Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

VTT
Oulun yliopisto mukana hankkeessa, jossa kehitetään drone-parvista apua metsäpalojen sammutukseen – ensimmäisiä testejä tehdään jo keväällä 2022

Oulun yli­opis­to mukana hank­kees­sa, jossa ke­hi­te­tään dro­ne-par­vis­ta apua met­sä­pa­lo­jen sam­mu­tuk­seen – en­sim­mäi­siä testejä tehdään jo ke­vääl­lä 2022

08.03.2022 11:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­den älykäs alasajo suun­nit­teil­la

01.03.2022 07:10 5
Tilaajille
VTT:n aloittamat yt-neuvottelut osuvat raskaasti myös Oulun-yksikköön, sanoo luottamusmies – "Huono viesti Oulun VTT:lle, jos tänne halutaan huippunimiä töihin"

VTT:n aloit­ta­mat yt-neu­vot­te­lut osuvat ras­kaas­ti myös Ou­lun-yk­sik­köön, sanoo luot­ta­mus­mies – "Huono viesti Oulun VTT:l­le, jos tänne ha­lu­taan huip­pu­ni­miä töihin"

06.10.2021 12:58 17
Tilaajille
Verokarhu viihtyy pohjoisen luonnossa – 60 vuotta täyttävä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on aina miettinyt, miten asiat voisi tehdä paremmin

Ve­ro­kar­hu viihtyy poh­joi­sen luon­nos­sa – 60 vuotta täyt­tä­vä Ve­ro­hal­lin­non pää­joh­ta­ja Markku Heikura on aina miet­ti­nyt, miten asiat voisi tehdä pa­rem­min

02.10.2021 08:00 1
Tilaajille
Erkki Leppävuori seurasi aitiopaikalta, miten eri hallitukset suhtautuivat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan: "Ylivoimaisesti paras puheenjohtaja oli Paavo Lipponen"

Erkki Lep­pä­vuo­ri seurasi ai­tio­pai­kal­ta, miten eri hal­li­tuk­set suh­tau­tui­vat tut­ki­mus- ja in­no­vaa­tio­toi­min­taan: "Y­li­voi­mai­ses­ti paras pu­heen­joh­ta­ja oli Paavo Lip­po­nen"

09.05.2021 10:00
Tilaajille
Mikä on kubitti? Suomen ensimmäistä kvanttitietokonetta kehitetään laboratoriossa – VTT:n tutkimuspäällikkö vastaa 12 yksinkertaiseen kysymykseen kvanttitietokoneesta

Mikä on ku­bit­ti? Suomen en­sim­mäis­tä kvant­ti­tie­to­ko­net­ta ke­hi­te­tään la­bo­ra­to­rios­sa – VTT:n tut­ki­mus­pääl­lik­kö vastaa 12 yk­sin­ker­tai­seen ky­sy­myk­seen kvant­ti­tie­to­ko­nees­ta

06.03.2021 06:30 1
Tilaajille
VTT:n yllätystulos: Kymmenen kertaa puhdistettu kertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuoja on ainakin yhtä tehokas kuin kangasmaski

VTT:n yl­lä­tys­tu­los: Kym­me­nen kertaa puh­dis­tet­tu ker­ta­käyt­töi­nen ki­rur­gi­nen suu-ne­nä­suo­ja on ainakin yhtä tehokas kuin kan­gas­mas­ki

16.10.2020 09:05 5
Onko kartonki muovia ympäristöystävällisempi pakkausmateriaali? Professori: Kartonki korjaa käyttäytymisvirhettä, jota ei saisi olla olemassa

Onko kar­ton­ki muovia ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­pi pak­kaus­ma­te­riaa­li? Pro­fes­so­ri: Kar­ton­ki korjaa käyt­täy­ty­mis­vir­het­tä, jota ei saisi olla ole­mas­sa

30.07.2020 15:04 2
Tilaajille