Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Vaala
Kuukausi
Osa betonielementtitehtaan katosta romahti Vaalassa – kukaan ei loukkaantunut, tuotantoon tulee pysähdys

Osa be­to­ni­ele­ment­ti­teh­taan katosta romahti Vaa­las­sa – kukaan ei louk­kaan­tu­nut, tuo­tan­toon tulee py­säh­dys

27.03.2023 12:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­nen ter­vey­den­huol­to krii­sis­sä – Tai­val­kos­kel­la pitäisi koota krii­si­ryh­mä

22.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Vaalassa tehtiin vaalivirhe äänestysohjeista – virhe korjataan nettisivuille ja uuteen lehti-ilmoitukseen

Vaa­las­sa tehtiin vaa­li­vir­he ää­nes­tys­oh­jeis­ta – virhe kor­ja­taan net­ti­si­vuil­le ja uuteen leh­ti-il­moi­tuk­seen

17.03.2023 11:59 5
Vaalan akuuttiosastoa ajetaan alas suunniteltua nopeammin – sulkemispäätös johtuu pitkään jatkuneesta henkilöstövajeesta

Vaalan akuut­ti­osas­toa ajetaan alas suun­ni­tel­tua no­peam­min – sul­ke­mis­pää­tös johtuu pitkään jat­ku­nees­ta hen­ki­lös­tö­va­jees­ta

01.03.2023 19:50 27
Tilaajille
Kajaanin ja Oulun väliseen linja-autoliikenteeseen lisäyksiä tulevana kesänä

Ka­jaa­nin ja Oulun vä­li­seen lin­ja-au­to­lii­ken­tee­seen li­säyk­siä tu­le­va­na kesänä

01.03.2023 11:33 1
Vanhemmat
MTV: Vartijan murhasta tuomittu vapautettiin Pelson vankilasta viime elokuussa, yritti nyt tappaa vaimonsa

MTV: Var­ti­jan mur­has­ta tuo­mit­tu va­pau­tet­tiin Pelson van­ki­las­ta viime elo­kuus­sa, yritti nyt tappaa vai­mon­sa

02.02.2023 15:41 8
Musiikin moniottelija, 70 vuotta täyttävä Kassu Halonen jos kuka tietää, miten hittikappale tehdään – ja kaava on kuulemma perin yksinkertainen

Mu­sii­kin mo­niot­te­li­ja, 70 vuotta täyt­tä­vä Kassu Halonen jos kuka tietää, miten hit­ti­kap­pa­le tehdään – ja kaava on kuu­lem­ma perin yk­sin­ker­tai­nen

23.01.2023 10:00
Tilaajille
Rokualla avataan uusi talviretkeilyreitti – matkan varrella on myös vuokratupa

Ro­kual­la avataan uusi tal­vi­ret­kei­ly­reit­ti – matkan var­rel­la on myös vuok­ra­tu­pa

09.12.2022 09:48 3
Pohjoisen kulttuuriympäristöstä inspiroitunut taiteilija Enrico Mazzone haaveilee muutosta Ouluun – kilometrin pituiselle teokselle etsitään tilaa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungista

Poh­joi­sen kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tös­tä ins­pi­roi­tu­nut tai­tei­li­ja Enrico Mazzone haa­vei­lee muu­tos­ta Ouluun – ki­lo­met­rin pi­tui­sel­le teok­sel­le et­si­tään tilaa vuoden 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­ta

04.12.2022 17:00 2
Tilaajille

Yle: Vaalan kun­nan­joh­ta­ja va­lit­tiin Maskun kun­nan­joh­ta­jak­si

28.11.2022 19:38 5
Vaalaan nousee satapaikkainen moderni vankila, jonka ympärillä ei ole muuria – Kysyimme, miten vaikeaa sieltä on paeta

Vaalaan nousee sa­ta­paik­kai­nen moderni van­ki­la, jonka ym­pä­ril­lä ei ole muuria – Ky­syim­me, miten vaikeaa sieltä on paeta

17.11.2022 18:00 19
Tilaajille
Palokunta sammutti hormissa leimahtaneen nokipalon Vaalassa – naapurit auttoivat asukkaat ulos

Pa­lo­kun­ta sam­mut­ti hor­mis­sa lei­mah­ta­neen no­ki­pa­lon Vaa­las­sa – naa­pu­rit aut­toi­vat asuk­kaat ulos

13.10.2022 10:16
Pelson vankilan puutyöverstaalla syttyi tulipalo puruimurissa ja siilossa

Pelson van­ki­lan puu­työ­vers­taal­la syttyi tu­li­pa­lo pu­ru­imu­ris­sa ja sii­los­sa

03.10.2022 17:29
Hallinto-oikeus palautti Vaalan hyvinvointikeskuksen poikkeusluvan käsittelyn takaisin ministeriöön – nykyisessä terveyskeskuksessa on pahoja sisäilmaongelmia

Hal­lin­to-oi­keus pa­laut­ti Vaalan hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen poik­keus­lu­van kä­sit­te­lyn ta­kai­sin mi­nis­te­riöön – ny­kyi­ses­sä ter­veys­kes­kuk­ses­sa on pahoja si­sä­il­ma­on­gel­mia

27.09.2022 14:19 2
Tilaajille
Oulujoessa ohijuoksutuksia ja Oulujärven vedenkorkeus poikkeuksellisen alhaalla – kysyimme, miksi näin

Ou­lu­joes­sa ohi­juok­su­tuk­sia ja Ou­lu­jär­ven ve­den­kor­keus poik­keuk­sel­li­sen al­haal­la – ky­syim­me, miksi näin

06.09.2022 13:15 34
Tilaajille
Rokuanjärvessä on havaittu huomattava määrä sinilevää – myös Hailuodon ja mantereen välillä merkkejä sinilevästä

Ro­kuan­jär­ves­sä on ha­vait­tu huo­mat­ta­va määrä si­ni­le­vää – myös Hai­luo­don ja man­te­reen välillä merk­ke­jä si­ni­le­väs­tä

07.07.2022 15:47 5
Vaalan veturitallissa järjestetään erikoinen elokuvafestivaali, joka perustuu kokonaan yhteen sanaleikkiin – harvinaiset filmikelat pyörivät 70 vuotta vanhalla laitteella

Vaalan ve­tu­ri­tal­lis­sa jär­jes­te­tään eri­koi­nen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li, joka pe­rus­tuu ko­ko­naan yhteen sa­na­leik­kiin – har­vi­nai­set fil­mi­ke­lat pyö­ri­vät 70 vuotta van­hal­la lait­teel­la

01.07.2022 19:00 2
Tilaajille
Galleria Villa Väinölä Vaalassa esittelee kesänäyttelyssään satumaisen naivistista taidetta

Gal­le­ria Villa Väinölä Vaa­las­sa esit­te­lee ke­sä­näyt­te­lys­sään sa­tu­mai­sen nai­vis­tis­ta tai­det­ta

01.07.2022 13:41
Kun äänet sattuvat ja kosketus kavahduttaa – vaalalainen Anita Ruonakangas kokee maailman muita voimakkaammin

Kun äänet sat­tu­vat ja kos­ke­tus ka­vah­dut­taa – vaa­la­lai­nen Anita Ruo­na­kan­gas kokee maail­man muita voi­mak­kaam­min

27.06.2022 06:30 2
Tilaajille
STT:n lukiovertailun suurten ja pienten lukioiden kahdenkymmenen kärjet

STT:n lu­kio­ver­tai­lun suurten ja pienten lu­kioi­den kah­den­kym­me­nen kärjet

04.06.2022 02:00