Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ukraina
Kuukausi
Ukraina iskenyt Venäjän Mustanmeren laivaston tukikohtaan Krimillä, Venäjän miehityshallinto kertoo

Ukraina iskenyt Venäjän Mus­tan­me­ren lai­vas­ton tu­ki­koh­taan Kri­mil­lä, Venäjän mie­hi­tys­hal­lin­to kertoo

22.09.2023 15:24
Ukrainska Pravdan perustajan, toimittaja Georgiy Gongadzen raa'asta murhasta on 23 vuotta – Ukraina taistelee nyt myös rakentamansa sananvapauden puolesta

Uk­rains­ka Pravdan pe­rus­ta­jan, toi­mit­ta­ja Georgiy Gon­gad­zen raa'as­ta mur­has­ta on 23 vuotta – Ukraina tais­te­lee nyt myös ra­ken­ta­man­sa sa­nan­va­pau­den puo­les­ta

17.09.2023 12:00 3
Tilaajille
Ukraina iski telakalle Venäjän miehittämällä Krimillä – paikalla tulipalo, iso maihinnousualus ja sukellusvene todennäköisesti vahingoittuneet

Ukraina iski te­la­kal­le Venäjän mie­hit­tä­mäl­lä Kri­mil­lä – pai­kal­la tu­li­pa­lo, iso mai­hin­nou­su­alus ja su­kel­lus­ve­ne to­den­nä­köi­ses­ti va­hin­goit­tu­neet

13.09.2023 14:01 1
Presidentti Niinistö varoittaa ydinaseiden uhista herkässä sotatilanteessa – "Atomiaseiden käytön uhka on valtava, ja se tarkoittaisi sitten loppua"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö va­roit­taa ydin­asei­den uhista her­käs­sä so­ta­ti­lan­tees­sa – "A­to­mia­sei­den käytön uhka on val­ta­va, ja se tar­koit­tai­si sitten loppua"

07.09.2023 14:18 18
Tilaajille
Zelenskyi erottaa Ukrainan puolustusministerin virastaan

Ze­lens­kyi erottaa Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­rin vi­ras­taan

03.09.2023 23:13 7
Prigozhinin kuolema jätti pohjoismaille uhan perinnöksi – Suomi harkitsee Wagner-pomon luovutusta Ukrainalle, Norjassa ex-komentaja myhäilee haastatteluissa

Pri­go­zhi­nin kuolema jätti poh­jois­mail­le uhan pe­rin­nök­si – Suomi har­kit­see Wag­ner-po­mon luo­vu­tus­ta Uk­rai­nal­le, Nor­jas­sa ex-ko­men­ta­ja my­häi­lee haas­tat­te­luis­sa

28.08.2023 18:30 10
Tilaajille
Vanhemmat
Itä-Ukrainassa tapahtuneista terrorismirikoksista epäilty venäläismies kiinni Suomessa – puolustusministeri Häkkäsen mukaan asiaan suhtauduttava vakavasti

Itä-Uk­rai­nas­sa ta­pah­tu­neis­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­sis­ta epäilty ve­nä­läis­mies kiinni Suo­mes­sa – puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Häk­kä­sen mukaan asiaan suh­tau­dut­ta­va va­ka­vas­ti

25.08.2023 16:31 5
Ukrainan itsenäisyyspäivää juhlitaan tänään Rotuaarilla konsertin ja puheiden merkeissä

Uk­rai­nan it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan tänään Ro­tuaa­ril­la kon­ser­tin ja pu­hei­den mer­keis­sä

24.08.2023 11:12 3
Ukrainaa kiinnostaa suomalaispanssareiden rakentaminen Ukrainassa, kertoi Zelenskyi Orpolle Kiovassa

Uk­rai­naa kiin­nos­taa suo­ma­lais­pans­sa­rei­den ra­ken­ta­mi­nen Uk­rai­nas­sa, kertoi Ze­lens­kyi Orpolle Kio­vas­sa

23.08.2023 20:57 2
Pääministeri Orpo on vierailulla Ukrainassa – lupasi Zelenskyille Suomelta uuden sotilasapupaketin

Pää­mi­nis­te­ri Orpo on vie­rai­lul­la Uk­rai­nas­sa – lupasi Ze­lens­kyil­le Suo­mel­ta uuden so­ti­las­apu­pa­ke­tin

23.08.2023 14:35 15
Zelenskyi vieraili sekä Hollannissa että Tanskassa – kymmenien F-16-hävittäjien saamisessa Ukrainaan edetään vauhdilla

Ze­lens­kyi vie­rai­li sekä Hol­lan­nis­sa että Tans­kas­sa – kym­me­nien F-16-hä­vit­tä­jien saa­mi­ses­sa Uk­rai­naan edetään vauh­dil­la

20.08.2023 19:26 12
Ukraina erottaa kaikki asevoimien värväyksestä vastaavat aluejohtajat korruption kitkemiseksi

Ukraina erottaa kaikki ase­voi­mien vär­väyk­ses­tä vas­taa­vat alue­joh­ta­jat kor­rup­tion kit­ke­mi­sek­si

11.08.2023 17:55 1
Ukraina määrittelee rauhan edellytykset, lännen tehtävä on jatkaa tukemista, ulkoministeri Elina Valtonen linjaa

Ukraina mää­rit­te­lee rauhan edel­ly­tyk­set, lännen tehtävä on jatkaa tu­ke­mis­ta, ul­ko­mi­nis­te­ri Elina Val­to­nen linjaa

10.08.2023 14:32 7
Venäjä on ampunut alas kaksi Moskovaa kohti lentänyttä lennokkia, sanoo kaupungin pormestari – Venäjän Ukrainaan tekemien ohjusiskujen uhrien määrä nousi yhdeksään

Venäjä on ampunut alas kaksi Mos­ko­vaa kohti len­tä­nyt­tä len­nok­kia, sanoo kau­pun­gin por­mes­ta­ri – Venäjän Uk­rai­naan te­ke­mien oh­jus­is­ku­jen uhrien määrä nousi yh­dek­sään

09.08.2023 10:43 4
Ukraina iski drooneilla venäläiseen säiliöalukseen – ukrainalaislähde vahvistaa tiedon

Ukraina iski droo­neil­la ve­nä­läi­seen säi­liö­aluk­seen – uk­rai­na­lais­läh­de vah­vis­taa tiedon

05.08.2023 11:46 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen, Uk­rai­nan ja Venäjän so­ta­his­to­riat ris­teä­vät monin tavoin

01.08.2023 07:00 7
Tilaajille
Venäjä sanoo torjuneensa Ukrainan lennokki-iskut Moskovaan ja Krimille

Venäjä sanoo tor­ju­neen­sa Uk­rai­nan len­nok­ki-is­kut Mos­ko­vaan ja Kri­mil­le

30.07.2023 14:54 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän oma ri­kos­la­ki tuo­mit­see so­ta­ri­kok­set Uk­rai­nas­sa

29.07.2023 07:30 1
Tilaajille
Ukrainan hyökkäyksen "pääisku" on saattanut alkaa, kertoo New York Times

Uk­rai­nan hyök­käyk­sen "pääis­ku" on saat­ta­nut alkaa, kertoo New York Times

27.07.2023 10:11 3
Ukrainassa Odessan iskut jatkuivat viime yönä – Ukraina kertoo joukkojensa vallanneen viime viikon aikana yli 16 neliökilometriä maata takaisin

Uk­rai­nas­sa Odessan iskut jat­kui­vat viime yönä – Ukraina kertoo jouk­ko­jen­sa val­lan­neen viime viikon aikana yli 16 ne­liö­ki­lo­met­riä maata ta­kai­sin

24.07.2023 12:31 2