Vuo­ka­tis­sa har­joit­te­le­vas­ta turk­ki­lai­ses­ta ur­hei­lu­jouk­kuees­ta löytyi ko­ro­naan sai­ras­tu­nut

Sotkamon Vuo­ka­tis­sa har­joit­te­le­vas­ta turk­ki­lai­ses­ta ur­hei­li­ja­jouk­kuees­ta löytyi yk­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta keskiviikkona. Tar­tun­nan läh­det­tä sel­vi­te­tään, kertoo Kainuun sote.

Sotkamon Vuo­ka­tis­sa har­joit­te­le­vas­ta turk­ki­lai­ses­ta ur­hei­li­ja­jouk­kuees­ta löytyi yk­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta keskiviikkona. Tar­tun­nan läh­det­tä sel­vi­te­tään, kertoo Kainuun sote.

Turkkilaisten noin kymmenen hen­gen jouk­kue on tes­tat­tu ja mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Maa­han­tu­loa edel­lyt­tä­vis­sä ko­ro­na­tes­teis­sä kaik­ki oli il­moi­tet­tu ne­ga­tii­vi­sik­si.

Jouk­kue on nou­dat­ta­nut saa­pu­mi­sen jäl­keen niin sanotun ur­hei­lu­kup­lan oh­jeis­tuk­sia, jo­ten ris­ki tar­tun­nois­ta jouk­kueen ul­ko­puo­lel­le on vä­häi­nen, kertoo Kainuun sote verkkosivuillaan.

Marraskuun aikana Vuokatissa on todettu 11 koronatartuntaa Ukrainasta tulleilla urheilijoilla.

Kainuun sote on yh­teis­työs­sä Vuo­ka­tin ur­hei­luo­pis­ton kans­sa päätti viime viikolla kes­keyt­tää uk­rai­na­lais­ten ur­hei­li­joi­den saa­pu­mi­sen Vuo­kat­tiin.