Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Twitter
Rima laskee loanheiton limbokisoissa – sain tarpeekseni Twitteristä ja kohta koko internetin keskustelusta
Kolumni

Rima laskee loan­hei­ton lim­bo­ki­sois­sa – sain tar­peek­se­ni Twit­te­ris­tä ja kohta koko in­ter­ne­tin kes­kus­te­lus­ta

28.08.2023 06:00 15
Tilaajille
Oulun valtuutettu Anna Koskela (ps.) kiistää  kirjoituksensa olevan rasistinen – Kokoomuksen Husso: "On surullista, että tähän on tultu"

Oulun val­tuu­tet­tu Anna Koskela (ps.) kiistää  kir­joi­tuk­sen­sa olevan ra­sis­ti­nen – Ko­koo­muk­sen Husso: "On su­rul­lis­ta, että tähän on tultu"

21.08.2023 17:57 71
Tilaajille
Facebookin emoyhtiö julkaisi kilpailijan Twitterille, yli 30 miljoonaa rekisteröityi ensi tunteina – Eurooppa saa vielä odottaa Threads-viestipalvelua

Fa­ce­boo­kin emo­yh­tiö jul­kai­si kil­pai­li­jan Twit­te­ril­le, yli 30 mil­joo­naa re­kis­te­röi­tyi ensi tun­tei­na – Eu­roop­pa saa vielä odottaa Threads-vies­ti­pal­ve­lua

06.07.2023 22:28 4
Visertävä lintu toi someen ahdistavan räyhäareenan
Pääkirjoitus

Vi­ser­tä­vä lintu toi someen ah­dis­ta­van räy­häa­ree­nan

05.07.2023 20:00 9
Tilaajille
Taisteluni George Orwellin kaukovarjostinta vastaan – Twitter-koukusta irrottautumista voi verrata alkoholismista toipumiseen
Kolumni

Tais­te­lu­ni George Or­wel­lin kau­ko­var­jos­tin­ta vastaan – T­wit­ter-kou­kus­ta ir­rot­tau­tu­mis­ta voi verrata al­ko­ho­lis­mis­ta toi­pu­mi­seen

26.05.2023 14:00 3
Tilaajille
Voiko jättiareena pelastaa Oulun? Neljä huippuasiantuntijaa arvioi Oulun elinvoimaa Kalevan suorassa lähetyksessä

Voiko jät­ti­aree­na pe­las­taa Oulun? Neljä huip­pu­asian­tun­ti­jaa arvioi Oulun elin­voi­maa Kalevan suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

09.05.2023 10:00 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Twit­te­ris­sä po­li­tii­kan jyvät erot­tu­vat aka­nois­ta – osa nuo­rem­man su­ku­pol­ven po­lii­ti­kois­ta on luonut po­liit­ti­sen uransa täysin somen kautta

11.03.2023 05:30
Tilaajille
Oulun kaupungin museo- ja tiedekeskuksen Twitteriin ilmestyi kuluvalla viikolla omituisia julkaisuja: "Kukaan työntekijöistämme ei ole tämän takana"

Oulun kau­pun­gin museo- ja tie­de­kes­kuk­sen Twit­te­riin il­mes­tyi ku­lu­val­la vii­kol­la omi­tui­sia jul­kai­su­ja: "Kukaan työn­te­ki­jöis­täm­me ei ole tämän takana"

03.02.2023 16:19 3
Tilaajille
THL luopuu Twitterin käytöstä – syynä disinformaatio ja yleinen asiattomuus

THL luopuu Twit­te­rin käy­tös­tä – syynä dis­in­for­maa­tio ja yleinen asiat­to­muus

15.01.2023 21:43 11
Elon Musk järjesti äänestyksen ja päästi Trumpin takaisin Twitteriin – Miljardöörin mielestä "kansan ääni on Jumalan ääni"

Elon Musk jär­jes­ti ää­nes­tyk­sen ja päästi Trumpin ta­kai­sin Twit­te­riin – Mil­jar­döö­rin mie­les­tä "kansan ääni on Jumalan ääni"

20.11.2022 09:16 11
Mediat: Elon Muskin mylläämä Twitter pyytää nyt osaa potkut saaneista työntekijöistä palaamaan

Mediat: Elon Muskin myl­lää­mä Twitter pyytää nyt osaa potkut saa­neis­ta työn­te­ki­jöis­tä pa­laa­maan

07.11.2022 06:38 5
Viikon lopuksi: Trollien koronaviesti leviää faktatietoa tehokkaammin
Essee

Viikon lo­puk­si: Trol­lien ko­ro­na­vies­ti leviää fak­ta­tie­toa te­hok­kaam­min

04.12.2021 11:00 2
Tilaajille
Puhemies Anu Vehviläisen mukaan kansanedustaja Ano Turtiaisen "uhkauksenomainen" tviitti puidaan eduskunnassa

Pu­he­mies Anu Veh­vi­läi­sen mukaan kan­san­edus­ta­ja Ano Tur­tiai­sen "uh­kauk­se­no­mai­nen" tviitti puidaan edus­kun­nas­sa

03.04.2021 16:08 8
Poliittinen paine someyrityksiä kohtaan on suurempi kuin koskaan – Tästä on kyse suosittujen alustojen myllerryksessä, jossa Trumpin Twitter-tilin poisto oli vasta alkua

Po­liit­ti­nen paine so­me­yri­tyk­siä kohtaan on suu­rem­pi kuin koskaan – Tästä on kyse suo­sit­tu­jen alus­to­jen myl­ler­ryk­ses­sä, jossa Trumpin Twit­ter-ti­lin poisto oli vasta alkua

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Vaikka Trumpin Twitter-tilin jäädytys tuntuisi järjen voitolta, internetyhtiöiden vallasta on syytä huolestua
Kolumni

Vaikka Trumpin Twit­ter-ti­lin jää­dy­tys tun­tui­si järjen voi­tol­ta, in­ter­net­yh­tiöi­den val­las­ta on syytä huo­les­tua

15.01.2021 20:34 8
Tilaajille
Twitter merkinnyt varoituksen noin kolmanneksen Trumpin tviiteistä, Facebook poistaa väkivaltakehotuksia – Trumpin ex-kampanjapäällikkö toivoi päiden katkomista

Twitter mer­kin­nyt va­roi­tuk­sen noin kol­man­nek­sen Trumpin tvii­teis­tä, Fa­ce­book poistaa vä­ki­val­ta­ke­ho­tuk­sia – Trumpin ex-kam­pan­ja­pääl­lik­kö toivoi päiden kat­ko­mis­ta

06.11.2020 13:36 2