Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Vähän liik­ku­vat nuoret kai­paa­vat toi­men­pi­tei­tä – olisiko työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu uusi mah­dol­li­suus myös lii­kun­nal­le?

"Jos liikunnan lisääminen tuntuu mahdottomalta, niin aina voi aloittaa istumisen vähentämisellä."

Nuorten liikunnan vähentyminen, istumisen lisääntyminen ja liikunnallinen epätasa-arvo ovat olleet Suomessa todellisuutta jo pitkään. Nuoret jakautuvat aiempaa selvemmin ääripäihin: erittäin paljon ja erittäin vähän liikkuviin.

Koronapandemia on lisännyt liikunnan epätasa-arvoa ja valtioneuvoston raportin (Kantomaa ym. 2020) mukaan liikkuminen on vähentynyt eniten nuorilla, jotka ovat liikkuneet vähiten jo ennen koronapandemiaa sekä nuorilla, jotka kokevat toimintarajoitteita.