Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Työllisyyden kuntakokeilu
Muhoksella onnistuttiin vähentämään työttömyyttä yhteistyöllä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työttömänä ennen kuin työpaikka löytyi päiväkodista

Mu­hok­sel­la on­nis­tut­tiin vä­hen­tä­mään työt­tö­myyt­tä yh­teis­työl­lä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työt­tö­mä­nä ennen kuin työ­paik­ka löytyi päi­vä­ko­dis­ta

24.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Enemmän tapaamisia, lyhyemmät karenssit ja 0–4 työhakemusta kuussa – työllisyyspalveluissa otetaan toukokuussa käyttöön uusi asiakaspalvelumalli

Enemmän ta­paa­mi­sia, ly­hyem­mät ka­rens­sit ja 0–4 työ­ha­ke­mus­ta kuussa – ­työl­li­syys­pal­ve­luis­sa otetaan tou­ko­kuus­sa käyt­töön uusi asia­kas­pal­ve­lu­mal­li

17.02.2022 09:38 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kun­ta­ko­kei­lus­sa pa­ran­ta­mi­sen varaa

18.08.2021 06:30 1
Tilaajille
Tuhansien työnhakijoiden kohtaamiset jäivät TE-toimistolla tekemättä – Oulun kaupungille lankesi päivitysvelasta arvioitua isompi urakka työllisyyden kuntakokeilun alkuun

Tu­han­sien työn­ha­ki­joi­den koh­taa­mi­set jäivät TE-toi­mis­tol­la te­ke­mät­tä – Oulun kau­pun­gil­le lankesi päi­vi­tys­ve­las­ta ar­vioi­tua isompi urakka työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun alkuun

07.06.2021 06:12 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vähän liik­ku­vat nuoret kai­paa­vat toi­men­pi­tei­tä – olisiko työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu uusi mah­dol­li­suus myös lii­kun­nal­le?

27.04.2021 06:00
Tilaajille
Iso joukko työttömiä siirtyi Oulun seudun kuntien vastuulle, yli puolella työllistymissuunnitelman teko on yhä kesken – kysyimme, mikä työllisyyden kuntakokeilussa mättää

Iso joukko työt­tö­miä siirtyi Oulun seudun kuntien vas­tuul­le, yli puo­lel­la työl­lis­ty­mis­suun­ni­tel­man teko on yhä kesken – ky­syim­me, mikä työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa mättää

15.04.2021 20:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keal­la tuella työl­lis­ty­mi­sen polulle – työn­ha­ku­tai­to­jen ko­hen­ta­mi­sen tärkeä työ­vä­li­ne on kii­ree­tön koh­taa­mi­nen

01.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Kysyimme: Miksi kunta voi työllistää TE-toimistoa tehokkaammin, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala?

Ky­syim­me: Miksi kunta voi työl­lis­tää TE-toi­mis­toa te­hok­kaam­min, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laa­ja­la?

26.02.2021 06:00 11
Tilaajille