Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Taidealat
Oulu-opistolla rikottiin tänä syksynä ennätyksiä, kun hittikurssi täyttyi viidessä sekunnissa – myös Vuolteen opistolla ilahduttiin osallistujamääristä

Ou­lu-opis­tol­la ri­kot­tiin tänä syksynä en­nä­tyk­siä, kun hit­ti­kurs­si täyttyi vii­des­sä se­kun­nis­sa – myös Vuol­teen opis­tol­la ilah­dut­tiin osal­lis­tu­ja­mää­ris­tä

08.09.2022 06:04 3
OTN:lle 35 000 euron potti: Oulun kaupunki jakoi yli 400 000 euroa kulttuuriavustuksina – katso lista tuen saaneista

OTN:lle 35 000 euron potti: Oulun kau­pun­ki jakoi yli 400 000 euroa kult­tuu­ri­avus­tuk­si­na – katso lista tuen saa­neis­ta

18.02.2022 13:18 5
Tilaajille
Oululaisen Veikko Törmäsen seinämaalaus avautuu katsojalle parhaiten asemalaiturilta ja junan ikkunasta – Valmiilla muraalilla on pituutta 125 metriä

Ou­lu­lai­sen Veikko Tör­mä­sen sei­nä­maa­laus avautuu kat­so­jal­le par­hai­ten ase­ma­lai­tu­ril­ta ja junan ik­ku­nas­ta – Val­miil­la mu­raa­lil­la on pi­tuut­ta 125 metriä

25.07.2021 10:50 3
Tilaajille
Lapin yliopistoon perustettiin biotaidetta tarkasteleva laboratorio – laboratoriossa tutkitaan muun muassa älytekstiilejä

Lapin yli­opis­toon pe­rus­tet­tiin bio­tai­det­ta tar­kas­te­le­va la­bo­ra­to­rio – la­bo­ra­to­rios­sa tut­ki­taan muun muassa äly­teks­tii­le­jä

22.03.2021 10:08 1
Elvytysrahaa haetaan myös taiteilijoiden Parantolalle – Anssi Kela: "Monien ihmisten jaksaminen tällä hetkellä murtumispisteessä"

El­vy­tys­ra­haa haetaan myös tai­tei­li­joi­den Pa­ran­to­lal­le – Anssi Kela: "Monien ih­mis­ten jak­sa­mi­nen tällä het­kel­lä mur­tu­mis­pis­tees­sä"

21.02.2021 18:30
Tilaajille
Taiteen uusi etujoukko ahdistuu helposti mutta saattaa juntata omia näkemyksiään aggressiivisesti
Kolumni

Taiteen uusi etu­jouk­ko ah­dis­tuu hel­pos­ti mutta saattaa juntata omia nä­ke­myk­siään ag­gres­sii­vi­ses­ti

18.12.2020 20:00 2
Tilaajille

Lisää ko­ro­na-avus­tus­ta kult­tuu­rin ja taiteen toi­mi­joil­le – yk­si­tyis­hen­ki­löi­den 3 000 euron ko­ro­na-apu­ra­hois­ta jär­jes­te­tään toinen ha­ku­kier­ros

08.05.2020 10:06 2