Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kan­sa­lais­aloi­te tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mi­ses­tä keräsi 50 000 kan­na­tus­il­moi­tus­ta – etenee edus­kun­taan

Helsinki
Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä etenee eduskuntaan.
Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä etenee eduskuntaan.
Kuva: Kari Mankonen

Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä etenee eduskuntaan. Aloite keräsi 50 000 kannatusilmoitusta maanantaina samana päivänä, jona aloite oli päivätty.

Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta edellyttää valtioneuvostoa ryhtymään lainvalmisteluun turkistarhauksen kieltämiseksi oikeudenmukaisella tavalla.

Aloitteessa ehdotetaan, että siirtymä turkistarhattomaan Suomeen toteutetaan laatimalla kansallinen suunnitelma turkistuotannon lakkauttamiseksi kohtuullisella siirtymäajalla.

Lisäksi alan harjoittamisesta luopuville tarhaajille luotaisiin aloitteessa luopumistukijärjestelmä.

Aloitteen mukaan Suomi kuuluu "Venäjän ja Kiinan joukkoon"

Aloitteen perusteluissa todetaan, että turkistarhojen eläimet joutuvat viettämään elämänsä pienissä häkeissä, jotka estävät lähes kaikkien lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttamisen.

– Suomi kuuluu nykyisen lainsäädäntönsä johdosta Venäjän ja Kiinan ohella yhä harvalukuisempaan joukkoon maita, joissa turkistarhauksen harjoittaminen on edelleen sallittua, perusteluissa kirjoitetaan.

Turkistarhauksen kieltämistä vaativaan kansalaisaloitteeseen alettiin kerätä kannatusilmoituksia maanantaina 4. syyskuuta, eli tarvittavat kannatusilmoitukset saatiin kerättyä alle vuorokauden aikana.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn, kun se on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta kuudessa kuukaudessa. Aloite voidaan toimittaa eduskunnan käsiteltäväksi, kun kannatusilmoitusten määrä on tarkistettu ja hyväksytty.