Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ilmaiskut
Pakistan vastasi Iranin ilmaiskuun ohjusiskulla rajaseudulle

Pa­kis­tan vastasi Iranin il­mais­kuun oh­ju­sis­kul­la ra­ja­seu­dul­le

18.01.2024 18:21
Yhdysvallat vastasi Iranin raketti-iskuun – ilmaiskussa Syyriassa kuoli toistakymmentä taistelijaa

Yh­dys­val­lat vastasi Iranin ra­ket­ti-is­kuun – il­mais­kus­sa Syy­rias­sa kuoli tois­ta­kym­men­tä tais­te­li­jaa

26.02.2021 06:50 2