Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Mielipide: Näy­te­tään, että Oulussa osataan sekä pyö­räil­lä että säh­kö­pot­ku­lau­tail­la fik­sus­ti

Tah­ko­kan­kaan pu­ret­tu­jen ra­ken­nus­ten ma­te­riaa­leis­ta tehdään mo­nen­lais­ta: puusta vil­je­ly­laa­ti­koi­ta, ik­ku­nois­ta kas­vi­huo­ne-ele­ment­te­jä

Tahkokankaalle rakennetaan tulevaisuudessa noin 2 200 asukkaan pientalo- ja kerrostaloalue.

Oulu
Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennuksia puretaan yhteensä 11 kappaletta. Purkamiselta säästyy toimintakeskuksen rakennus, joka on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-20.
Tahkokankaan palvelukeskuksen rakennuksia puretaan yhteensä 11 kappaletta. Purkamiselta säästyy toimintakeskuksen rakennus, joka on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-20.
Kuva: Pekka Peura/Arkisto

Loputkin Tahkokankaan palvelukeskuksista lyödään pian matalaksi, kun Oulun kaupunki on aloittanut purku-urakan kilpailutuksen.

Alueelta on jo vuoden vaihteessa purettu kaksi rakennusta. Seuraavaksi purkuvuorossa ovat loput yhdeksän rakennusta.

– Toiveissa on aloittaa purkutyöt mahdollisimman pian, kun urakkasopimus saadaan tehtyä – aikaisimmillaan jopa toukokuussa. Yritämme saada tämän vuoden loppuun mennessä rakennukset purettua. Katurakentaminen alkaisi heti sen jälkeen, Oulun kaupungin tekninen isännöitsijä Sakari ­Kela kertoo.

Ympäristövaikutukset vähäisiä

Kaksi ensimmäiseksi purettua rakennusta olivat niin sanottuja pilottipurkukohteita. Mittauksilla haluttiin selvittää muun muassa purkamisen ja murskauksen aiheuttamia melu-, tärinä- ja pölyvaikutuksia ympäristöön.

Oulun kaupungin ympäristöasiantuntija Satu Pietola kertoo, että ympäristömittauksen tuloksista ei noussut esille mitään yllättävää.

– Mitään valtavia ympäristövaikutuksia mittausten perusteella ei todettu. Toki Tahkokangas ei ole aivan keskellä kaupunkirakennetta, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että merkittäviä ympäristövaikutuksia ei ollut. Suurimmat melupiikit tulivat muun muassa kaivinkoneiden siirtelystä.

Loppuraportin mukaan pölyäminen pysyi hyvin maltillisella tasolla, vaikka alueella ei ollut talvisäästä johtuen sadetusta.

Macon Oy:n tekemien mittausten mukaan purkutoiminnan aiheuttamaa tärinää voitiin pitää altistusmielessä tuskin huomattavana.

Viljelylaatikoita Hietasaareen

Puretuista rakennuksista pyrittiin ottamaan materiaaleja myös mahdollisimman paljon hyötykäyttöön: irtaimistoa, ikkunoita ja puutavaraa.

– Tilasimme Kestävän kehityksen keskukselta pilottierän istutuslaatikoita, jotka on tehty Tahkokankaan puhtaasta puutavarasta. Ne tulevat Hietasaareen uudelle palstaviljelyalueelle, Satu Pietola kertoo.

Myös monet muut materiaalit ovat saaneet Kestävän kehityksen keskuksella uuden elämän. Esimerkiksi kattoikkunoista on toteutettu sermejä toimistoon, turvalasi-ikkunoista on tehty elementtejä, joita voi käyttää esimerkiksi kasvihuoneisiin tai muuhun piharakentamiseen, Frozen People -tapahtumaan toimitettiin tulisijaksi Tahkokankaan palvelukeskuksen pannuhuoneen vanhoja tuhka-astioita.

Erilaisia ikkunoita ja ovia on tulossa Pietolan mukaan myös nettihuutokauppaan lähiaikoina.

– Yksityiset henkilöt ovat niitä todella paljon kyselleet. Emme voi kuitenkaan luovuttaa niitä suoraan, vaan ne menevät nettihuutokaupan kautta.

Vaatimuksia löysennetään

Sakari Kela kertoo, että loppuja yhdeksää rakennusta ei pyritä kierrättämään aivan yhtä pieteetillä kuin kahta ensiksi purettua rakennusta.

Esimerkiksi kattohuopajätettä kuljetettiin Lahteen saakka, jotta sitä voidaan käyttää uusioasfaltin materiaalina.

– Toki purku-urakoitsija voi kierrättää kaiken mahdollisuuksien mukaan, mutta emme tässä vaiheessa vaadi sitä enää tilaajan toimesta.

– Osittain kuitenkin kierrätetään. Betoni- ja tiilimurska hyötykäytetään alueella. Puhdasta puuta ja kattoikkunoita otetaan myös vielä talteen ja katsotaan, ovatko jotkut niistä kiinnostuneita.

Kela kertoo, että purkaminen on hitaampaa, kun jätelajittelua joudutaan tekemään purkutyömaalla.

– Taloudellisesti kierrätys ei ole vielä kovin kannattavaa koko rakennuksen osalta.