Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Muotoilu
Oulussa nyt: Vuokko Nurmesniemi vapautti naiset korseteista – Onko sinullakin Jokapoika-paita tai Iloinen takki?

Oulussa nyt: Vuokko Nur­mes­nie­mi va­paut­ti naiset kor­se­teis­ta – Onko si­nul­la­kin Jo­ka­poi­ka-pai­ta tai Iloinen takki?

17.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Muotoilijan ura oli mieluinen erityisesti tuoleistaan tunnetulle Yrjö Kukkapurolle – muitakin vaihtoehtoja olisi voinut olla

Muo­toi­li­jan ura oli mie­lui­nen eri­tyi­ses­ti tuo­leis­taan tun­ne­tul­le Yrjö Kuk­ka­pu­rol­le – mui­ta­kin vaih­to­eh­to­ja olisi voinut olla

05.04.2023 19:00
Tilaajille
Intohimosta innovaatioon – Kahden veljeksen kiinnostus kelloja kohtaan synnytti perheyrityksen, joka uudistaa markkinoita
Mainos Havu Watches

In­to­hi­mos­ta in­no­vaa­tioon – Kahden vel­jek­sen kiin­nos­tus kelloja kohtaan syn­nyt­ti per­hey­ri­tyk­sen, joka uu­dis­taa mark­ki­noi­ta

10.02.2023 06:00
Pikisaareen avattiin uusi muotoilun designmyymälä – "Haluamme tuoda kaikin mahdollisin tavoin pohjoissuomalaista muotoilua näkyväksi ja kuuluvaksi"

Pi­ki­saa­reen avat­tiin uusi muo­toi­lun de­sign­myy­mä­lä – "Ha­luam­me tuoda kaikin mah­dol­li­sin tavoin poh­jois­suo­ma­lais­ta muo­toi­lua nä­ky­väk­si ja kuu­lu­vak­si"

20.12.2022 17:20 2
Oulusta Pudasjärvelle palannut muotoilija Asko Lax: "Haave klassikkotuotteesta on lähempänä kuin koskaan" – Pudasjärven Taipaleenharjuun valmistuu designhuonekalujen verstas

Oulusta Pu­das­jär­vel­le pa­lan­nut muo­toi­li­ja Asko Lax: "Haave klas­sik­ko­tuot­tees­ta on lä­hem­pä­nä kuin kos­kaan" – Pu­das­jär­ven Tai­pa­leen­har­juun val­mis­tuu de­sign­huo­ne­ka­lu­jen verstas

14.10.2022 11:00 5
Tilaajille
Oulun Pikisaareen Vanhalle Villatehtaalle avautuvasta Proton muotoilukeskuksesta halutaan kohtaamispaikka yleisölle ja muotoilijoille

Oulun Pi­ki­saa­reen Van­hal­le Vil­la­teh­taal­le avau­tu­vas­ta Proton muo­toi­lu­kes­kuk­ses­ta ha­lu­taan koh­taa­mis­paik­ka ylei­söl­le ja muo­toi­li­joil­le

06.10.2022 08:42
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Anu Pentik tekee yhä töitä kädet savessa: "Olen tehnyt savea jo yli 60 vuotta, mutta minusta tuntuu kuin olisin vasta alussa"

80 vuotta täyt­tä­vä Anu Pentik tekee yhä töitä kädet sa­ves­sa: "Olen tehnyt savea jo yli 60 vuotta, mutta minusta tuntuu kuin olisin vasta alussa"

01.08.2022 19:00 1
Tilaajille
Pallotuolilla maailmalle, muttei suinkaan oleilemaan – 90-vuotias Eero Aarnio työstää parhaillaankin "elämänsä parasta lepotuolia"

Pal­lo­tuo­lil­la maail­mal­le, muttei suin­kaan olei­le­maan – 90-vuo­tias Eero Aarnio työstää par­hail­laan­kin "e­lä­män­sä parasta le­po­tuo­lia"

20.07.2022 12:00
Tilaajille
Muotoilija Stefan Lindfors haluaa herättää katsojan pohtimaan tekijää: "Oman kulman löytäminen on välttämätöntä"

Muo­toi­li­ja Stefan Lind­fors haluaa he­rät­tää kat­so­jan poh­ti­maan te­ki­jää: "Oman kulman löy­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä"

01.05.2022 19:00
Tilaajille
Lego-palikoiden suunnittelijan työ on millin sadasosan tarkkaa puuhaa – pellolaislähtöinen Esa Nousiainen on suunnitellut yli sata uutta palikkaa, joista hänen suosikkinsa on koirankakka

Le­go-pa­li­koi­den suun­nit­te­li­jan työ on millin sa­das­osan tarkkaa puuhaa – pel­lo­lais­läh­töi­nen Esa Nou­siai­nen on suun­ni­tel­lut yli sata uutta pa­lik­kaa, joista hänen suo­sik­kin­sa on koi­ran­kak­ka

07.03.2022 16:00 4
Tilaajille
"Vahvan vision johdattama" – Anu Pentik sai muotoilun valtionpalkinnon

"Vahvan vision joh­dat­ta­ma" – Anu Pentik sai muo­toi­lun val­tion­pal­kin­non

17.11.2021 12:39 1
Suomalainen koivuvaneri taipuu valaisimiksi – "Tuotteiden pitää olla kestäviä niin ekologisuuden, trendien kuin kulutuksenkin suhteen"

Suo­ma­lai­nen koi­vu­va­ne­ri taipuu va­lai­si­mik­si – "Tuot­tei­den pitää olla kes­tä­viä niin eko­lo­gi­suu­den, tren­dien kuin ku­lu­tuk­sen­kin suh­teen"

26.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Muotoilija Kaj Franck antoi Nils-Aslak Valkeapään taiteelle suunnan –  saamelaistaiteilijan monet ystävyyssuhteet salattiin

Muo­toi­li­ja Kaj Franck antoi Nils-As­lak Val­kea­pään tai­teel­le suunnan – saa­me­lais­tai­tei­li­jan monet ys­tä­vyys­suh­teet sa­lat­tiin

06.02.2021 11:00
Tilaajille
Karoliina Erkinjuntti haluaa ottaa kuoseillaan kantaa: "Myös suunnittelijalla on mahdollisuus ja jopa vastuu edistää maailmaa"

Ka­ro­lii­na Er­kin­junt­ti haluaa ottaa kuo­seil­laan kantaa: "Myös suun­nit­te­li­jal­la on mah­dol­li­suus ja jopa vastuu edistää maail­maa"

01.07.2020 19:00
Tilaajille