Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Vi­deo­pe­lit eivät ole syy nuorten vä­ki­val­tai­suu­teen – pe­laa­mi­nen on ta­sa­ver­tai­nen, yh­teis­työ­tä ja on­gel­man­rat­kai­sua ke­hit­tä­vä har­ras­tus, jota va­li­tet­ta­vas­ti de­mo­ni­soi­daan

Kalevassa 20.2. julkaistussa nuorten väkivaltaisuutta käsittelevässä jutussa Sari Haapakangas mainitsee väkivaltapelit yhtenä tekijänä nuorten pahoinvoinnin ja henkirikosuutisten takana.

Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana nuorten väkivaltarikosten määrä on kuitenkin vähentynyt Suomessa (samalla aikajaksolla kun videopelien grafiikka on kehittynyt).