Vaala
Viimeisin 12 tuntia

Alas­sal­men lossi ei kuljeta ras­kas­ta lii­ken­net­tä ai­na­kaan hetkeen

15:13 0
Vanhemmat

Alas­sal­men los­sil­la huol­to­kat­ko, pois käy­tös­tä muu­ta­man tunnin

13.10.2020 10:13 0
Henkilöauto suistui tieltä ja törmäsi puuhun Vaalassa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja törmäsi puuhun Vaa­las­sa

25.09.2020 16:00 0
Viljasiilo roihahti liekkeihin Vaalassa – liekit eivät päässeet leviämään siilon ulkopuolelle

Vil­ja­sii­lo roi­hah­ti liek­kei­hin Vaa­las­sa – liekit eivät pääs­seet le­viä­mään siilon ul­ko­puo­lel­le

10.09.2020 10:19 0
Oulujärven venesatamien jätehuoltoon merkittäviä parannuksia – Koutalahden venesatamassa kerätään nyt kuutta eri jätelajia

Ou­lu­jär­ven ve­ne­sa­ta­mien jä­te­huol­toon mer­kit­tä­viä pa­ran­nuk­sia – Kou­ta­lah­den ve­ne­sa­ta­mas­sa ke­rä­tään nyt kuutta eri jä­te­la­jia

24.08.2020 07:42 0
Metsiin hakatut kymmenien hehtaarien aukot harmistuttavat Rokualla – metsälaki ei määrittele avohakkuun suurinta sallittua kokoa

Metsiin hakatut kym­me­nien heh­taa­rien aukot har­mis­tut­ta­vat Ro­kual­la – met­sä­la­ki ei mää­rit­te­le avo­hak­kuun suu­rin­ta sal­lit­tua kokoa

19.08.2020 06:00 21
Tilaajille
Festivaali syntyi yhden miehen unelmasta: Pentti Huovisen kotipihalla Oulujärven rannalla on vuosien varrella kuunneltu muun muassa Miljoonasateen ja Edu Kettusen livekonsertteja

Fes­ti­vaa­li syntyi yhden miehen unel­mas­ta: Pentti Huo­vi­sen ko­ti­pi­hal­la Ou­lu­jär­ven ran­nal­la on vuosien var­rel­la kuun­nel­tu muun muassa Mil­joo­na­sa­teen ja Edu Ket­tu­sen li­ve­kon­sert­te­ja

16.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Oulu tähtää pyhiinvaelluskartalle kuuden kirkon Olavinreitillä – Oulun tuomiokirkolta alkava reitti veisi vaeltajan Tervareitistön kainalossa Perämereltä Kainuun merelle

Oulu tähtää py­hiin­vael­lus­kar­tal­le kuuden kirkon Ola­vin­rei­til­lä – Oulun tuo­mio­kir­kol­ta alkava reitti veisi vael­ta­jan Ter­va­rei­tis­tön kai­na­los­sa Pe­rä­me­rel­tä Kainuun merelle

12.08.2020 06:00 6
Tilaajille
Veneilijöille ja retkeilijöille tulossa jätelajittelupisteitä Oulujärven vilkkaimpiin satamiin

Ve­nei­li­jöil­le ja ret­kei­li­jöil­le tulossa jä­te­la­jit­te­lu­pis­tei­tä Ou­lu­jär­ven vilk­kaim­piin sa­ta­miin

30.07.2020 12:31 0
Lukijan vinkki: Konstit on monet herkkutattien kuivattamiseen – Manamansalon aurinko ja auton konepelti käyttöön

Lukijan vinkki: Konstit on monet herk­ku­tat­tien kui­vat­ta­mi­seen – Ma­na­man­sa­lon aurinko ja auton ko­ne­pel­ti käyt­töön

28.07.2020 14:46 0
Tilaajille
Liikenteessä vauhdikas maanantai-ilta ja tiistaiyö – poliisi tapasi teillä useita rattijuoppoja

Lii­ken­tees­sä vauh­di­kas maa­nan­tai-il­ta ja tiis­tai­yö – poliisi tapasi teillä useita rat­ti­juop­po­ja

28.07.2020 07:17 0
Lukijalta Mielipide Pekka Aittakumpu

Ra­hoi­tus niin Vaalan uudelle van­ki­lal­le kuin Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mol­le sekä Oulun Orit­ka­rin sataman kol­mio­rai­teel­le mer­kit­see satoja työ­paik­ko­ja poh­joi­seen

17.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Espoolainen headhunter puhui itsensä rengiksi Oulujärven kupeeseen – Markku Sahin työt vähenivät koronan takia, joten likaa pelkäämätön pukumies tarttui traktorin rattiin

Es­poo­lai­nen head­hun­ter puhui itsensä ren­gik­si Ou­lu­jär­ven ku­pee­seen – Markku Sahin työt vä­he­ni­vät koronan takia, joten likaa pel­kää­mä­tön pu­ku­mies tarttui trak­to­rin rattiin

11.07.2020 07:00 5
Tilaajille
Kissa jäi jumiin seinän sisälle Vaalassa – pelastuslaitos joutui purkamaan osan seinästä

Kissa jäi jumiin seinän sisälle Vaa­las­sa – pe­las­tus­lai­tos joutui pur­ka­maan osan sei­näs­tä

01.07.2020 20:12 0
Oulun alueen rallit siirtyvät vuodella – "Taloudellisia tappioita ei ehtinyt tulla"

Oulun alueen rallit siir­ty­vät vuo­del­la – "Ta­lou­del­li­sia tap­pioi­ta ei ehtinyt tulla"

22.06.2020 20:05 0
Kuutti Lavosen ja Ben Allal Ayadin ystävyys kantaa hedelmää Kankarin taidehuvilan kesänäyttelyssä – Lavosen isokokoiset teokset vangitsevat katsojan

Kuutti Lavosen ja Ben Allal Ayadin ys­tä­vyys kantaa he­del­mää Kan­ka­rin tai­de­hu­vi­lan ke­sä­näyt­te­lys­sä – Lavosen iso­ko­koi­set teokset van­git­se­vat kat­so­jan

20.06.2020 23:22 0
Tilaajille
Oulunkaari aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – korona heikensi taloudellista tilannetta entisestään

Ou­lun­kaa­ri aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – korona hei­ken­si ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta en­ti­ses­tään

18.06.2020 13:03 2
Ongelle pääsee lähes ilmaiseksi, tässä aloittelijalle sopivia neuvoja – Suomesta löytyy hyviä kalavesiä joka puolelta

Ongelle pääsee lähes il­mai­sek­si, tässä aloit­te­li­jal­le sopivia neuvoja – Suo­mes­ta löytyy hyviä ka­la­ve­siä joka puo­lel­ta

17.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Vaalan lukio pääsee koordinoimaan isoa pohjoismaista yhteistyötähanketta

Vaalan lukio pääsee koor­di­noi­maan isoa poh­jois­mais­ta yh­teis­työ­tä­han­ket­ta

16.06.2020 13:31 0
Maastoa paloi Vaalan Multipakassa – "Olin juuri hakemassa vaimoa autolla juna-asemalta, kun huomasin ison savupatsaan", katso video

Maastoa paloi Vaalan Mul­ti­pa­kas­sa – "Olin juuri ha­ke­mas­sa vaimoa autolla ju­na-ase­mal­ta, kun huo­ma­sin ison sa­vu­pat­saan", katso video

14.06.2020 14:46 1