Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vuokatti
Vaipanvaihto ja raviohjastaminen tuovat vastapainoa mestarihiihtäjä Iivo Niskasen harjoittelukesään – "Treenien välissä on löhöilemisen lisäksi muutakin elämää"

Vai­pan­vaih­to ja ra­vi­oh­jas­ta­mi­nen tuovat vas­ta­pai­noa mes­ta­ri­hiih­tä­jä Iivo Nis­ka­sen har­joit­te­lu­ke­sään – "T­ree­nien välissä on lö­höi­le­mi­sen lisäksi muu­ta­kin elämää"

28.06.2023 16:14
Tilaajille
Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikiertueen auto joutui läheltä piti -tilanteeseen Kainuussa – Talvitie, Pitko ja Hänninen selvisivät säikähdyksellä

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den vaa­li­kier­tueen auto joutui läheltä piti -ti­lan­tee­seen Kai­nuus­sa – Tal­vi­tie, Pitko ja Hän­ni­nen sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

13.03.2023 21:38 42
Hiihtokeskuksiin jouluksi ilmoitettu lakko peruuntui – alalle saatiin aikaan yksivuotinen työehtosopimus, työntekijäpuolen mielestä "tässä tilanteessa paras mahdollinen"

Hiih­to­kes­kuk­siin jou­luk­si il­moi­tet­tu lakko pe­ruun­tui – alalle saatiin aikaan yk­si­vuo­ti­nen työeh­to­so­pi­mus, työn­te­ki­jä­puo­len mie­les­tä "tässä ti­lan­tees­sa paras mah­dol­li­nen"

15.12.2022 16:22
Tilaajille
Kuuteen hiihtokeskukseen on tulossa rajoitettu työnseisaus joulukuun alussa – mukana Ruka, Levi, Pyhä, Ylläs ja Vuokatti

Kuuteen hiih­to­kes­kuk­seen on tulossa ra­joi­tet­tu työn­sei­saus jou­lu­kuun alussa – mukana Ruka, Levi, Pyhä, Ylläs ja Vuo­kat­ti

17.11.2022 14:17 15
Kainuun ammattiopistosta valmistuu opiskelijoita ammattiin kolmelta paikkakunnalta – katso täältä lista valmistuneista

Kainuun am­mat­ti­opis­tos­ta val­mis­tuu opis­ke­li­joi­ta am­mat­tiin kol­mel­ta paik­ka­kun­nal­ta – katso täältä lista val­mis­tu­neis­ta

03.06.2021 15:38
Tilaajille
Alle 23-vuotiaiden MM-sprintit siirrettiin torstaille kovan pakkasen takia

Alle 23-vuo­tiai­den MM-sprin­tit siir­ret­tiin tors­tail­le kovan pak­ka­sen takia

10.02.2021 14:50
Terrafamen tartuntaketjussa kolmas koronatartunta – Vuokattiin saapuneessa kisajoukkueessa todettu kaksi tartuntaa

Ter­ra­fa­men tar­tun­ta­ket­jus­sa kolmas ko­ro­na­tar­tun­ta – Vuo­kat­tiin saa­pu­nees­sa ki­sa­jouk­kuees­sa todettu kaksi tar­tun­taa

06.02.2021 13:52
Vuokatissa olevilla kah­del­la USA:n hiih­to­maa­jouk­kueen jä­se­nel­lä todettiin koronatartunta

Vuo­ka­tis­sa ole­vil­la kah­del­la USA:n hiih­to­maa­jouk­kueen jä­se­nel­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta

03.02.2021 12:22 1
Vuokattiin tulleen Venäjän nuorten maajoukkueen kolmella hiihtäjällä todettiin korona – Kainuussa yhteensä seitsemän uutta tartuntaa

Vuo­kat­tiin tulleen Venäjän nuorten maa­jouk­kueen kol­mel­la hiih­tä­jäl­lä to­det­tiin korona – Kai­nuus­sa yh­teen­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa

29.01.2021 09:12 4
Sotkamon Katinkullan koronaryppäistä ei ole todettu jatkotartuntoja – Kainuun sote-kuntayhtymä huolissaan koronatilanteesta Karjalan tasavallan puolella

Sot­ka­mon Ka­tin­kul­lan ko­ro­na­ryp­päis­tä ei ole todettu jat­ko­tar­tun­to­ja – Kainuun sote-kun­ta­yh­ty­mä huo­lis­saan ko­ro­na­ti­lan­tees­ta Kar­ja­lan ta­sa­val­lan puo­lel­la

30.12.2020 09:24 7
Sotkamossa todettu koronatartunta Katinkullan henkilökuntaan kuuluvalla – altistumisia voinut tapahtua jouluaattona ja aatonaattona

Sot­ka­mos­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ka­tin­kul­lan hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la – al­tis­tu­mi­sia voinut ta­pah­tua jou­lu­aat­to­na ja aa­ton­aat­to­na

29.12.2020 07:10 11
Vuokatissa todettu joulun tienoilla jo kuusi koronatartuntaa – terveysviranomaiset oikovat villejä huhuja altistuneiden määrästä

Vuo­ka­tis­sa todettu joulun tie­noil­la jo kuusi ko­ro­na­tar­tun­taa – ter­veys­vi­ran­omai­set oikovat villejä huhuja al­tis­tu­nei­den mää­räs­tä

26.12.2020 17:57 22
Vuokatissa todettu koronatartuna, sairastunut ehti liikkua alueella laajasti ennen oireiden ilmaantumista – näin kommentoi hallintoylilääkäri

Vuo­ka­tis­sa todettu ko­ro­na­tar­tu­na, sai­ras­tu­nut ehti liikkua alueel­la laa­jas­ti ennen oi­rei­den il­maan­tu­mis­ta – näin kom­men­toi hal­lin­to­yli­lää­kä­ri

25.12.2020 17:18 18
Sotkamon ja Vuokatin alueella sattui laaja korona-altistus viime viikonloppuna – oululainen sairastunut kulki eri ravintoloissa

Sot­ka­mon ja Vuo­ka­tin alueel­la sattui laaja ko­ro­na-al­tis­tus viime vii­kon­lop­pu­na – ou­lu­lai­nen sai­ras­tu­nut kulki eri ra­vin­to­lois­sa

11.12.2020 14:52 21
Vuokatissa harjoittelevasta turkkilaisesta urheilujoukkueesta löytyi koronaan sairastunut

Vuo­ka­tis­sa har­joit­te­le­vas­ta turk­ki­lai­ses­ta ur­hei­lu­jouk­kuees­ta löytyi ko­ro­naan sai­ras­tu­nut

19.11.2020 11:06 1
Lapista kuuluu hätähuutoja, mutta Vuokatissa ja Rukalla jatkuu hyvä vire – Oulu haluaa nostaa päätään joulukaupunkina

Lapista kuuluu hä­tä­huu­to­ja, mutta Vuo­ka­tis­sa ja Rukalla jatkuu hyvä vire – Oulu haluaa nostaa päätään jou­lu­kau­pun­ki­na

18.11.2020 06:00 5
Tilaajille
Vuokattiin tulleilla ukrainalaisilla urheilijoilla todettu yhteensä 11 koronatapausta – karanteenissa 88 henkilöä

Vuo­kat­tiin tul­leil­la uk­rai­na­lai­sil­la ur­hei­li­joil­la todettu yh­teen­sä 11 ko­ro­na­ta­paus­ta – ka­ran­tee­nis­sa 88 hen­ki­löä

12.11.2020 15:05 1
Aateli Race kisataan tulevana viikonloppuna Vuokatissa – Miss Suomi 2020 -finalistit jakavat tapahtumassa kasvomaskeja ja käsidesiä

Aateli Race ki­sa­taan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Vuo­ka­tis­sa – Miss Suomi 2020 -fi­na­lis­tit jakavat ta­pah­tu­mas­sa kas­vo­mas­ke­ja ja kä­si­de­siä

02.09.2020 11:22
Temptation Island Suomen kahdeksannen kauden sinkut julkistettiin, mukana oulaistelainen Jenna – "Tykkään miehistä, jotka ovat itsevarmoja ja uskaltavat sanoa ajatuksensa ääneen"

Temp­ta­tion Island Suomen kah­dek­san­nen kauden sinkut jul­kis­tet­tiin, mukana ou­lais­te­lai­nen Jenna – "Tyk­kään mie­his­tä, jotka ovat it­se­var­mo­ja ja us­kal­ta­vat sanoa aja­tuk­sen­sa ääneen"

02.09.2020 09:25 1
Yle: Temptation Island Suomi -sarjan uusi kausi kuvataan Thaimaan sijasta Vuokatissa – kuvaukset heinäkuussa

Yle: Temp­ta­tion Island Suomi -sarjan uusi kausi ku­va­taan Thai­maan sijasta Vuo­ka­tis­sa – ku­vauk­set hei­nä­kuus­sa

06.07.2020 21:15 2