Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Talousarvio
Muhoksen ensi vuoden talousarvio 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen – Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus peruskorjataan

Mu­hok­sen ensi vuoden ta­lous­ar­vio 1,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen – Koivu ja Tähti -kult­tuu­ri­kes­kus pe­rus­kor­ja­taan

20.12.2022 15:22
Tilaajille
Oulu investoi 600 miljoonaa lähivuosina –  katso listalta koulut, uimahallit ja muut investointikohteet

Oulu in­ves­toi 600 mil­joo­naa lä­hi­vuo­si­na –  katso lis­tal­ta koulut, ui­ma­hal­lit ja muut in­ves­toin­ti­koh­teet

04.10.2022 17:18 57
Tilaajille
Tallenne: Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkistaa esityksensä kaupungin ensi vuoden budjetiksi

Tal­len­ne: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala jul­kis­taa esi­tyk­sen­sä kau­pun­gin ensi vuoden bud­je­tik­si

04.10.2022 11:44 1
Poikkimaantie tärkeä myös Stora Ensolle – Yhtiön Oulu-investoinnit ja tiehanke kulkevat ainakin toistaiseksi käsi kädessä

Poik­ki­maan­tie tärkeä myös Stora Ensolle – Yhtiön Ou­lu-in­ves­toin­nit ja tie­han­ke kul­ke­vat ainakin tois­tai­sek­si käsi kädessä

05.08.2022 12:04 7
Tilaajille
Analyysi: Inflaatio, Ukrainan sota, raskas palkkaratkaisu sekä taantuman uhka kuntienkin murheena

Ana­lyy­si: Inf­laa­tio, Uk­rai­nan sota, raskas palk­ka­rat­kai­su sekä taan­tu­man uhka kun­tien­kin mur­hee­na

28.07.2022 06:00 12
Tilaajille
Oulun valtuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikoja joudutaan muuttamaan, jotta vältetään päällekkäisyydet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa

Oulun val­tuus­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kous­ai­ko­ja jou­du­taan muut­ta­maan, jotta väl­te­tään pääl­lek­käi­syy­det Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen kanssa

06.06.2022 06:00 7
Tilaajille

Tyrnävä ta­voit­te­lee ensi vuonna niukkaa plussaa

14.12.2021 20:31
Tilaajille

Hai­luo­don ta­lou­sar­vio: Su­ni­ka­rin satama kuntoon ja kaa­voi­tus vauh­tiin

14.12.2021 20:29
Tilaajille
Oulun kaupungin talous paranee tänä vuonna yli 30 miljoonalla – taustalla paljon ennakoitua paremmin kasvavat yhteisö- ja tuloverotulot

Oulun kau­pun­gin talous paranee tänä vuonna yli 30 mil­joo­nal­la – taus­tal­la paljon en­na­koi­tua pa­rem­min kas­va­vat yh­tei­sö- ja tu­lo­ve­ro­tu­lot

13.12.2021 06:00 17
Tilaajille
Oulun Teatterin avustusleikkauksessa päädyttiin 150 000 euron kompromissiin – kaupunginvaltuuston äänestyksessä sählinkiä

Oulun Teat­te­rin avus­tus­leik­kauk­ses­sa pää­dyt­tiin 150 000 euron komp­ro­mis­siin – kau­pun­gin­val­tuus­ton ää­nes­tyk­ses­sä säh­lin­kiä

07.12.2020 21:27 42
Tilaajille
Kempeleen talousarvio noin 2,8 miljoonaa euroa alijäämäinen: "Tulosta ei ole runnottu pakolla kauniimmaksi"

Kem­pe­leen ta­lous­ar­vio noin 2,8 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen: "Tu­los­ta ei ole run­not­tu pakolla kau­niim­mak­si"

07.12.2020 20:17 2
Tilaajille
Miten käy teatterin avustuksen? Entä pyöräbaanojen investointien? Oulun valtuusto kokoontuu päättämään talousarviosta

Miten käy teat­te­rin avus­tuk­sen? Entä pyö­rä­baa­no­jen in­ves­toin­tien? Oulun val­tuus­to ko­koon­tuu päät­tä­mään ta­lous­ar­vios­ta

07.12.2020 11:01 41
Teatterin avustuksen setvintä jatkuu, 500 000 euron toiminta-avustuksen leikkausesityksestä päätetään joulukuussa

Teat­te­rin avus­tuk­sen set­vin­tä jatkuu, 500 000 euron toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kaus­esi­tyk­ses­tä pää­te­tään jou­lu­kuus­sa

18.11.2020 16:07 9
Tilaajille
Kaupunginhallitus esittää, että Oulun kunnallisveroa nostetaankin vain puolella prosenttiyksiköllä – Vehkaperä: "Juustohöyläystä joka hallintokuntaan"

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että Oulun kun­nal­lis­ve­roa nos­te­taan­kin vain puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Veh­ka­pe­rä: "Juus­to­höy­läys­tä joka hal­lin­to­kun­taan"

27.10.2020 15:19 24
Tilaajille
Vanhanen: Suomen menestyksen ratkaisee se, miten yritykset kestävät kriisin yli ja saavat kiinni epidemian jälkeen viriävästä kansainvälisestä kysynnästä

Van­ha­nen: Suomen me­nes­tyk­sen rat­kai­see se, miten yri­tyk­set kes­tä­vät kriisin yli ja saavat kiinni epi­de­mian jälkeen vi­riä­väs­tä kan­sain­vä­li­ses­tä ky­syn­näs­tä

07.10.2020 11:17
Lukijat ovat puhuneet: Oulun pitäisi leikata menojaan ja korottaa veroja – velanotto saa vain vähän kannatusta

Lukijat ovat pu­hu­neet: Oulun pitäisi leikata me­no­jaan ja ko­rot­taa veroja – ve­lan­ot­to saa vain vähän kan­na­tus­ta

30.09.2020 15:56 8
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajala julkisti tiistaina esityksensä talousarvioksi – nyt on sinun vuorosi ottaa kantaa

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala jul­kis­ti tiis­tai­na esi­tyk­sen­sä ta­lous­ar­viok­si – nyt on sinun vuorosi ottaa kantaa

30.09.2020 15:06 16
Miten käy työttömyysturvan, eläkeputken ja turpeen verotuksen? Katso hallituksen tiedotustilaisuus talousarvioneuvotteluista tästä kello 16 alkaen

Miten käy työt­tö­myys­tur­van, elä­ke­put­ken ja turpeen ve­ro­tuk­sen? Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus ta­lous­ar­vio­neu­vot­te­luis­ta tästä kello 16 alkaen

16.09.2020 14:00 1
Muhoksen talousarvio hyväksyttiin: Suokylälle uusi alikulku ja lisää rahaa luistelukentälle

Mu­hok­sen ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin: Suo­ky­läl­le uusi ali­kul­ku ja lisää rahaa luis­te­lu­ken­täl­le

07.01.2020 23:17 4