Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Tahkokangas
Tahkokankaan purettujen rakennusten materiaaleista tehdään monenlaista: puusta viljelylaatikoita, ikkunoista kasvihuone-elementtejä

Tah­ko­kan­kaan pu­ret­tu­jen ra­ken­nus­ten ma­te­riaa­leis­ta tehdään mo­nen­lais­ta: puusta vil­je­ly­laa­ti­koi­ta, ik­ku­nois­ta kas­vi­huo­ne-ele­ment­te­jä

14.04.2022 06:08 13
Tahkokankaasta tehdään Oulun kiertotalousesimerkki – hankkeessa muun muassa seurataan purkamisen ympäristövaikutuksia ja laaditaan käsikirja käytettäväksi myös muissa purkukohteissa

Tah­ko­kan­kaas­ta tehdään Oulun kier­to­ta­lous­esi­merk­ki – hank­kees­sa muun muassa seu­ra­taan pur­ka­mi­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia ja laa­di­taan kä­si­kir­ja käy­tet­tä­väk­si myös muissa pur­ku­koh­teis­sa

01.11.2021 18:00 5
Tilaajille

Tah­ko­kan­kaal­le val­mis­tuu uusi, iso asuin­alue

25.01.2021 20:30 1
Tilaajille

Tah­ko­kan­kaan pal­ve­lu­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tö muuttuu kaa­va­muu­tok­sen myötä 2200 asuk­kaan asun­to­alueek­si

19.08.2020 15:38 4