Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rkp
Kuukausi
Kommentti: Rkp yliarvioi mahtinsa – Puolue sai korjattua kirjauksia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen oppositioon

Kom­ment­ti: Rkp yli­ar­vioi mah­tin­sa – Puolue sai kor­jat­tua kir­jauk­sia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen op­po­si­tioon

27.05.2023 18:31 13
Tilaajille
Rkp hyväksyi ilmastopaperin, mutta ei maahanmuuttolinjauksia – Henriksson: "Haluamme jatkaa neuvotteluja maahanmuutosta"

Rkp hy­väk­syi il­mas­to­pa­pe­rin, mutta ei maa­han­muut­to­lin­jauk­sia – Hen­riks­son: "Ha­luam­me jatkaa neu­vot­te­lu­ja maa­han­muu­tos­ta"

27.05.2023 15:48 15
Tilaajille
RKP haluaa jatkaa keskusteluja maahanmuuttolinjauksista, puolue ei hyväksy pohjapaperia sellaisenaan

RKP haluaa jatkaa kes­kus­te­lu­ja maa­han­muut­to­lin­jauk­sis­ta, puolue ei hyväksy poh­ja­pa­pe­ria sel­lai­se­naan

27.05.2023 15:39 22
STT:n tiedot: Hallitusneuvotteluissa on ollut esillä kännyköiden käytön rajoittaminen peruskouluissa

STT:n tiedot: Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa on ollut esillä kän­ny­köi­den käytön ra­joit­ta­mi­nen pe­rus­kou­luis­sa

20.05.2023 15:21 8
Näkökulma: Säröt irvistävät jo Säätytalolla – "Ansioturvan leikkaaminen ei tule kuuloonkaan", sanoo perussuomalaisneuvottelija

Nä­kö­kul­ma: Säröt ir­vis­tä­vät jo Sää­ty­ta­lol­la – "An­sio­tur­van leik­kaa­mi­nen ei tule kuu­loon­kaan", sanoo pe­rus­suo­ma­lais­neu­vot­te­li­ja

17.05.2023 17:46 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruot­sin­kie­li­syys Suo­mes­sa on saa­vu­tet­tu etu, josta RKP ei tingi

11.05.2023 06:40 15
Tilaajille
Vanhemmat
Analyysi: Suunpieksentä vie tarmoa nelikon talouspäätöksiltä – Poliittisen historian professorin mukaan "kulttuurit törmäävät ja lujaa hallitusneuvotteluissa"

Ana­lyy­si: Suun­piek­sen­tä vie tarmoa nelikon ta­lous­pää­tök­sil­tä – Po­liit­ti­sen his­to­rian pro­fes­so­rin mukaan "kult­tuu­rit tör­mää­vät ja lujaa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa"

08.05.2023 17:07 60
Tilaajille
Kaikilla eduskunnan pienpuolueilla ehdokkaita Oulun vaalipiirissä: RKP:llä neljä, kristillisdemokraateilla 12 ja Liike Nytillä ainakin 12, VKK vasta julkistamassa ehdokkaansa

Kai­kil­la edus­kun­nan pien­puo­lueil­la eh­dok­kai­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä: RKP:llä neljä, kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la 12 ja Liike Nytillä ainakin 12, VKK vasta jul­kis­ta­mas­sa eh­dok­kaan­sa

19.02.2023 05:00 10
Tilaajille
Liberaaleille ja pohjoismaisille arvoille on nyt kysyntää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­be­raa­leil­le ja poh­jois­mai­sil­le ar­voil­le on nyt ky­syn­tää

19.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Vaalituloksessa näkyvät valtakunnanpolitiikan poterot
Pääkirjoitus

Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyvät val­ta­kun­nan­po­li­tii­kan poterot

13.06.2021 23:46 4
Tilaajille
Blokkipolitiikka sai pontta kuntavaaleissa – puoluekenttä jakautui "vasemmistohallitukseen" ja muihin, mikä jätti kokoomuksen monelle ainoaksi vaihtoehdoksi

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­to­eh­dok­si

13.06.2021 18:30 4
Tilaajille
Anna-Maja Henriksson jatkaa RKP:n johdossa

An­na-Ma­ja Hen­riks­son jatkaa RKP:n joh­dos­sa

30.05.2021 14:21
Politiikassa on tärkeää kertoa avoimesti vaikeistakin asioista

Po­li­tii­kas­sa on tärkeää kertoa avoi­mes­ti vai­keis­ta­kin asiois­ta

17.03.2021 09:00
Tilaajille
Näkökulma: RKP on nyt kokoaan isompi – oikeusministerin salkku antaa poikkeusaikana poikkeuksellisen vaikutusvallan

Nä­kö­kul­ma: RKP on nyt kokoaan isompi – oi­keus­mi­nis­te­rin salkku antaa poik­keus­ai­ka­na poik­keuk­sel­li­sen vai­ku­tus­val­lan

08.03.2021 18:30 2
Tilaajille
Päätökset syntyvät ihmisten kesken neuvottelemalla, sanoo 60 vuotta täyttävä konkaripoliitikko Eva Biaudet

Pää­tök­set syn­ty­vät ih­mis­ten kesken neu­vot­te­le­mal­la, sanoo 60 vuotta täyt­tä­vä kon­ka­ri­po­lii­tik­ko Eva Biaudet

26.02.2021 09:00 4
Tilaajille
Rkp:lle ehdokkaita vähintään 60 kuntaan – hallituspuolue kalastelee kevään kuntavaaleissa ääniä muun muassa Hämeenlinnassa, Kouvolassa ja Porissa.

Rkp:lle eh­dok­kai­ta vä­hin­tään 60 kuntaan – hal­li­tus­puo­lue ka­las­te­lee kevään kun­ta­vaa­leis­sa ääniä muun muassa Hä­meen­lin­nas­sa, Kou­vo­las­sa ja Po­ris­sa.

03.12.2020 22:21 1
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Rkp ei hyväksy soten rahoitusmallia – puolue haluaa määräaikaisen paikallisen sopimisen kokeilun koko Suomeen

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Ma­ja Hen­riks­son: Rkp ei hyväksy soten ra­hoi­tus­mal­lia – puolue haluaa mää­rä­ai­kai­sen pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen ko­kei­lun koko Suomeen

26.09.2020 14:50 6
Ylen gallup: SDP:n suosio ennätyslukemissa, keskusta putosi viidenneksi vihreiden taakse

Ylen gallup: SDP:n suosio en­nä­tys­lu­ke­mis­sa, kes­kus­ta putosi vii­den­nek­si vih­rei­den taakse

06.08.2020 07:02 25
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson pyrkii jatkokaudelle Rkp:n johtoon – "Meidän tulee olla läsnä suuremmassa osassa Suomea kuin koskaan aikaisemmin"

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Ma­ja Hen­riks­son pyrkii jat­ko­kau­del­le Rkp:n johtoon – "Meidän tulee olla läsnä suu­rem­mas­sa osassa Suomea kuin koskaan ai­kai­sem­min"

04.07.2020 08:55