HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Vaala
Kuukausi
Rokuasta tuli myös kosmetiikkabrändi – Vientiin satsaava pienyritys valikoi tuotesarjalleen nimen, joka toimii myös ulkomailla

Ro­kuas­ta tuli myös kos­me­tiik­ka­brän­di – Vien­tiin sat­saa­va pien­yri­tys valikoi tuo­te­sar­jal­leen nimen, joka toimii myös ul­ko­mail­la

14.10.2021 06:00 3
Tilaajille

Lossi ei kuljeta Vaa­las­sa ras­kai­ta ajo­neu­vo­ja kovan tuulen vuoksi

04.10.2021 07:13 1
Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 21 uutta tartuntaa

Ou­lun­kaa­ri val­mis­te­lee kol­man­sia ro­ko­tuk­sia – Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 21 uutta tar­tun­taa

24.09.2021 12:44 10

Alas­sal­men lossi ei kuljeta tois­tai­sek­si ras­kas­ta lii­ken­net­tä

23.09.2021 07:41
Vanhemmat

Alas­sal­men lossi Vaa­las­sa ei kuljeta tois­tai­sek­si ras­kas­ta lii­ken­net­tä

13.09.2021 13:56
Henkilöauto suistui tieltä ja törmäsi puihin Vaalassa – kaksi henkilöä loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja törmäsi puihin Vaa­las­sa – kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui

07.09.2021 18:06 2
Vaalassa iso öljyvahinko soramonttualueella, noin 5 000 litraa polttoöljyä valui maahan aggregaatin vian takia

Vaa­las­sa iso öl­jy­va­hin­ko so­ra­mont­tua­lueel­la, noin 5 000 litraa polt­to­öl­jyä valui maahan ag­gre­gaa­tin vian takia

04.09.2021 20:02 3
Kaksi hiehoa jäi jumiin lietealtaaseen Vaalassa – omistaja epäilee lehmien vauhkoontuneen lähellä olleesta petoeläimestä

Kaksi hiehoa jäi jumiin lie­te­al­taa­seen Vaa­las­sa – omis­ta­ja epäilee lehmien vauh­koon­tu­neen lähellä ol­lees­ta pe­to­eläi­mes­tä

25.08.2021 23:34
Alassalmen lossi kuljettaa raskasta liikennettä jälleen normaalisti

Alas­sal­men lossi kul­jet­taa ras­kas­ta lii­ken­net­tä jälleen nor­maa­lis­ti

26.08.2021 13:56 1
Oululainen Vili Suorsa laittoi kaiken ruoan suuhunsa puntarin kautta ja söi pääosin kanaa ja parsaa, palkintona odotti lisäpainoleuanvedon Suomen mestaruus – "Olen treenannut tosissaan vasta vuoden"

Ou­lu­lai­nen Vili Suorsa laittoi kaiken ruoan suu­hun­sa pun­ta­rin kautta ja söi pääosin kanaa ja parsaa, pal­kin­to­na odotti li­sä­pai­no­leuan­ve­don Suomen mes­ta­ruus – "Olen tree­nan­nut to­sis­saan vasta vuoden"

15.08.2021 18:19
Tilaajille
Vaalassa kadonnut nainen löydettiin – poliisi kiittää saamistaan lukuisista vihjeistä

Vaa­las­sa ka­don­nut nainen löy­det­tiin – poliisi kiittää saa­mis­taan lu­kui­sis­ta vih­jeis­tä

13.08.2021 20:32
Taiteilija Sinikka Rantalankila jakaa galleriaan tuleville turisteille tärppejä Vaalan runsaasta matkailutarjonnasta – "Synnynnäinen matkaopas herää minussa herkästi eloon"

Tai­tei­li­ja Sinikka Ran­ta­lan­ki­la jakaa gal­le­riaan tu­le­vil­le tu­ris­teil­le tärp­pe­jä Vaalan run­saas­ta mat­kai­lu­tar­jon­nas­ta – "Syn­nyn­näi­nen mat­ka­opas herää minussa her­käs­ti eloon"

19.07.2021 15:45 1
Tilaajille
Vaalassa kadonnut 82-vuotias nainen löydettiin elossa

Vaa­las­sa ka­don­nut 82-vuo­tias nainen löy­det­tiin elossa

18.07.2021 20:27
Oulun säähavainnot mitataan mereltä ja lentokentältä – Kaleva kysyi, ovatko tulokset luotettavia sisämaan ennusteiden kannalta

Oulun sää­ha­vain­not mi­ta­taan mereltä ja len­to­ken­täl­tä – Kaleva kysyi, ovatko tu­lok­set luo­tet­ta­via si­sä­maan en­nus­tei­den kan­nal­ta

10.07.2021 15:00 11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla kivuttiin sunnuntaina 30 lämpöasteeseen ja yli – lämmintä luvassa myös alkuviikoksi

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ki­vut­tiin sun­nun­tai­na 30 läm­pö­as­tee­seen ja yli – läm­min­tä luvassa myös al­ku­vii­kok­si

04.07.2021 20:18 10
Tilaajille
"Pyhiinvaellus on matka omaan itseensä" – Pohjois-Pohjanmaa on saanut ensimmäisen pyhiinvaellusreittinsä, jota voi kulkea vaikka talvipakkasilla kotisohvalta käsin

"Py­hiin­vael­lus on matka omaan it­seen­sä" – Poh­jois-Poh­jan­maa on saanut en­sim­mäi­sen py­hiin­vael­lus­reit­tin­sä, jota voi kulkea vaikka tal­vi­pak­ka­sil­la ko­ti­soh­val­ta käsin

04.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Ihminen joutui veden varaan Vaalassa – pelastuslaitos saapui hätiin

Ihminen joutui veden varaan Vaa­las­sa – pe­las­tus­lai­tos saapui hätiin

03.07.2021 21:13
Huh hellettä! Pohjois-Pohjanmaa kylpi kuumuudessa lauantaina – sunnuntaina lämpöasteet voivat kivuta yli kolmenkymmenen

Huh hel­let­tä! Poh­jois-Poh­jan­maa kylpi kuu­muu­des­sa lauan­tai­na – sun­nun­tai­na läm­pö­as­teet voivat kivuta yli kol­men­kym­me­nen

03.07.2021 19:48 9
Tilaajille
Rehurekan perävaunu kaatunut tielle Vaalassa – kiertotie käytössä raivauksen ajan, tien päällyste vaurioitunut

Re­hu­re­kan pe­rä­vau­nu kaa­tu­nut tielle Vaa­las­sa – kier­to­tie käy­tös­sä rai­vauk­sen ajan, tien pääl­lys­te vau­rioi­tu­nut

02.07.2021 10:42
Matkailuauto kaatui kyljelleen risteyskolarissa Vaalassa

Mat­kai­lu­au­to kaatui kyl­jel­leen ris­teys­ko­la­ris­sa Vaa­las­sa

11.06.2021 15:31