Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Uusivuosi
Uudenvuoden unelmissani kansa pistää hirmuhallinnoille kampoihin – Voisiko vuosi 2023 olla vallankumouksellinen?
Kolumni

Uu­den­vuo­den unel­mis­sa­ni kansa pistää hir­mu­hal­lin­noil­le kam­poi­hin – Voisiko vuosi 2023 olla val­lan­ku­mouk­sel­li­nen?

02.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Nivalalainen Ossi Paavola pamautteli lapsena papatteja – nyt innokas harrastaja ampuu raketteja taivaalle pääsiäisenä ja kavereiden synttäreillä

Ni­va­la­lai­nen Ossi Paavola pa­maut­te­li lapsena pa­pat­te­ja – nyt innokas har­ras­ta­ja ampuu ra­ket­te­ja tai­vaal­le pää­siäi­se­nä ja ka­ve­rei­den synt­tä­reil­lä

31.12.2022 14:00 14
Tilaajille
Kalevan kysely: Pohjoisen väki paljasti uudenvuoden lupauksensa – tätä yhtä asiaa monet toivovat vuodelle 2023

Kalevan kysely: Poh­joi­sen väki pal­jas­ti uu­den­vuo­den lu­pauk­sen­sa – tätä yhtä asiaa monet toi­vo­vat vuo­del­le 2023

31.12.2022 12:00 5
Tilaajille
Eläinten omistajien kannattaa varautua ilotulitteiden jyskeeseen – nappaa koiralta karvatuppo muovipussiin kaiken varalta

Eläin­ten omis­ta­jien kan­nat­taa va­rau­tua ilo­tu­lit­tei­den jys­kee­seen – nappaa koi­ral­ta kar­va­tup­po muo­vi­pus­siin kaiken varalta

30.12.2022 14:57 10
Tilaajille
Oulun seudulla tuulee kovaa uudenvuodenaattona – onko ilotulitteiden ampuminen vaarallista?

Oulun seu­dul­la tuulee kovaa uu­den­vuo­den­aat­to­na – onko ilo­tu­lit­tei­den am­pu­mi­nen vaa­ral­lis­ta?

30.12.2022 11:46 24
Tilaajille
Ulkotulet loimuavat Tyrnävällä uudenvuodenaattona, vapaaehtoiset pääsevät sytytyspuuhiin – "Virvokkeiden ottamisen ehtii aloittaa myöhemminkin"

Ul­ko­tu­let loi­mua­vat Tyr­nä­väl­lä uu­den­vuo­de­naat­to­na, va­paa­eh­toi­set pää­se­vät sy­ty­tys­puu­hiin – "Vir­vok­kei­den ot­ta­mi­sen ehtii aloit­taa myö­hem­min­kin"

29.12.2022 18:30 3
Tilaajille
Tukes muistuttaa suojalasien tärkeydestä myös katsojille ilotulitteita ammuttaessa – ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen määrä kasvanut viime vuosina

Tukes muis­tut­taa suo­ja­la­sien tär­key­des­tä myös kat­so­jil­le ilo­tu­lit­tei­ta am­mut­taes­sa – ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mien sil­mä­vam­mo­jen määrä kas­va­nut viime vuosina

29.12.2022 14:49 8
Joulunpyhät sujuivat OYSissa ilman ruuhkia – vs. johtajaylilääkäri: "Tapaninpäivänä on jostakin syystä enemmän käyntejä"

Jou­lun­py­hät su­jui­vat OYSissa ilman ruuhkia – vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ta­pa­nin­päi­vä­nä on jos­ta­kin syystä enemmän käyn­te­jä"

28.12.2022 14:08 3
Tilaajille
Kempeleläinen rakettitukku odottaa uudestavuodesta hyvää myyntiä – "Kun yleiset ilotulitukset vähenevät, ihmiset ostavat enemmän kuluttajailotulitteita"

Kem­pe­le­läi­nen ra­ket­ti­tuk­ku odottaa uu­des­ta­vuo­des­ta hyvää myyntiä – "Kun yleiset ilo­tu­li­tuk­set vä­he­ne­vät, ihmiset ostavat enemmän ku­lut­ta­jai­lo­tu­lit­tei­ta"

27.12.2022 18:00 36
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Teetkö uudenvuoden lupauksia ja mitä odotat vuodelta 2023?

Vastaa ky­se­lyyn: Teetkö uu­den­vuo­den lu­pauk­sia ja mitä odotat vuo­del­ta 2023?

27.12.2022 10:10 8
Syötteellä odotellaan joulua – "Kuusamoon tulee 150 charteria ja osa näistä matkailijoista tulee Pudasjärvelle"

Syöt­teel­lä odo­tel­laan joulua – "Kuu­sa­moon tulee 150 char­te­ria ja osa näistä mat­kai­li­jois­ta tulee Pu­das­jär­vel­le"

23.12.2022 12:03 4
Tilaajille
Oulun kaupungin järjestämässä uudenvuoden juhlassa nähdään valotaidetta ja sirkusta – ilotulituksen korvaa omaperäinen valotaideteos

Oulun kau­pun­gin jär­jes­tä­mäs­sä uu­den­vuo­den juh­las­sa nähdään va­lo­tai­det­ta ja sir­kus­ta – ilo­tu­li­tuk­sen korvaa oma­pe­räi­nen va­lo­tai­de­teos

19.12.2022 09:38 44
Oululainen pyroteknikko puuhaa Nallikariin suurta uudenvuoden ilotulitusta – "Ihmiset haluavat nähdä raketteja"

Ou­lu­lai­nen py­ro­tek­nik­ko puuhaa Nal­li­ka­riin suurta uu­den­vuo­den ilo­tu­li­tus­ta – "Ih­mi­set ha­lua­vat nähdä ra­ket­te­ja"

23.11.2022 06:00 60
Uutenavuotena ainakin 13 silmävammaa ilotulitteista – Oysissa hoidettavana yksi tapaus

Uu­te­na­vuo­te­na ainakin 13 sil­mä­vam­maa ilo­tu­lit­teis­ta – Oysissa hoi­det­ta­va­na yksi tapaus

01.01.2022 17:29 1
Vuoden vaihtuminen työllisti pelastuslaitosta ja poliisia Oulun alueella – Jätekatoksessa yöllä sytytetty palo uhkasi kerrostaloa ja vaurioitti autoja Merikoskenkadulla

Vuoden vaih­tu­mi­nen työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta ja po­lii­sia Oulun alueel­la – Jä­te­ka­tok­ses­sa yöllä sy­ty­tet­ty palo uhkasi ker­ros­ta­loa ja vau­rioit­ti autoja Me­ri­kos­ken­ka­dul­la

01.01.2022 09:25 6
Video: Tienvarret saivat juhlavalaistuksen ulkotulitempauksessa Tyrnävällä

Video: Tien­var­ret saivat juh­la­va­lais­tuk­sen ul­ko­tu­li­tem­pauk­ses­sa Tyr­nä­väl­lä

31.12.2021 21:48 6
Ilotulitteista syttynyt pieniä paloja eri puolilla Suomea – myös Oulun seudulla pari palohälytystä

Ilo­tu­lit­teis­ta syt­ty­nyt pieniä paloja eri puo­lil­la Suomea – myös Oulun seu­dul­la pari pa­lo­hä­ly­tys­tä

31.12.2021 23:28 6
Miljoonia paketteja nakkeja – perinteiset uudenvuoden herkut pitävät pintansa, lisäksi oululaisia juhlapöytiä valtaavat erikoisuudet sekä somehitit

Mil­joo­nia pa­ket­te­ja nakkeja – pe­rin­tei­set uu­den­vuo­den herkut pitävät pin­tan­sa, lisäksi ou­lu­lai­sia juh­la­pöy­tiä val­taa­vat eri­koi­suu­det sekä so­me­hi­tit

31.12.2021 11:00
Tilaajille
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 09:59 30
Alkossa varaudutaan juhlijoiden ryntäykseen tavallista jykevämmin ravintolasulkujen vuoksi

Alkossa va­rau­du­taan juh­li­joi­den ryn­täyk­seen ta­val­lis­ta jy­ke­väm­min ra­vin­to­la­sul­ku­jen vuoksi

30.12.2021 06:00 13
Tilaajille