Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Raksilan tekojääkenttä
Oulun luistelukenttien kunnossapito loppui tältä talvelta

Oulun luis­te­lu­kent­tien kun­nos­sa­pi­to loppui tältä tal­vel­ta

18.03.2022 11:28
Lasten luistelukoulut alkavat keskiviikkona Raksilan tekojäällä – aikuisen tukea tarvitsevien ja eteenpäin luistelevien ryhmissä vielä tilaa

Lasten luis­te­lu­kou­lut alkavat kes­ki­viik­ko­na Rak­si­lan te­ko­jääl­lä – ai­kui­sen tukea tar­vit­se­vien ja eteen­päin luis­te­le­vien ryh­mis­sä vielä tilaa

01.11.2021 13:48 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta puut­tu­vat te­ko­jää­ra­dat – ou­lu­lai­sen kiekon taito on jää­pal­lon pe­rin­tee­nä aina pe­rus­tu­nut hyvään luis­te­luun

14.12.2020 05:30
Tilaajille

Lap­sil­le tar­jol­la mak­sut­to­mia al­keis­luis­te­lu­kou­lu­ja Rak­si­las­sa – ryhmiä sekä ai­kuis­ten tukea tar­vit­se­vil­le että it­se­näi­ses­ti luis­te­le­vil­le lap­sil­le

21.10.2020 11:08 1