TE-palvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

TE-pal­ve­lui­den siirto kun­nil­le lisää valtaa ja vas­tuu­ta

04.06.2021 04:00
Tilaajille

Iso joukko työt­tö­miä siirtyi Oulun seudun kuntien vas­tuul­le, yli puo­lel­la työl­lis­ty­mis­suun­ni­tel­man teko on yhä kesken – ky­syim­me, mikä työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa mättää

15.04.2021 20:00 10
Tilaajille
Mainos te-palvelut

TE-pal­ve­lut toimii vah­vas­ti työn­an­ta­jan ja yrit­tä­jän tukena

22.02.2021 06:00