Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vaala
Kaksi miestä joutui veden varaan Vaalassa soutuveneen kaaduttua

Kaksi miestä joutui veden varaan Vaa­las­sa sou­tu­ve­neen kaa­dut­tua

15.09.2023 20:27
Omakotitalon ulkorakennukset ja autotalli ajoneuvoineen tuhoutuivat tulipalossa Vaalassa

Oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­ra­ken­nuk­set ja au­to­tal­li ajo­neu­voi­neen tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Vaa­las­sa

05.09.2023 20:40
Turkkiselän tuulivoimahanke Vaalassa etenee – osayleiskaava sai lainvoiman KHO:n päätöksellä

Turk­ki­se­län tuu­li­voi­ma­han­ke Vaa­las­sa etenee – osa­yleis­kaa­va sai lain­voi­man KHO:n pää­tök­sel­lä

24.08.2023 15:11 5
Yksitoista lehmää karkasi navetasta ja joutui lietealtaaseen Vaalassa – eläimet saatiin elävinä pois

Yk­si­tois­ta lehmää karkasi na­ve­tas­ta ja joutui lie­te­al­taa­seen Vaa­las­sa – e­läi­met saatiin elävinä pois

13.08.2023 10:30 2
Oululainen Oona Lyly mukana MasterChefin uudella kaudella – keittiömestari on haaveillut ohjelmaan osallistumisesta jo lapsesta asti

Ou­lu­lai­nen Oona Lyly mukana Mas­terC­he­fin uudella kau­del­la – ­keit­tiö­mes­ta­ri on haa­veil­lut oh­jel­maan osal­lis­tu­mi­ses­ta jo lap­ses­ta asti

09.08.2023 14:27 1
Tilaajille
Alassalmen lossi liikennöi taas normaalisti – raskasta liikennettä ei voitu kuljettaa tuntikausiin kovassa tuulessa

Alas­sal­men lossi lii­ken­nöi taas nor­maa­lis­ti – ras­kas­ta lii­ken­net­tä ei voitu kul­jet­taa tun­ti­kau­siin kovassa tuu­les­sa

03.08.2023 07:14 1
Tilaajille
Mökkiläinen, joka ei suostu poistumaan
Mainos Kaleva

Mök­ki­läi­nen, joka ei suostu pois­tu­maan

28.07.2023 06:00
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

08.07.2023 06:00 10
Tilaajille
100 Syytä Vaalaistua – Tässä ainakin osa niistä, tule itse löytämään loput!
Mainos Vaalan kunta

100 Syytä Vaa­lais­tua – Tässä ainakin osa niistä, tule itse löy­tä­mään loput!

07.07.2023 06:00
Valentin Vaalan nimikkofestivaali keskittyy elokuvien musiikkiin – Leffamusiikki on onnistunut, jos se ei pistä korvaan, sanoo useita Markku Pölösen töitä säveltänyt Vesa Mäkinen

Va­len­tin Vaalan ni­mik­ko­fes­ti­vaa­li kes­kit­tyy elo­ku­vien mu­siik­kiin – Lef­fa­mu­siik­ki on on­nis­tu­nut, jos se ei pistä kor­vaan, sanoo useita Markku Pölösen töitä sä­vel­tä­nyt Vesa Mäkinen

28.06.2023 14:00
Tilaajille
Janne Ruonakangas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bussissa päästäkseen OYSin rakennustyömaalle – Arki mullistui, kun hän löysi Tinderistä rakkauden ja muutti Vaalaan

Janne Ruo­na­kan­gas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bus­sis­sa pääs­täk­seen OYSin ra­ken­nus­työ­maal­le – Arki mul­lis­tui, kun hän löysi Tin­de­ris­tä rak­kau­den ja muutti Vaalaan

20.05.2023 06:00 56
Tilaajille
Vaala valitsi Minna Kärkkäisen uudeksi kunnanjohtajaksi

Vaala valitsi Minna Kärk­käi­sen uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si

28.04.2023 13:00 2
Maustetyttöjen uusi soundi muodostui Hailuodossa elektronisen musiikin mestarin käsissä – "Kyllä meillä oli toive, että halutaan tehdä eri tavalla ja kehittyä"

Maus­te­tyt­tö­jen uusi soundi muo­dos­tui Hai­luo­dos­sa elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin mes­ta­rin käsissä – "Kyllä meillä oli toive, että ha­lu­taan tehdä eri tavalla ja ke­hit­tyä"

05.04.2023 08:00
Tilaajille
Osa betonielementtitehtaan katosta romahti Vaalassa – kukaan ei loukkaantunut, tuotantoon tulee pysähdys

Osa be­to­ni­ele­ment­ti­teh­taan katosta romahti Vaa­las­sa – kukaan ei louk­kaan­tu­nut, tuo­tan­toon tulee py­säh­dys

27.03.2023 12:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­nen ter­vey­den­huol­to krii­sis­sä – Tai­val­kos­kel­la pitäisi koota krii­si­ryh­mä

22.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Vaalassa tehtiin vaalivirhe äänestysohjeista – virhe korjataan nettisivuille ja uuteen lehti-ilmoitukseen

Vaa­las­sa tehtiin vaa­li­vir­he ää­nes­tys­oh­jeis­ta – virhe kor­ja­taan net­ti­si­vuil­le ja uuteen leh­ti-il­moi­tuk­seen

17.03.2023 11:59 5
Vaalan akuuttiosastoa ajetaan alas suunniteltua nopeammin – sulkemispäätös johtuu pitkään jatkuneesta henkilöstövajeesta

Vaalan akuut­ti­osas­toa ajetaan alas suun­ni­tel­tua no­peam­min – sul­ke­mis­pää­tös johtuu pitkään jat­ku­nees­ta hen­ki­lös­tö­va­jees­ta

01.03.2023 19:50 27
Tilaajille
Kajaanin ja Oulun väliseen linja-autoliikenteeseen lisäyksiä tulevana kesänä

Ka­jaa­nin ja Oulun vä­li­seen lin­ja-au­to­lii­ken­tee­seen li­säyk­siä tu­le­va­na kesänä

01.03.2023 11:33 1
MTV: Vartijan murhasta tuomittu vapautettiin Pelson vankilasta viime elokuussa, yritti nyt tappaa vaimonsa

MTV: Var­ti­jan mur­has­ta tuo­mit­tu va­pau­tet­tiin Pelson van­ki­las­ta viime elo­kuus­sa, yritti nyt tappaa vai­mon­sa

02.02.2023 15:41 8
Musiikin moniottelija, 70 vuotta täyttävä Kassu Halonen jos kuka tietää, miten hittikappale tehdään – ja kaava on kuulemma perin yksinkertainen

Mu­sii­kin mo­niot­te­li­ja, 70 vuotta täyt­tä­vä Kassu Halonen jos kuka tietää, miten hit­ti­kap­pa­le tehdään – ja kaava on kuu­lem­ma perin yk­sin­ker­tai­nen

23.01.2023 10:00
Tilaajille