Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Terveysasema
Kaakkurin ja Oulunsalon terveysasemilla toimivat omat päivystysvastaanotot elokuun alkupuolelta lähtien

Kaak­ku­rin ja Ou­lun­sa­lon ter­veys­ase­mil­la toi­mi­vat omat päi­vys­tys­vas­taan­otot elokuun al­ku­puo­lel­ta lähtien

22.07.2022 14:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos Tuiran ter­veys­ase­mal­le pal­ve­lus­ta ja avusta

18.07.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En saanut re­sep­tiä OYSin päi­vys­tyk­ses­tä – miten tämä käy­tän­tö saa­tai­siin jär­keis­tet­tyä?

25.02.2022 04:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunki myymässä useita hyvinvointikeskuksia, hoivakodin ja paloaseman

Oulun kau­pun­ki myy­mäs­sä useita hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sia, hoi­va­ko­din ja pa­lo­ase­man

23.01.2022 08:00 16
Tilaajille
Terveydenhuolto saa suomalaisilta heikot arvosanat – Palveluiden läheisyys oli ainoa asia, missä enemmistö on tyytyväinen terveydenhuoltoon

Ter­vey­den­huol­to saa suo­ma­lai­sil­ta heikot ar­vo­sa­nat – Pal­ve­lui­den lä­hei­syys oli ainoa asia, missä enem­mis­tö on tyy­ty­väi­nen ter­vey­den­huol­toon

18.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Kaakkurin terveysasemalla vesivahinko – osa tiloista poissa käytöstä

Kaak­ku­rin ter­veys­ase­mal­la ve­si­va­hin­ko – osa ti­lois­ta poissa käy­tös­tä

10.02.2021 12:37 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rakkaat ja ihanat nuoret tk-lää­kä­rit: harvoin 82-vuo­tias haluaa kou­kut­ta­vaa lää­ket­tä hu­vik­seen popsia

04.10.2020 06:00 1
Tilaajille