koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Investoinnit: Nokia ra­ken­taa uudet toi­mi­ti­lat Ouluun

Raviurheilu
Hipo-tamman täpärä voitto kohotti ohjastaja Tapio Perttusen uran nousuun - 64-vuotias toimii yhä suomalaisen raviurheilun huipulla

Hi­po-tam­man täpärä voitto kohotti oh­jas­ta­ja Tapio Pert­tu­sen uran nousuun - 64-vuo­tias toimii yhä suo­ma­lai­sen ra­vi­ur­hei­lun hui­pul­la

30.07.2021 18:00
Tilaajille
Lämminveriravuri Gogobet Sisu päätyi oululaisomistajilleen odottamattoman tapahtuman kautta

Läm­min­ve­ri­ra­vu­ri Gogobet Sisu päätyi ou­lu­lais­omis­ta­jil­leen odot­ta­mat­to­man ta­pah­tu­man kautta

30.06.2021 12:30
Tilaajille
Syrjälänpellon hevostilaa pyörittävä Sari Vesala on varsinainen renessanssinainen – hän hieroo, kengittää, valmentaa, ohjastaa, kasvattaa ja kuntouttaa hevosia

Syr­jä­län­pel­lon he­vos­ti­laa pyö­rit­tä­vä Sari Vesala on var­si­nai­nen re­nes­sans­si­nai­nen – hän hieroo, ken­git­tää, val­men­taa, oh­jas­taa, kas­vat­taa ja kun­tout­taa hevosia

17.02.2021 19:00
Tilaajille
Ravimaailman kuuma valmentajanimi tulee Pudasjärven Jyrkkäkoskelta, jossa Sanna Loukusalla on parinkymmenen hevosen talli – "Tässä on työ ja harrastus samassa"

Ra­vi­maail­man kuuma val­men­ta­ja­ni­mi tulee Pu­das­jär­ven Jyrk­kä­kos­kel­ta, jossa Sanna Lou­ku­sal­la on pa­rin­kym­me­nen hevosen talli – "Tässä on työ ja har­ras­tus sa­mas­sa"

25.09.2020 07:00
Tilaajille
Kahden ravikuninkaan kortteli Oulun Heinäpäässä koottiin kuviin

Kahden ra­vi­ku­nin­kaan kort­te­li Oulun Hei­nä­pääs­sä koot­tiin kuviin

11.09.2020 19:00
Tilaajille
Seinäjoen Kuninkuusravien osallistujat valittu, mukana lumijokisen Katja Melkon valmentama Vixus – katso lista valituista hevosista

Sei­nä­joen Ku­nin­kuus­ra­vien osal­lis­tu­jat va­lit­tu, mukana lu­mi­jo­ki­sen Katja Melkon val­men­ta­ma Vixus – katso lista va­li­tuis­ta he­vo­sis­ta

22.07.2020 15:06
Raviurheilu palasi kaviouralle Joensuussa – "Tärkeintä oli saada toiminta käyntiin"

Ra­vi­ur­hei­lu palasi ka­vio­ural­le Joen­suus­sa – "Tär­kein­tä oli saada toi­min­ta käyn­tiin"

18.05.2020 20:54
Nobodysta tuli somebody – Kempeleen lakeuksilla nähtiin 1970-luvun lopulla poikkeuksellinen lahjakkuus

No­bo­dys­ta tuli so­me­bo­dy – Kem­pe­leen la­keuk­sil­la nähtiin 1970-lu­vun lopulla poik­keuk­sel­li­nen lah­jak­kuus

16.05.2020 21:00
Tilaajille
Ville-Vikkelän äitienpäiväyllätys – Muhoksen ori lukeutui nimensä mukaisesti suomenhevosten kärkikaartiin

Vil­le-Vik­ke­län äi­tien­päi­vä­yl­lä­tys – Mu­hok­sen ori lu­keu­tui nimensä mu­kai­ses­ti suo­men­he­vos­ten kär­ki­kaar­tiin

10.05.2020 10:00
Tilaajille
Ihmeen nopea Iso-Veli – Oululainen Aulis Ikonen valmensi vauhdikkaan oriinsa suomenhevoshuipulle saakka

Ihmeen nopea Iso-Ve­li – Ou­lu­lai­nen Aulis Ikonen val­men­si vauh­dik­kaan oriinsa suo­men­he­vos­hui­pul­le saakka

05.05.2020 17:34
Tilaajille
Kauhun hetket kaviourilla – Pattijoen piskuinen Kauhu osasi yllättää raviväen ja omistajansa Paavo Impolan

Kauhun hetket ka­vio­uril­la – Pat­ti­joen pis­kui­nen Kauhu osasi yl­lät­tää ra­vi­väen ja omis­ta­jan­sa Paavo Impolan

27.04.2020 08:15
Tilaajille
Elian Web jälleen vauhdissa – Nappasi miljoonan kruunun potin Göteborgissa

Elian Web jälleen vauh­dis­sa – Nappasi mil­joo­nan kruunun potin Gö­te­bor­gis­sa

25.04.2020 20:41 4
Kempeleläinen Timo Niemelä, 60, elää raviurheilusta ja opettaa huipputason varsoja valjaisiin – "Työ on mielekästä, eikä ole aikomusta jäähdytellä"

Kem­pe­le­läi­nen Timo Nie­me­lä, 60, elää ra­vi­ur­hei­lus­ta ja opettaa huip­pu­ta­son varsoja val­jai­siin – "Työ on mie­le­käs­tä, eikä ole ai­ko­mus­ta jääh­dy­tel­lä"

21.04.2020 23:06 1
Iissä tiedetään, että hevosen siementämisessä ei ole arpapelille sijaa – Huippuyksilöiden jälkeläisten hinnat kohoavat jopa kymmeniintuhansiin euroihin: "Ne eivät ole mitään harrastehevosia, joista maksetaan tuollaisia summia"

Iissä tie­de­tään, että hevosen sie­men­tä­mi­ses­sä ei ole ar­pa­pe­lil­le sijaa – Huip­pu­yk­si­löi­den jäl­ke­läis­ten hinnat ko­hoa­vat jopa kym­me­niin­tu­han­siin eu­roi­hin: "Ne eivät ole mitään har­ras­te­he­vo­sia, joista mak­se­taan tuol­lai­sia summia"

20.04.2020 06:07
Pieni kiuas, mutta löylyä riitti – amerikkalais-ravuri Hang Five puhkesi Limingan lakeuksilla kukoistukseensa

Pieni kiuas, mutta löylyä riitti – ame­rik­ka­lais-ra­vu­ri Hang Five puhkesi Li­min­gan la­keuk­sil­la ku­kois­tuk­seen­sa

19.04.2020 09:00 1
Tilaajille
Nuo mainiot herrasmiehet: Mannisen Pentti ja  Teodor – Kempeleen lahjakas lämminverinen singahti Suomen ravitähdistöön Suur-Hollola-ajon voiton myötä

Nuo mainiot her­ras­mie­het: Man­ni­sen Pentti ja Teodor – Kem­pe­leen lah­ja­kas läm­min­ve­ri­nen sin­gah­ti Suomen ra­vi­täh­dis­töön Suur-Hol­lo­la-ajon voiton myötä

13.04.2020 17:00
Tilaajille
Elian Web näytti ruotsalaisille ravaamisen mallia Rommessa – Jorma Kontiolta mellevät kehut: "Huippuhevonen ja menee kaikilla keleillä"

Elian Web näytti ruot­sa­lai­sil­le ra­vaa­mi­sen mallia Rom­mes­sa – Jorma Kon­tiol­ta mel­le­vät kehut: "Huip­pu­he­vo­nen ja menee kai­kil­la ke­leil­lä"

12.04.2020 22:21 2
Rehtorin riski ruuna ravasi voitosta voittoon – voimistaan tunnetun Vaalan karhun Valo-Mikin tarinalla oli traaginen loppu

Reh­to­rin riski ruuna ravasi voi­tos­ta voit­toon – voi­mis­taan tun­ne­tun Vaalan karhun Va­lo-Mi­kin ta­ri­nal­la oli traa­gi­nen loppu

19.05.2020 15:52
Tilaajille

Lu­mi­joel­ta ka­vio­ural­le pon­nis­ta­nut Elian Web kiri takaa kuu­den­nek­si Ruotsin Sol­val­las­sa

28.03.2020 20:44
Ilmiömäisestä nopeudestaan tunnettu At Risk kohahdutti kolmevuotiaana – oululaisen varatuomarin Amerikan ihmeestä tuli häikäisevä tähti ravitaivaalle

Il­miö­mäi­ses­tä no­peu­des­taan tun­net­tu At Risk ko­hah­dut­ti kol­me­vuo­tiaa­na – ou­lu­lai­sen va­ra­tuo­ma­rin Ame­ri­kan ih­mees­tä tuli häi­käi­se­vä tähti ra­vi­tai­vaal­le

23.03.2020 09:00
Tilaajille