Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Tu­han­sien työn­ha­ki­joi­den koh­taa­mi­set jäivät TE-toi­mis­tol­la te­ke­mät­tä – Oulun kau­pun­gil­le lankesi päi­vi­tys­ve­las­ta ar­vioi­tua isompi urakka työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun alkuun

Projektipäällikkö Marjo Pekkonen Business­Oulusta kertoo, että työnantajia ja työnhakijoita on kohtautettu.

Oulu
Ovi on käynyt, kun tuhannet työnhakijat siirtyivät TE-toimistolta kaupungin asiakkaiksi.
Ovi on käynyt, kun tuhannet työnhakijat siirtyivät TE-toimistolta kaupungin asiakkaiksi.
Kuva: Pekka Kallasaari

Maaliskuussa käynnistynyt työllisyyden kuntakokeilu siirsi noin 12 500 työnhakijaa TE-toimistolta Oulun kaupungin asiakkaiksi.

Heidän tilanteidensa kartoittaminen on vaatinut huomattavasti arvioitua enemmän työtä.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala totesi viime viikolla kaupunginvaltuuston kokouksessa, että kaupungille siirtyneistä asiakkaista peräti 60 prosentin kohdalla ”kohtaaminen ja henkilökohtainen haastattelu on erinäisistä syistä jäänyt TE-toimistolta tekemättä”.

Työllisyyden kuntakokeilun projektipäällikkö Marjo Pekkonen Business­Oulusta vahvistaa asian. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että TE-toimisto olisi jättänyt tuhannet työttömät heitteille. Taustalla on korona.

– Viime vuonna lainsäädäntöön tehtiin muutoksia johtuen TE-toimistojen ruuhkautuneesta tilanteesta. Työllistymissuunnitelmien päivittämisajankohtia hieman löysättiin, Pekkonen sanoo.

Joka tapauksessa

Syntynyt päivitysvelka on näkynyt toiminnassa, mutta sitä kurotaan koko ajan kiinni.

– Suurimmalle osalle asiakkaista on oma työntekijä jo nimetty ja palveluprosessit ovat käynnistyneetkin. Osa on vielä siinä vaiheessa, että heille tehdään palvelutarpeen arviointia, Pekkonen kertoo.

Hän huomauttaa, että kokeilussa toimintamalli on toinen kuin TE-toimistoissa.

– Olisimme joka tapauksessa tehneet palvelutarpeen arvioinnin ja suunnitelman päivittämisen täällä uudestaan, vaikka asiakkaalla olisi ollut tuoreetkin suunnitelmat TE-toimistolta.

– Meillä yhdistetään julkiset työvoimapalvelut ja kunnan palvelut. Tässä on nyt hieno mahdollisuus rakentaa uudenlaista palvelua työllistymisen edistämiseksi, siksi Suomessa puhutaankin kuntakokeilusta.

Henkilökohtaisesti

Työllisyyden kuntakokeilussa on mukana 118 kuntaa ja 25 aluetta. TE-toimistoista eli valtiolta kokeilukuntien asiakkaiksi siirtyivät työttömät ja työvoimapalveluissa olevat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai ovat alle 30-vuotiaita tai maahanmuuttajia tai vieraskielisiä.

Oulussa heitä palvellaan Hallituskadulla BusinessAsemalla ja työllisyyspalvelujen tiloissa.

Koronatilanteesta huolimatta asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta asioida myös kasvokkain. Marjo Pekkosen mukaan mahdollisuuteen on tartuttu.

– Henkilökohtaista palvelua on selvästi kaivattu.

Pekkonen kertoo, että tuloksia alkaa näkyä hiljalleen. Osa asiakkaista tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluja. Heidän kohdallaan tie töihin tai koulutukseen on pitempi. Niille, joiden valmiudet työmarkkinoille ovat paremmat, on mahdollisuuksia jo avautunut.

– Meille on tullut suoraan työnantajilta aika runsaasti yhteydenottoja ja toivottu työntekijäehdokkaita. Olemme kohtauttaneet työnhakijoita ja yrityksiä. Kun tulemme yrityksille vielä tutummaksi, uskon, että kysyntä tulee lisääntymään.