Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Puheenaihe: Pär­jää­kö poh­joi­ses­sa kit­ka­ren­kail­la?

Tah­ko­kan­kaan pal­ve­lu­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tö muuttuu kaa­va­muu­tok­sen myötä 2200 asuk­kaan asun­to­alueek­si

Tahkokankaan palvelukeskuksen ja sen ympäristön alue osoitetaan asemakaavamuutoksella asuntovaltaiseksi alueeksi.

Hiirosessa sijaitsevalle alueelle nousee tiivistä pientalo- ja kerrostalovaltaista asuinaluetta palveluineen ja työpaikkoineen. Alueen asukasmääräksi tulee noin 2 200 asukasta.

Asemakaava toteutetaan ja tontteja luovutetaan useamman vuoden aikana. Vuosina 2020–2024 on arvioitu toteutuvan 120 pientalo- ja rivitaloasuntoa sekä 50 kerrostaloasuntoa.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asemakaavan muutosehdotuksen asettamisesta nähtäville. Muutosehdotus esitetään kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi, jos muuttamista vaativia lausuntoja ei jätetä.