Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Senaatti-kiinteistöt
Oulun Rata-aukion oikeus- ja poliisitalo tyhjeni – Seurasimme viimeistä istuntopäivää käräjäoikeuden tiloissa

Oulun Ra­ta-au­kion oikeus- ja po­lii­si­ta­lo tyhjeni – Seu­ra­sim­me vii­meis­tä is­tun­to­päi­vää kä­rä­jä­oi­keu­den ti­lois­sa

31.03.2023 17:43 13
Tilaajille
Lukijat parahtavat Kalevan kyselyssä: Meitä niin hävettää Oulun aseman seutu – "Missä vaiheessa päättäjillä on karannut perusasioiden hoito ihan ulapalle?"

Lukijat pa­rah­ta­vat Kalevan ky­se­lys­sä: Meitä niin hä­vet­tää Oulun aseman seutu – "Missä vai­hees­sa päät­tä­jil­lä on ka­ran­nut pe­rus­asioi­den hoito ihan ula­pal­le?"

24.02.2023 13:24 107
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: harmittaako Oulun asemakeskuksen jämähtäminen? Miten aluetta pitäisi kehittää?

Vastaa ky­se­lyyn: har­mit­taa­ko Oulun ase­ma­kes­kuk­sen jä­mäh­tä­mi­nen? Miten aluetta pitäisi ke­hit­tää?

23.02.2023 10:46 28
Oulun Asemakeskuksen toteuttaja selviää ensi keväänä, tuomaristo arvioi ehdotuksia parhaillaan

Oulun Ase­ma­kes­kuk­sen to­teut­ta­ja selviää ensi ke­vää­nä, tuo­ma­ris­to arvioi eh­do­tuk­sia par­hail­laan

22.12.2022 14:38 8
Vaalaan nousee satapaikkainen moderni vankila, jonka ympärillä ei ole muuria – Kysyimme, miten vaikeaa sieltä on paeta

Vaalaan nousee sa­ta­paik­kai­nen moderni van­ki­la, jonka ym­pä­ril­lä ei ole muuria – Ky­syim­me, miten vaikeaa sieltä on paeta

17.11.2022 18:00 19
Tilaajille
Haluatko ostaa vankilan? – Oulun vanha vankila voi tulla myyntiin parin vuoden kuluttua

Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? – Oulun vanha vankila voi tulla myyn­tiin parin vuoden ku­lut­tua

25.09.2022 06:00 33
Tilaajille
Asemakeskus on saamassa sinetin: Oulun kaupunginhallitus hyväksyi sopimukset Senaatin kanssa

Ase­ma­kes­kus on saa­mas­sa si­ne­tin: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi so­pi­muk­set Se­naa­tin kanssa

14.03.2022 21:18 45
Tilaajille
Oulun asemakeskuksen rakentamiselle viimein sinetti – paraatipaikan suunnittelu alkaa heti, rakentaminen 2024

Oulun ase­ma­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­sel­le viimein sinetti – pa­raa­ti­pai­kan suun­nit­te­lu alkaa heti, ra­ken­ta­mi­nen 2024

18.02.2022 17:33 159
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­sin ti­la­kus­tan­nuk­set alle mark­ki­na­hin­nan, uudet tilat mak­sa­vat

12.02.2022 06:00 3
Tilaajille
Poliisin määrärahoilla on hintavia ja hanakoita jakajia
Pääkirjoitus

Po­lii­sin mää­rä­ra­hoil­la on hin­ta­via ja ha­na­koi­ta jakajia

10.02.2022 20:00 6
Tilaajille
Poliisihallitus, Oulun poliisilaitos ja Senaatti-kiinteistöt: Ruskonselän etuna aseman ja vankilan tiivis yhteistyö, riittävän iso tontti sekä keskustaa edullisemmat tilakustannukset

Po­lii­si­hal­li­tus, Oulun po­lii­si­lai­tos ja Se­naat­ti-kiin­teis­töt: Rus­kon­se­län etuna aseman ja van­ki­lan tiivis yh­teis­työ, riit­tä­vän iso tontti sekä kes­kus­taa edul­li­sem­mat ti­la­kus­tan­nuk­set

10.12.2021 22:25 3
Tilaajille
Oulun asemakeskus menee nyt maaliin, uskovat kaupunki ja Senaatti – "Kiinnostuksen taso jopa ylitti odotukset"

Oulun ase­ma­kes­kus menee nyt maa­liin, uskovat kau­pun­ki ja Se­naat­ti – "Kiin­nos­tuk­sen taso jopa ylitti odo­tuk­set"

17.06.2021 19:00 43
Tilaajille
Tuirassa sijaitseva lähes 120-vuotias suojeltu koulurakennus myytävänä – tonttia 10 000 neliömetriä

Tui­ras­sa si­jait­se­va lähes 120-vuo­tias suo­jel­tu kou­lu­ra­ken­nus myy­tä­vä­nä – tonttia 10 000 ne­liö­met­riä

11.05.2021 09:39 37