Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Tah­ko­kan­kaan pal­ve­lu­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tö muuttuu kaa­va­muu­tok­sen myötä 2200 asuk­kaan asun­to­alueek­si

Tahkokankaan palvelukeskuksen ja sen ympäristön alue osoitetaan asemakaavamuutoksella asuntovaltaiseksi alueeksi.

Hiirosessa sijaitsevalle alueelle nousee tiivistä pientalo- ja kerrostalovaltaista asuinaluetta palveluineen ja työpaikkoineen. Alueen asukasmääräksi tulee noin 2 200 asukasta.

Asemakaava toteutetaan ja tontteja luovutetaan useamman vuoden aikana. Vuosina 2020–2024 on arvioitu toteutuvan 120 pientalo- ja rivitaloasuntoa sekä 50 kerrostaloasuntoa.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asemakaavan muutosehdotuksen asettamisesta nähtäville. Muutosehdotus esitetään kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi, jos muuttamista vaativia lausuntoja ei jätetä.