Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki eläimet lo­pe­tet­ta­vak­si tur­kis­tar­hoil­ta, joilla on todettu lin­tu­inf­luens­sa­tar­tun­ta

Helsinki

Ruokavirasto määrää kaikki ketut ja supikoirat lopetettavaksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta.

Perusteena on ihmisten terveyden suojaaminen. Tartuntatarhojen minkit on määrätty lopetettavaksi jo aiemmin.

Uudet lopetuspäätökset koskevat Ruokaviraston mukaan noin 115 000:ta eläintä. Aiemmin lopetettavaksi on määrätty noin 135 000 eläintä.

Viraston mukaan sekvensointitutkimusten tulokset tukevat viitteitä siitä, että lintuinfluenssavirukset ovat levinneet tarhoilla turkiseläimistä toisiin.