Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Ukraina
Viimeisin 24 tuntia
Bahmutin lihamyllyssä taistellut suomalainen toivoo Suomelta sotilaskoulutusta Ukrainaan – "Pahinta on, kun kohtaat taaperon, jonka silmistä näet täyden järkytyksen pommituksen jälkeen"

Bah­mu­tin li­ha­myl­lys­sä tais­tel­lut suo­ma­lai­nen toivoo Suo­mel­ta so­ti­las­kou­lu­tus­ta Uk­rai­naan – "Pa­hin­ta on, kun kohtaat taa­pe­ron, jonka sil­mis­tä näet täyden jär­ky­tyk­sen pom­mi­tuk­sen jäl­keen"

25.03.2023 18:30 6
Tilaajille
Kuukausi
Mediat: Britannia lähettää köyhdytettyä uraania sisältäviä panssariammuksia Ukrainaan – Venäjän mielestä ydinsota on vain muutaman askeleen päässä

Mediat: Bri­tan­nia lä­het­tää köyh­dy­tet­tyä uraania si­säl­tä­viä pans­sa­ri­am­muk­sia Uk­rai­naan – ­Ve­nä­jän mie­les­tä ydin­so­ta on vain muu­ta­man as­ke­leen päässä

22.03.2023 11:05 61
Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun sotapakolaisten auttamiseksi

Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun so­ta­pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

20.03.2023 11:50
Putin vieraili miehitetyssä Mariupolissa Ukrainassa – ukrainalaisviranomaisten mukaan vierailu tapahtui yöaikaan "kuten varkaalle sopiikin"

Putin vie­rai­li mie­hi­te­tys­sä Ma­riu­po­lis­sa Uk­rai­nas­sa – uk­rai­na­lais­vi­ran­omais­ten mukaan vie­rai­lu ta­pah­tui yö­ai­kaan "kuten var­kaal­le so­pii­kin"

19.03.2023 18:34 10
Puola kertoo hajottaneensa Venäjälle tiedustelutietoa Ukrainaan suunnanneista sotatarviketoimituksista keränneen vakoojaringin

Puola kertoo ha­jot­ta­neen­sa Ve­nä­jäl­le tie­dus­te­lu­tie­toa Uk­rai­naan suun­nan­neis­ta so­ta­tar­vi­ke­toi­mi­tuk­sis­ta ke­rän­neen va­koo­ja­rin­gin

16.03.2023 18:01 3
Suomesta lähetettiin Ukrainaan älykäs aurinkosähköjärjestelmä

Suo­mes­ta lä­he­tet­tiin Uk­rai­naan älykäs au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä

15.03.2023 17:00 4
Tilaajille
Sotaa paenneiden ukrainalaisten auttamiskeskukselle Oulussa löydettiin uudet tilat keskustasta – kaupunki auttoi etsimään paikan ja maksaa vuokran

Sotaa paen­nei­den uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mis­kes­kuk­sel­le Oulussa löy­det­tiin uudet tilat kes­kus­tas­ta – kau­pun­ki auttoi et­si­mään paikan ja maksaa vuokran

15.03.2023 14:46 17
Ukrainan rautatiet ovat sodan aikana venyneet ihmeisiin, kuten 50 000 ihmisen evakuoimiseen Harkovasta yhden päivän aikana – viime viikolla juna kuljetti perille myös Suomen pääministerin

Uk­rai­nan rau­ta­tiet ovat sodan aikana ve­ny­neet ih­mei­siin, kuten 50 000 ihmisen eva­kuoi­mi­seen Har­ko­vas­ta yhden päivän aikana – viime vii­kol­la juna kul­jet­ti perille myös Suomen pää­mi­nis­te­rin

15.03.2023 08:40 3
Venäjän iskussa Kramatorskiin kuoli siviilejä – "pahan valtakunta jatkaa taisteluaan"

Venäjän iskussa Kra­ma­tors­kiin kuoli si­vii­le­jä – "pahan val­ta­kun­ta jatkaa tais­te­luaan"

14.03.2023 17:55 8
Näkökulma: Hämäläinen Nato-käännynnäinen Sanna Marin johtaa niin ripeästi, että konkarit tippuvat kelkasta – perinteinen ulko- ja turvallisuuspuhe uudistuu ryskyen

Nä­kö­kul­ma: Hä­mä­läi­nen Na­to-kään­nyn­näi­nen Sanna Marin johtaa niin ri­peäs­ti, että kon­ka­rit tip­pu­vat kel­kas­ta – pe­rin­tei­nen ulko- ja tur­val­li­suus­pu­he uu­dis­tuu ryskyen

13.03.2023 17:30 50
Tilaajille
Ukrainalaiskomentaja: Bahmutissa valmistaudutaan pian alkavaan vastahyökkäykseen

Uk­rai­na­lais­ko­men­ta­ja: Bah­mu­tis­sa val­mis­tau­du­taan pian al­ka­vaan vas­ta­hyök­käyk­seen

12.03.2023 20:42 15
ISW: Venäjä rakentaa puolustuslinjoja kauas sodan rintamalinjoista, myös Krimille

ISW: Venäjä ra­ken­taa puo­lus­tus­lin­jo­ja kauas sodan rin­ta­ma­lin­jois­ta, myös Kri­mil­le

11.03.2023 14:08 7
Suomen käytöstä poistuvien hävittäjien luovuttamista Ukrainaan voidaan arvioida, sanoi pääministeri Marin Kiovassa

Suomen käy­tös­tä pois­tu­vien hä­vit­tä­jien luo­vut­ta­mis­ta Uk­rai­naan voidaan ar­vioi­da, sanoi pää­mi­nis­te­ri Marin Kio­vas­sa

10.03.2023 19:49 149
Zelenskyi sanoo kehottaneensa asevoimiaan löytämään lisäjoukkoja Bahmutin puolustukseen

Ze­lens­kyi sanoo ke­hot­ta­neen­sa ase­voi­miaan löy­tä­mään li­sä­jouk­ko­ja Bah­mu­tin puo­lus­tuk­seen

07.03.2023 10:05 14
Viron vaaleissa puntarissa oli myös Ukrainalle osoitettu runsas tuki

Viron vaa­leis­sa pun­ta­ris­sa oli myös Uk­rai­nal­le osoi­tet­tu runsas tuki

05.03.2023 21:39 3
Ukrainan joukot sinnittelevät edelleen Bahmutin puolustuksessa

Uk­rai­nan joukot sin­nit­te­le­vät edel­leen Bah­mu­tin puo­lus­tuk­ses­sa

05.03.2023 17:53 25
Ukrainan joukot ovat erittäin ahtaalla Bahmutissa

Uk­rai­nan joukot ovat erit­täin ah­taal­la Bah­mu­tis­sa

04.03.2023 23:30 10
Suomeen muuttaneiden venäläisten erityisasiantuntijoiden määrä viisinkertaistui, myös startup-yrittäjiä tulee ennätysmääriä

Suomeen muut­ta­nei­den ve­nä­läis­ten eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den määrä vii­sin­ker­tais­tui, myös star­tup-yrit­tä­jiä tulee en­nä­tys­mää­riä

28.02.2023 10:00 12
Tilaajille
Historiallisen suuri joukko sotaa paenneita ukrainalaisia voi hakea kotikuntaa Suomesta kertarysäyksellä – Vuosi suojeluntarpeen alusta tuo ruuhkahuipun

His­to­rial­li­sen suuri joukko sotaa paen­nei­ta uk­rai­na­lai­sia voi hakea ko­ti­kun­taa Suo­mes­ta ker­ta­ry­säyk­sel­lä – Vuosi suo­je­lun­tar­peen alusta tuo ruuh­ka­hui­pun

26.02.2023 06:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Niinistö: Venäjä oli väärässä, kun se kuvitteli Ukrainan murtuvan ja tukemme Ukrainalle horjuvan

Nii­nis­tö: Venäjä oli vää­räs­sä, kun se ku­vit­te­li Uk­rai­nan mur­tu­van ja tukemme Uk­rai­nal­le hor­ju­van

24.02.2023 15:45 33