Työllisyyden kuntakokeilu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kun­ta­ko­kei­lus­sa pa­ran­ta­mi­sen varaa

18.08.2021 06:30 1
Tilaajille

Tu­han­sien työn­ha­ki­joi­den koh­taa­mi­set jäivät TE-toi­mis­tol­la te­ke­mät­tä – Oulun kau­pun­gil­le lankesi päi­vi­tys­ve­las­ta ar­vioi­tua isompi urakka työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun alkuun

07.06.2021 06:12 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vähän liik­ku­vat nuoret kai­paa­vat toi­men­pi­tei­tä – olisiko työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu uusi mah­dol­li­suus myös lii­kun­nal­le?

27.04.2021 06:00
Tilaajille

Iso joukko työt­tö­miä siirtyi Oulun seudun kuntien vas­tuul­le, yli puo­lel­la työl­lis­ty­mis­suun­ni­tel­man teko on yhä kesken – ky­syim­me, mikä työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa mättää

15.04.2021 20:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keal­la tuella työl­lis­ty­mi­sen polulle – työn­ha­ku­tai­to­jen ko­hen­ta­mi­sen tärkeä työ­vä­li­ne on kii­ree­tön koh­taa­mi­nen

01.03.2021 11:00 2
Tilaajille

Ky­syim­me: Miksi kunta voi työl­lis­tää TE-toi­mis­toa te­hok­kaam­min, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laa­ja­la?

26.02.2021 06:00 11
Tilaajille