Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Tv-ohjelmat
Tänään se huipentuu – sunnuntain televisioillassa on useimmille vain yksi tähtihetki

Tänään se hui­pen­tuu – sun­nun­tain te­le­vi­sio­il­las­sa on useim­mil­le vain yksi täh­ti­het­ki

11.07.2021 17:01 1
Tilaajille
Katsottua: Vareksen näköinen ministeri ei oikein vakuuta

Kat­sot­tua: Va­rek­sen nä­köi­nen mi­nis­te­ri ei oikein vakuuta

28.02.2021 12:00
Tilaajille
Katsottua: Tänään on hyvien tv-elokuvien ilta – sädehtivä kirjailija, kieputtava tieteisseikkailu vai aurinkokuivattu Texas?

Kat­sot­tua: Tänään on hyvien tv-elo­ku­vien ilta – sä­deh­ti­vä kir­jai­li­ja, kie­put­ta­va tie­teis­seik­kai­lu vai au­rin­ko­kui­vat­tu Texas?

27.02.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua-kolumni: Rockin riemu tarvitsee seinät – tänä iltana televisiossa avautuu The Cavern Club

Kat­sot­tua-ko­lum­ni: Rockin riemu tar­vit­see seinät – tänä iltana te­le­vi­sios­sa avautuu The Cavern Club

26.02.2021 15:56
Tilaajille
Televisiossa tänään – Sijoittajaryhmä päättää pistää rahoiksi, kun ilmassa on katastrofin enteitä

Te­le­vi­sios­sa tänään – Si­joit­ta­ja­ryh­mä päättää pistää ra­hoik­si, kun ilmassa on ka­tast­ro­fin enteitä

19.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Lukiolaiset eivät selviä jälki-istunnolla äänettömästä protestistaan – Unkarin kansannousu tosipohjaisten tapahtumien taustalla

Te­le­vi­sios­sa tänään: Lu­kio­lai­set eivät selviä jäl­ki-is­tun­nol­la ää­net­tö­mäs­tä pro­tes­tis­taan – Unkarin kan­san­nou­su to­si­poh­jais­ten ta­pah­tu­mien taus­tal­la

17.02.2021 16:00
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Kyllä vaipparalli isää kasvattaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kyllä vaip­pa­ral­li isää kas­vat­taa

09.01.2021 07:00
Oikeuskemisti penkoo äitinsä murhaa mysteeritarinassa, joka koukuttaa kankean alun jälkeen

Oi­keus­ke­mis­ti penkoo äitinsä murhaa mys­tee­ri­ta­ri­nas­sa, joka kou­kut­taa kankean alun jälkeen

09.01.2021 07:00
Etäoululainen Sampo Marjomaa tunnetaan Hauskoista kotivideoista, mutta hän touhuaa myös valtavirran ulkopuolella lievästi outojen asioiden parissa

Etä­ou­lu­lai­nen Sampo Mar­jo­maa tun­ne­taan Haus­kois­ta ko­ti­vi­deois­ta, mutta hän touhuaa myös val­ta­vir­ran ul­ko­puo­lel­la lie­väs­ti outojen asioi­den parissa

31.12.2020 09:00 8
Tilaajille
Nimekäs kaarti kaivaa esiin kätyriä Berliinissä tummasävyisessä jännityssarjassa

Nimekäs kaarti kaivaa esiin kätyriä Ber­lii­nis­sä tum­ma­sä­vyi­ses­sä jän­ni­tys­sar­jas­sa

14.12.2020 07:00
Tv-kolumni: Rouva ministeri antoi toivoa paremmasta politiikasta

Tv-ko­lum­ni: Rouva mi­nis­te­ri antoi toivoa pa­rem­mas­ta po­li­tii­kas­ta

13.12.2020 07:00 1
Joulua odotetaan uusinnoilla, mutta se ei välttämättä ole huono juttu

Joulua odo­te­taan uu­sin­noil­la, mutta se ei vält­tä­mät­tä ole huono juttu

01.12.2020 07:00
Rankassa ja avartavassa radiodokumenttisarjassa ääneen pääsevät huostaan otetut nuoret

Ran­kas­sa ja avar­ta­vas­sa ra­dio­do­ku­ment­ti­sar­jas­sa ääneen pää­se­vät huos­taan otetut nuoret

17.11.2020 07:00
Koskettavassa dokumentissa masennuksen kokenut isä kertoo, kuinka lasten kanssa oleminen tuntui pahimmillaan yhdentekevältä

Kos­ket­ta­vas­sa do­ku­men­tis­sa ma­sen­nuk­sen kokenut isä kertoo, kuinka lasten kanssa ole­mi­nen tuntui pa­him­mil­laan yh­den­te­ke­väl­tä

06.11.2020 19:27
Matka jatkuu hyvien kirjojen ja leffojen jäljillä – Blade Runner aloittaa podcast-sarjan uuden tuotantokauden

Matka jatkuu hyvien kir­jo­jen ja lef­fo­jen jäl­jil­lä – Blade Runner aloit­taa pod­cast-sar­jan uuden tuo­tan­to­kau­den

08.10.2020 11:14
Leffavieras: Tv-kasvo Hannu Karpo tarttui ansiokkaasti epäkohtiin ja vääryyksiin

Lef­fa­vie­ras: Tv-kas­vo Hannu Karpo tarttui an­siok­kaas­ti epä­koh­tiin ja vää­ryyk­siin

01.10.2020 11:00
Tilaajille
Dokumentti: Limamiehet tienaavat rahaa opettamalla pokaamaan naisia

Do­ku­ment­ti: Li­ma­mie­het tie­naa­vat rahaa opet­ta­mal­la po­kaa­maan naisia

22.09.2020 07:00

Musta Mooses ja muut te­ki­jä­nai­set his­to­rias­ta – Maria Pet­ters­so­nin podcast on yl­lät­tä­vää ja kieh­to­vaa kuun­nel­ta­va

16.09.2020 07:00
Perhe hylkäsi, kuoro pelasti – tällaisia dokumentteja, sarjoja ja elokuvia nähdään Pride-viikolla

Perhe hyl­kä­si, kuoro pelasti – täl­lai­sia do­ku­ment­te­ja, sarjoja ja elo­ku­via nähdään Pri­de-vii­kol­la

06.09.2020 07:00
Päivän leffapoiminnat: Poika tulee miesten huusholliin komediassa, joka irvailee itsekeskeisen julkkiskokin ja ohjaajan elämänmuutokselle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Poika tulee miesten huus­hol­liin ko­me­dias­sa, joka ir­vai­lee it­se­kes­kei­sen julk­kis­ko­kin ja oh­jaa­jan elä­män­muu­tok­sel­le

06.09.2020 07:00