10 11

Vuo­ka­tis­sa todettu joulun tie­noil­la jo kuusi ko­ro­na­tar­tun­taa – ter­veys­vi­ran­omai­set oikovat villejä huhuja al­tis­tu­nei­den mää­räs­tä

26.12.2020 17:57 22

Vuo­ka­tis­sa todettu ko­ro­na­tar­tu­na, sai­ras­tu­nut ehti liikkua alueel­la laa­jas­ti ennen oi­rei­den il­maan­tu­mis­ta – näin kom­men­toi hal­lin­to­yli­lää­kä­ri

25.12.2020 17:18 18

Sot­ka­mon ja Vuo­ka­tin alueel­la sattui laaja ko­ro­na-al­tis­tus viime vii­kon­lop­pu­na – ou­lu­lai­nen sai­ras­tu­nut kulki eri ra­vin­to­lois­sa

11.12.2020 14:52 21

Vuo­ka­tis­sa har­joit­te­le­vas­ta turk­ki­lai­ses­ta ur­hei­lu­jouk­kuees­ta löytyi ko­ro­naan sai­ras­tu­nut

19.11.2020 11:06 1

Lapista kuuluu hä­tä­huu­to­ja, mutta Vuo­ka­tis­sa ja Rukalla jatkuu hyvä vire – Oulu haluaa nostaa päätään jou­lu­kau­pun­ki­na

18.11.2020 06:00 5
Tilaajille

Vuo­kat­tiin tul­leil­la uk­rai­na­lai­sil­la ur­hei­li­joil­la todettu yh­teen­sä 11 ko­ro­na­ta­paus­ta – ka­ran­tee­nis­sa 88 hen­ki­löä

12.11.2020 15:05 1

Aateli Race ki­sa­taan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Vuo­ka­tis­sa – Miss Suomi 2020 -fi­na­lis­tit jakavat ta­pah­tu­mas­sa kas­vo­mas­ke­ja ja kä­si­de­siä

02.09.2020 11:22

Temp­ta­tion Island Suomen kah­dek­san­nen kauden sinkut jul­kis­tet­tiin, mukana ou­lais­te­lai­nen Jenna – "Tyk­kään mie­his­tä, jotka ovat it­se­var­mo­ja ja us­kal­ta­vat sanoa aja­tuk­sen­sa ääneen"

02.09.2020 09:25 1

Yle: Temp­ta­tion Island Suomi -sarjan uusi kausi ku­va­taan Thai­maan sijasta Vuo­ka­tis­sa – ku­vauk­set hei­nä­kuus­sa

06.07.2020 21:15 2