Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomen Punainen Risti
Toripolliisi sai ylleen Nälkäpäivä-liivin – Punainen Risti kutsuu ihmisiä lahjoittamaan ja kerääjiksi

To­ri­pol­lii­si sai ylleen Näl­kä­päi­vä-lii­vin – Pu­nai­nen Risti kutsuu ihmisiä lah­joit­ta­maan ja ke­rää­jik­si

28.09.2023 11:04 7
Elvytys on elintärkeä kansalaistaito, tosipaikan tullen epäröinti ei auta: "Tilanne voi olla tosi pelottava"

Elvytys on elin­tär­keä kan­sa­lais­tai­to, to­si­pai­kan tullen epä­röin­ti ei auta: "Ti­lan­ne voi olla tosi pe­lot­ta­va"

13.01.2023 07:00 5
Tilaajille
Ukrainan sodasta kärsiville järjestetään tukikonsertti Oulussa – esiintyjänä muun muassa Jukka Takalo

Uk­rai­nan sodasta kär­si­vil­le jär­jes­te­tään tu­ki­kon­sert­ti Oulussa – esiin­ty­jä­nä muun muassa Jukka Takalo

10.11.2022 10:46 2
SPR perustaa Länsi-Ukrainaan kymmenen liikkuvaa terveysklinikkaa

SPR pe­rus­taa Län­si-Uk­rai­naan kym­me­nen liik­ku­vaa ter­veys­kli­nik­kaa

19.10.2022 18:54
Ukrainassa vallitsee huutava pula puhtaasta vedestä ja lääkintätarvikkeista, ja apua tarvitaan valtavasti vielä pitkään

Uk­rai­nas­sa val­lit­see huutava pula puh­taas­ta vedestä ja lää­kin­tä­tar­vik­keis­ta, ja apua tar­vi­taan val­ta­vas­ti vielä pitkään

13.03.2022 20:09 2
Yksinäisyys koskettaa joka toista – Punainen Risti tutki yksinäisyyttä ja sen vaikutuksia laajasti

Yk­si­näi­syys kos­ket­taa joka toista – Pu­nai­nen Risti tutki yk­si­näi­syyt­tä ja sen vai­ku­tuk­sia laa­jas­ti

14.02.2022 08:30
Tilaajille
Ruokapula Afganistanissa vaikeutuu kehitysrahojen kaikottua – Suomalainen avustustyön tekijä: "Lapset ovat nälänhädän partaalla"

Ruo­ka­pu­la Af­ga­nis­ta­nis­sa vai­keu­tuu ke­hi­tys­ra­ho­jen kai­kot­tua – Suo­ma­lai­nen avus­tus­työn tekijä: "Lapset ovat nä­län­hä­dän par­taal­la"

08.01.2022 18:30 3
Tilaajille
SPR varautuu auttamaan viranomaisia heikentyneen koronatilanteen vuoksi – auttajia etsitään myös Pohjois-Pohjanmaalla

SPR va­rau­tuu aut­ta­maan vi­ran­omai­sia hei­ken­ty­neen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – aut­ta­jia et­si­tään myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la

23.12.2021 18:00 5
Tilaajille
Koronarokotuksia, apteekkikäyntejä, ruoka-apua – vapaaehtoistyö kantoi koronan läpi

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia, ap­teek­ki­käyn­te­jä, ruo­ka-apua – va­paa­eh­tois­työ kantoi koronan läpi

30.06.2021 08:00
Tilaajille
Kysyimme: Tavoittaako kriisiapu uhrin? – "Kriisiavun tarpeesta päättävät onnettomuuden uhrit ja omaiset itse"

Ky­syim­me: Ta­voit­taa­ko krii­si­apu uhrin? – "K­rii­sia­vun tar­pees­ta päät­tä­vät on­net­to­muu­den uhrit ja omaiset itse"

07.04.2021 06:00 5
Tilaajille
SPR: Verenluovuttajia tarvitaan enemmän pääsiäisen aikaan – katso tästä Pohjois-Suomen verenluovutustilaisuudet pääsiäisviikolla

SPR: Ve­ren­luo­vut­ta­jia tar­vi­taan enemmän pää­siäi­sen aikaan – katso tästä Poh­jois-Suo­men ve­ren­luo­vu­tus­ti­lai­suu­det pää­siäis­vii­kol­la

29.03.2021 10:35 2
SPR: Ruokajonot kasvaneet koronaepidemian aikana – opiskelijoiden ja lapsiperheiden määrä on lisääntynyt

SPR: Ruo­ka­jo­not kas­va­neet ko­ro­na­epi­de­mian aikana – opis­ke­li­joi­den ja lap­si­per­hei­den määrä on li­sään­ty­nyt

02.12.2020 15:42 3