Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Lap­si­per­hei­tä ta­lous­ah­din­gos­sa ko­ro­na­krii­sin seu­rauk­se­na – Pe­las­ta­kaa lapset jakanut ruo­ka-apua yli mil­joo­nal­la eurolla

Järjestön ruoka-avun piiriin on kuulunut keväästä 2020 alkaen yli 10 000 perhettä ja lähes 27 000 lasta.

Pelastakaa lapset kertoo lapsiperheiden ruoka-avun tarpeen lisääntyneen pitkittyneessä koronakriisissä. Kuva ei ole Pelastakaa lapset -järjestön avustustoiminnasta. Pelastakaa lapset antaa ruoka-avun 70 euron lahjakortteita ruokakauppaan.
Pelastakaa lapset kertoo lapsiperheiden ruoka-avun tarpeen lisääntyneen pitkittyneessä koronakriisissä. Kuva ei ole Pelastakaa lapset -järjestön avustustoiminnasta. Pelastakaa lapset antaa ruoka-avun 70 euron lahjakortteita ruokakauppaan.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Koronaviruksen aiheuttama pitkittynyt poikkeustilanne on vaikuttanut laajamittaisesti lapsiperheiden talouteen, kertoo Pelastakaa lapset -järjestö tiedotteessaan.

Järjestö on tukenut ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä koronakriisin puhkeamisesta alkaen ruoka-avulla jo yli miljoonalla eurolla. Lahjoitusvaroin jaetun ruoka-avun piiriin on kuulunut yli 10 000 perhettä ja lähes 27 000 lasta.

Pelastakaa Lapset käynnisti maaliskuussa 2020 uuden ruoka-avustushankkeen auttaakseen koronakriisin takia ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä. Täysin lahjoitusvaroihin tukeutuvassa ruoka-avustushankkeessa on jaettu lapsiperheille 70 euron lahjakortteja ruokakauppaan. Avulle on ollut suurta tarvetta ympäri Suomen.

– Avun tarpeen ja antamisen mittakaava yllätti meidät. Osalla perheistä heikko taloustilanne on pitkittynyt ja heille on myönnetty avustusta useamman kerran, kertoo Pelastakaa Lasten lapsiköyhyysasiantuntija Aino Sarkia.

Jo ennen koronakriisiä arvioitiin, että Suomessa elää yli 120 000 lasta vähävaraisissa perheissä. Määrän arvioidaan kasvaneen koronakriisin myötä.