Kuvagalleria: Linnan juhlien säih­ket­tä Kalevan kuvissa – katso kuinka poh­jois­suo­ma­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa

Kysely: Vär­jö­tel­lään­kö teillä kyl­mäs­sä ja käydään no­peas­ti vii­leäs­sä suih­kus­sa? – Vastaa Kalevan suureen säh­kön­sääs­tö­ky­se­lyyn

Luitko jo tämän: Li­min­kaan juuri muut­ta­nut Iikka Kivi joutui luo­pu­maan tai­tei­li­jai­den­ti­tee­tis­tään, kun keikat lop­pui­vat kuin seinään

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Ukraina
Viimeisin 24 tuntia
Unkari jumitti Ukrainan 18 miljardin apupaketin – Saarikko luonnehtii lopputulosta kiusalliseksi

Unkari jumitti Uk­rai­nan 18 mil­jar­din apu­pa­ke­tin – Saa­rik­ko luon­neh­tii lop­pu­tu­los­ta kiu­sal­li­sek­si

06.12.2022 17:32 18
Viikko
Venäläisessä lentotukikohdassa räjähti, syynä ehkä Ukrainan lennokki-isku – Venäjä moukaroinut Ukrainaa maanantaina

Ve­nä­läi­ses­sä len­to­tu­ki­koh­das­sa rä­jäh­ti, syynä ehkä Uk­rai­nan len­nok­ki-is­ku – Venäjä mou­ka­roi­nut Uk­rai­naa maa­nan­tai­na

05.12.2022 16:13 6
Taistelut Ukrainassa hidastunevat talvella, arvioi Yhdysvaltojen tiedustelu – Venäjän iskut sähköinfrastruktuuriin ovat kuitenkin jatkuneet

Tais­te­lut Uk­rai­nas­sa hi­das­tu­ne­vat tal­vel­la, arvioi Yh­dys­val­to­jen tie­dus­te­lu – Venäjän iskut säh­kö­inf­ra­struk­tuu­riin ovat kui­ten­kin jat­ku­neet

04.12.2022 15:24 13
Näkökulma: Putin voi tavoitella Ukrainaan Tshetshenian Hasavjurtin kaltaista "rauhaa" – neuvottelujen takana Venäjä valmistautui uuteen, vielä raaempaan sotaan

Nä­kö­kul­ma: Putin voi ta­voi­tel­la Uk­rai­naan Tshe­tshe­nian Ha­sav­jur­tin kal­tais­ta "rau­haa" – neu­vot­te­lu­jen takana Venäjä val­mis­tau­tui uuteen, vielä raaem­paan sotaan

04.12.2022 14:30 16
Tilaajille
Analyysi: Tarkkaile näitä 12 polttopistettä Ukrainan sodassa: Venäjän iskuista siviilikohteisiin aiheutuu katastrofin vaara – Joulukuu tuskin tuo taistelutaukoa

Ana­lyy­si: Tark­kai­le näitä 12 polt­to­pis­tet­tä Uk­rai­nan so­das­sa: Venäjän is­kuis­ta si­vii­li­koh­tei­siin ai­heu­tuu ka­tast­ro­fin vaara – Jou­lu­kuu tuskin tuo tais­te­lu­tau­koa

03.12.2022 18:30 6
Tilaajille
Joutsenet liihottavat Oulun Madetojan salissa kahteen otteeseen kahden ukrainalaisen balettiryhmän tulkintoina – kiovalaisten Joutsenlampi nähdään sunnuntaina, odessalaisten kahden viikon päästä

Jout­se­net lii­hot­ta­vat Oulun Ma­det­ojan salissa kahteen ot­tee­seen kahden uk­rai­na­lai­sen ba­let­ti­ryh­män tul­kin­toi­na – kio­va­lais­ten Jout­sen­lam­pi nähdään sun­nun­tai­na, odes­sa­lais­ten kahden viikon päästä

02.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Presidentti Niinistö ei näe estettä ukrainalaisten sotilaiden kouluttamiselle Suomessa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei näe estettä uk­rai­na­lais­ten so­ti­lai­den kou­lut­ta­mi­sel­le Suo­mes­sa

29.11.2022 11:50 5
Ukrainassa Donetskin alueella kiivaita taisteluita, mutta joukot eivät juuri ole liikkuneet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

Uk­rai­nas­sa Do­nets­kin alueel­la kii­vai­ta tais­te­lui­ta, mutta joukot eivät juuri ole liik­ku­neet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

27.11.2022 19:02 13
Uutisanalyysi: Kestävätkö sote-palvelumme ukrainalaisten tuomat lisäpaineet?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kes­tä­vät­kö so­te-pal­ve­lum­me uk­rai­na­lais­ten tuomat li­sä­pai­neet?

27.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Brittitiedustelu: Venäjä poistanee ydinkärkiä ikääntyneistä ydinohjuksista ampuakseen niitä kärjettöminä Ukrainaan

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä pois­ta­nee ydin­kär­kiä ikään­ty­neis­tä ydin­oh­juk­sis­ta am­puak­seen niitä kär­jet­tö­mi­nä Uk­rai­naan

26.11.2022 12:41 36
Miehitetylle Krimin niemimaalle tehty isku lennokeilla, kertovat Venäjän asettamat viranomaiset

Mie­hi­te­tyl­le Krimin nie­mi­maal­le tehty isku len­no­keil­la, ker­to­vat Venäjän aset­ta­mat vi­ran­omai­set

22.11.2022 21:43
Oulussa järjestetään tukikonsertti ukrainalaisten auttamiseksi – kuusi oululaisartistia nousee torstaina Voimalan lavalle

Oulussa jär­jes­te­tään tu­ki­kon­sert­ti uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si – kuusi ou­lu­lais­ar­tis­tia nousee tors­tai­na Voi­ma­lan lavalle

22.11.2022 15:20 4
Venäjä vaivaa kalusto- ja miehistöpula, kertoo Britannian puolustusministeriö – Ukrainan vapautetuilta alueilta löydetty kidutuskammioita

Venäjä vaivaa ka­lus­to- ja mie­his­tö­pu­la, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö – Uk­rai­nan va­pau­te­tuil­ta alueil­ta löy­det­ty ki­du­tus­kam­mioi­ta

21.11.2022 17:57 21
Voimakkaat räjähdykset järisyttivät Zaporizhzhjan ydinvoimala-aluetta Etelä-Ukrainassa – Venäjä ja Ukraina syyttelevät toisiaan

Voi­mak­kaat rä­jäh­dyk­set jä­ri­syt­ti­vät Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­la-aluet­ta Ete­lä-Uk­rai­nas­sa – Venäjä ja Ukraina syyt­te­le­vät toi­siaan

20.11.2022 19:07 23
Ukraina tutkii vankien teloitusvideoiden aitoutta – Zelenskyi tyrmää ajatuksen tulitauosta, sillä hänen mukaansa Venäjä vain keräisi voimiaan

Ukraina tutkii vankien te­loi­tus­vi­deoi­den ai­tout­ta – Ze­lens­kyi tyrmää aja­tuk­sen tu­li­tauos­ta, sillä hänen mu­kaan­sa Venäjä vain keräisi voi­miaan

19.11.2022 22:06 33
Ukrainan sotakone on voideltu vapaaehtoistyöntekijöiden hiellä – laajat kansanjoukot ahkeroivat toimittaakseen sotilaille kaiken näiden tarvitseman

Uk­rai­nan so­ta­ko­ne on voi­del­tu va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­den hiellä – laajat kan­san­jou­kot ah­ke­roi­vat toi­mit­taak­seen so­ti­lail­le kaiken näiden tar­vit­se­man

19.11.2022 14:58 3
Tilaajille
Zelenskyi tyrmää ajatuksen lyhyestä tulitauosta – hänen mukaansa Venäjä vain keräisi voimiaan

Ze­lens­kyi tyrmää aja­tuk­sen ly­hyes­tä tu­li­tauos­ta – hänen mu­kaan­sa Venäjä vain keräisi voi­miaan

19.11.2022 09:31 36
Herson on Ukrainaa – Ensimmäiset kuvat vapautetusta kotikaupungista tuovat mieleen lämpimiä muistoja: "Kun palaan Hersoniin, hymyilen vastaantulijoille"

Herson on Uk­rai­naa – En­sim­mäi­set kuvat va­pau­te­tus­ta ko­ti­kau­pun­gis­ta tuovat mieleen läm­pi­miä muis­to­ja: "Kun palaan Her­so­niin, hy­myi­len vas­taan­tu­li­joil­le"

19.11.2022 06:30
Tilaajille
Venäjä ilmoitti "linnoittavansa" miehittämäänsä Krimin niemimaata

Venäjä il­moit­ti "lin­noit­ta­van­sa" mie­hit­tä­mään­sä Krimin nie­mi­maa­ta

18.11.2022 13:40 15
Suomelta jälleen lisää puolustustarvikeapua Ukrainalle – yli 55 miljoonan euron lähetys suurin tähän asti

Suo­mel­ta jälleen lisää puo­lus­tus­tar­vi­ke­apua Uk­rai­nal­le – yli 55 mil­joo­nan euron lähetys suurin tähän asti

17.11.2022 13:54 35