Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Ukraina
Viikko
Moscow Times: Ulkoministeri Lavrovin mukaan sotaa ei tule, jos se riippuu Venäjästä

Moscow Times: Ul­ko­mi­nis­te­ri Lav­ro­vin mukaan sotaa ei tule, jos se riippuu Ve­nä­jäs­tä

28.01.2022 12:42 37
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 16
Tilaajille
Venäjä käyttää sotilaallista voimaa ennen helmikuun puoliväliä, uskoo Yhdysvaltain varaulkoministeri – Venäjä pitää Putiniin kohdistuvia henkilökohtaisia pakotteita tehottomina mutta haitallisina

Venäjä käyttää so­ti­laal­lis­ta voimaa ennen hel­mi­kuun puo­li­vä­liä, uskoo Yh­dys­val­tain va­ra­ul­ko­mi­nis­te­ri – Venäjä pitää Pu­ti­niin koh­dis­tu­via hen­ki­lö­koh­tai­sia pa­kot­tei­ta te­hot­to­mi­na mutta hai­tal­li­si­na

26.01.2022 22:49 49
Länsimaat varoittavat vakavista seurauksista, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan– Macron: "Hinta tulee olemaan Venäjälle korkea"

Län­si­maat va­roit­ta­vat va­ka­vis­ta seu­rauk­sis­ta, jos Venäjä hyökkää Uk­rai­naan– Macron: "Hinta tulee olemaan Ve­nä­jäl­le korkea"

25.01.2022 21:24 27
Suomi vie joitakin sotilastarvikkeita puolustussotaan varustautuvaan Ukrainaan – näillä periaatteilla vientiluvat käsitellään

Suomi vie joi­ta­kin so­ti­las­tar­vik­kei­ta puo­lus­tus­so­taan va­rus­tau­tu­vaan Uk­rai­naan – näillä pe­ri­aat­teil­la vien­ti­lu­vat kä­si­tel­lään

25.01.2022 18:45 30
Tilaajille
Kuukausi
Niinistö keskusteli Bidenin kanssa Ukrainan kriisistä – pitkä puhelu käytiin Yhdysvaltojen aloitteesta

Nii­nis­tö kes­kus­te­li Bidenin kanssa Uk­rai­nan krii­sis­tä – pitkä puhelu käytiin Yh­dys­val­to­jen aloit­tees­ta

18.01.2022 19:46 41
USA sanoo Venäjän valmistelevan valehyökkäystä saadakseen tekosyyn hyökätä Ukrainaan – Venäjä kiistää ja sanoo väitteitä perättömiksi

USA sanoo Venäjän val­mis­te­le­van va­le­hyök­käys­tä saa­dak­seen te­ko­syyn hyökätä Uk­rai­naan – Venäjä kiistää ja sanoo väit­tei­tä pe­rät­tö­mik­si

14.01.2022 23:36 50
Pieniä enteitä paremmasta Ukraina-neuvotteluissa, mutta Eurooppa voi vielä joutua todistamaan Venäjän "sotilaallis-teknisiä" toimia
Pääkirjoitus

Pieniä enteitä pa­rem­mas­ta Uk­rai­na-neu­vot­te­luis­sa, mutta Eu­roop­pa voi vielä joutua to­dis­ta­maan Venäjän "so­ti­laal­lis-tek­ni­siä" toimia

11.01.2022 20:00 15
Tilaajille
Ukrainaa ei miehitetä tuosta vaan – Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvotteluista on riisuttava iso kuorrutus Putinin draamaa ja hybridivaikuttamista

Uk­rai­naa ei mie­hi­te­tä tuosta vaan – Yh­dys­val­to­jen ja Venäjän neu­vot­te­luis­ta on rii­sut­ta­va iso kuor­ru­tus Putinin draamaa ja hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta

10.01.2022 18:30 27
Tilaajille
Venäläisjoukkojen lisäksi korona haittaa sovun hieromista Ukrainassa – Rauhanvälittäjä Mikko Kinnunen kertoo työstään kriisidiplomatian etulinjassa

Ve­nä­läis­jouk­ko­jen lisäksi korona haittaa sovun hie­ro­mis­ta Uk­rai­nas­sa – Rau­han­vä­lit­tä­jä Mikko Kin­nu­nen kertoo työs­tään krii­si­dip­lo­ma­tian etu­lin­jas­sa

07.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Niinistöltä aiheellisen suorapuheinen viesti Venäjälle ja Euroopalle
Pääkirjoitus

Nii­nis­töl­tä ai­heel­li­sen suo­ra­pu­hei­nen viesti Ve­nä­jäl­le ja Eu­roo­pal­le

01.01.2022 15:04 41
Tilaajille
Vanhemmat
Putin esittää perättömiä väitteitä Venäjän turvallisuudesta ja Ukrainasta – Professori arvioi, mistä on kyse "naurettavien" syytöspuheiden takana

Putin esittää pe­rät­tö­miä väit­tei­tä Venäjän tur­val­li­suu­des­ta ja Uk­rai­nas­ta – Pro­fes­so­ri arvioi, mistä on kyse "nau­ret­ta­vien" syy­tös­pu­hei­den takana

28.12.2021 06:30 23
Tilaajille
Neuvostoliiton haamu yhä Euroopan yllä ja näkyy nyt Ukrainan rajoilla
Pääkirjoitus

Neu­vos­to­lii­ton haamu yhä Eu­roo­pan yllä ja näkyy nyt Uk­rai­nan ra­joil­la

26.12.2021 20:00 29
Tilaajille
Interfax: Venäjä vetänyt Ukrainan rajalta takaisin yli 10 000 sotilasta

In­ter­fax: Venäjä vetänyt Uk­rai­nan rajalta ta­kai­sin yli 10 000 so­ti­las­ta

25.12.2021 21:59 27
Venäjän mukaan sen konsulaattiin Ukrainassa on tehty polttopulloisku, suurlähetystö lähetti protestikirjeen Ukrainalle

Venäjän mukaan sen kon­su­laat­tiin Uk­rai­nas­sa on tehty polt­to­pul­lois­ku, suur­lä­he­tys­tö lähetti pro­tes­ti­kir­jeen Uk­rai­nal­le

24.12.2021 21:43 48
G7-mailta voimakas varoitus: "Venäjälle aiheutuu valtavia seurauksia, jos se hyökkää Ukrainaan"

G7-mail­ta voi­ma­kas va­roi­tus: "Ve­nä­jäl­le ai­heu­tuu val­ta­via seu­rauk­sia, jos se hyökkää Uk­rai­naan"

12.12.2021 20:30 40
Energia ei ole vain Venäjän strateginen ase vaan sitä voi käyttää kättä pitempänä myös länsi
Pääkirjoitus

Energia ei ole vain Venäjän stra­te­gi­nen ase vaan sitä voi käyttää kättä pi­tem­pä­nä myös länsi

09.12.2021 20:00 14
Tilaajille
Putinille sopii vain heikko Ukraina, siksi Venäjä tekee taas naapurinsa elämän vaikeaksi
Pääkirjoitus

Pu­ti­nil­le sopii vain heikko Uk­rai­na, siksi Venäjä tekee taas naa­pu­rin­sa elämän vai­keak­si

26.11.2021 20:00 67
Tilaajille
Korona uhkaa karata nyt käsistä myös lähellä Suomea, ja syynä on myös Punaisen torin tuntumassa valmistettu syltty
Pääkirjoitus

Korona uhkaa karata nyt käsistä myös lähellä Suomea, ja syynä on myös Pu­nai­sen torin tun­tu­mas­sa val­mis­tet­tu syltty

28.10.2021 20:00 11
Tilaajille
Venäjä lopettaa sotaharjoitukset Ukrainan rajan läheisyydessä

Venäjä lo­pet­taa so­ta­har­joi­tuk­set Uk­rai­nan rajan lä­hei­syy­des­sä

22.04.2021 17:44 6