Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tarja Halonen
Jää hyvästi, kova muija – ensin Tarja Halosesta ja sitten Sanna Marinista tuli suomalaisten pikkutyttöjen idoli, eikä se ole vähäinen saavutus
Essee

Jää hy­väs­ti, kova muija – ensin Tarja Ha­lo­ses­ta ja sitten Sanna Ma­ri­nis­ta tuli suo­ma­lais­ten pik­ku­tyt­tö­jen idoli, eikä se ole vä­häi­nen saa­vu­tus

14.04.2023 15:30 29
Tilaajille
Presidentti Halonen pyytää anteeksi kommenttejaan Baltian maiden Nato-päätöksestä

Pre­si­dent­ti Halonen pyytää an­teek­si kom­ment­te­jaan Baltian maiden Na­to-pää­tök­ses­tä

31.03.2022 17:44
Presidentti Tarja Halonen ihastui pienen oululaistaiteilijan Itämeri-piirustukseen – nyt teos koristaa kestokassia ympäristökasvatuksen hyväksi

Pre­si­dent­ti Tarja Halonen ihastui pienen ou­lu­lais­tai­tei­li­jan Itä­me­ri-pii­rus­tuk­seen – nyt teos ko­ris­taa kes­to­kas­sia ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen hyväksi

17.12.2021 08:54 4
Presidentti Halonen Ylen Ykkösaamussa: Jos haluamme matkustaa edes suhteellisen vapaasti, meidän pitää saada rekisteröintijärjestelmä koronatesteistä ja rokotuksista

Pre­si­dent­ti Halonen Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Jos ha­luam­me mat­kus­taa edes suh­teel­li­sen va­paas­ti, meidän pitää saada re­kis­te­röin­ti­jär­jes­tel­mä ko­ro­na­tes­teis­tä ja ro­ko­tuk­sis­ta

30.01.2021 13:38 15
Arvio: Haastattelukirja antaa kohtuusilotellun kuvan Tarja Halosesta, mutta kertoo hienosti, mihin kaikkeen kansalaisaktivisti on ehtinyt

Arvio: Haas­tat­te­lu­kir­ja antaa koh­tuusilo­tel­lun kuvan Tarja Ha­lo­ses­ta, mutta kertoo hie­nos­ti, mihin kaik­keen kan­sa­lais­ak­ti­vis­ti on ehtinyt

15.11.2020 15:00 3
Tilaajille
Halosen viesti tytöille: Ei tarvitse olla korkkareita, lenkkareissakin voi menestyä

Halosen viesti ty­töil­le: Ei tar­vit­se olla kork­ka­rei­ta, lenk­ka­reis­sa­kin voi me­nes­tyä

12.10.2020 15:46
Presidentti Halosen elämästä suorasukainen paljastuskirja: Linnassa Arajärvelle varattiin hovimestari, naispresidentille sisäkkö – "Muistan tunteen, kun löysin henkilökunnan setvimästä alusvaatelaatikkoani"

Pre­si­dent­ti Halosen elä­mäs­tä suo­ra­su­kai­nen pal­jas­tus­kir­ja: Lin­nas­sa Ara­jär­vel­le va­rat­tiin ho­vi­mes­ta­ri, nais­pre­si­den­til­le sisäkkö – "Muis­tan tun­teen, kun löysin hen­ki­lö­kun­nan set­vi­mäs­tä alus­vaa­te­laa­tik­koa­ni"

12.10.2020 15:07 6
Presidentti ja muusikko tutustuvat eri musiikkityyleihin uutuuspodcastissa – Tarja Halonen osoittautuu hauskaksi kulttuurikeskustelijaksi

Pre­si­dent­ti ja muu­sik­ko tu­tus­tu­vat eri mu­siik­ki­tyy­lei­hin uu­tuus­pod­cas­tis­sa – Tarja Halonen osoit­tau­tuu haus­kak­si kult­tuu­ri­kes­kus­te­li­jak­si

05.08.2020 10:07
Tarja Halonen ja Esko Aho vaativat G20-ryhmää koolle vetoomuksessa nobelistien, entisten valtiojohtajien, keskuspankkiirien ja muiden vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa

Tarja Halonen ja Esko Aho vaa­ti­vat G20-ryh­mää koolle ve­too­muk­ses­sa no­be­lis­tien, en­tis­ten val­tio­joh­ta­jien, kes­kus­pank­kii­rien ja muiden vai­ku­tus­val­tais­ten hen­ki­löi­den kanssa

02.06.2020 18:37 2