Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tah­ko­kan­kaan pal­ve­lu­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tö muuttuu kaa­va­muu­tok­sen myötä 2200 asuk­kaan asun­to­alueek­si

Tahkokankaan palvelukeskuksen ja sen ympäristön alue osoitetaan asemakaavamuutoksella asuntovaltaiseksi alueeksi.

Hiirosessa sijaitsevalle alueelle nousee tiivistä pientalo- ja kerrostalovaltaista asuinaluetta palveluineen ja työpaikkoineen. Alueen asukasmääräksi tulee noin 2 200 asukasta.

Asemakaava toteutetaan ja tontteja luovutetaan useamman vuoden aikana. Vuosina 2020–2024 on arvioitu toteutuvan 120 pientalo- ja rivitaloasuntoa sekä 50 kerrostaloasuntoa.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asemakaavan muutosehdotuksen asettamisesta nähtäville. Muutosehdotus esitetään kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi, jos muuttamista vaativia lausuntoja ei jätetä.