Raviurheilu
Viimeisin 4 tuntia
Ravimaailman kuuma valmentajanimi tulee Pudasjärven Jyrkkäkoskelta, jossa Sanna Loukusalla on parinkymmenen hevosen talli – "Tässä on työ ja harrastus samassa"

Ra­vi­maail­man kuuma val­men­ta­ja­ni­mi tulee Pu­das­jär­ven Jyrk­kä­kos­kel­ta, jossa Sanna Lou­ku­sal­la on pa­rin­kym­me­nen hevosen talli – "Tässä on työ ja har­ras­tus sa­mas­sa"

07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kahden ravikuninkaan kortteli Oulun Heinäpäässä koottiin kuviin

Kahden ra­vi­ku­nin­kaan kort­te­li Oulun Hei­nä­pääs­sä koot­tiin kuviin

11.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Seinäjoen Kuninkuusravien osallistujat valittu, mukana lumijokisen Katja Melkon valmentama Vixus – katso lista valituista hevosista

Sei­nä­joen Ku­nin­kuus­ra­vien osal­lis­tu­jat va­lit­tu, mukana lu­mi­jo­ki­sen Katja Melkon val­men­ta­ma Vixus – katso lista va­li­tuis­ta he­vo­sis­ta

22.07.2020 15:06 0
Raviurheilu palasi kaviouralle Joensuussa – "Tärkeintä oli saada toiminta käyntiin"

Ra­vi­ur­hei­lu palasi ka­vio­ural­le Joen­suus­sa – "Tär­kein­tä oli saada toi­min­ta käyn­tiin"

18.05.2020 20:54 0
Nobodysta tuli somebody – Kempeleen lakeuksilla nähtiin 1970-luvun lopulla poikkeuksellinen lahjakkuus

No­bo­dys­ta tuli so­me­bo­dy – Kem­pe­leen la­keuk­sil­la nähtiin 1970-lu­vun lopulla poik­keuk­sel­li­nen lah­jak­kuus

16.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Ville-Vikkelän äitienpäiväyllätys – Muhoksen ori lukeutui nimensä mukaisesti suomenhevosten kärkikaartiin

Vil­le-Vik­ke­län äi­tien­päi­vä­yl­lä­tys – Mu­hok­sen ori lu­keu­tui nimensä mu­kai­ses­ti suo­men­he­vos­ten kär­ki­kaar­tiin

10.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Ihmeen nopea Iso-Veli – Oululainen Aulis Ikonen valmensi vauhdikkaan oriinsa suomenhevoshuipulle saakka

Ihmeen nopea Iso-Ve­li – Ou­lu­lai­nen Aulis Ikonen val­men­si vauh­dik­kaan oriinsa suo­men­he­vos­hui­pul­le saakka

05.05.2020 17:34 0
Tilaajille
Kauhun hetket kaviourilla – Pattijoen piskuinen Kauhu osasi yllättää raviväen ja omistajansa Paavo Impolan

Kauhun hetket ka­vio­uril­la – Pat­ti­joen pis­kui­nen Kauhu osasi yl­lät­tää ra­vi­väen ja omis­ta­jan­sa Paavo Impolan

27.04.2020 08:15 0
Tilaajille
Elian Web jälleen vauhdissa – Nappasi miljoonan kruunun potin Göteborgissa

Elian Web jälleen vauh­dis­sa – Nappasi mil­joo­nan kruunun potin Gö­te­bor­gis­sa

25.04.2020 20:41 4
Kempeleläinen Timo Niemelä, 60, elää raviurheilusta ja opettaa huipputason varsoja valjaisiin – "Työ on mielekästä, eikä ole aikomusta jäähdytellä"

Kem­pe­le­läi­nen Timo Nie­me­lä, 60, elää ra­vi­ur­hei­lus­ta ja opettaa huip­pu­ta­son varsoja val­jai­siin – "Työ on mie­le­käs­tä, eikä ole ai­ko­mus­ta jääh­dy­tel­lä"

21.04.2020 23:06 1
Iissä tiedetään, että hevosen siementämisessä ei ole arpapelille sijaa – Huippuyksilöiden jälkeläisten hinnat kohoavat jopa kymmeniintuhansiin euroihin: "Ne eivät ole mitään harrastehevosia, joista maksetaan tuollaisia summia"

Iissä tie­de­tään, että hevosen sie­men­tä­mi­ses­sä ei ole ar­pa­pe­lil­le sijaa – Huip­pu­yk­si­löi­den jäl­ke­läis­ten hinnat ko­hoa­vat jopa kym­me­niin­tu­han­siin eu­roi­hin: "Ne eivät ole mitään har­ras­te­he­vo­sia, joista mak­se­taan tuol­lai­sia summia"

20.04.2020 06:07 0
Pieni kiuas, mutta löylyä riitti – amerikkalais-ravuri Hang Five puhkesi Limingan lakeuksilla kukoistukseensa

Pieni kiuas, mutta löylyä riitti – ame­rik­ka­lais-ra­vu­ri Hang Five puhkesi Li­min­gan la­keuk­sil­la ku­kois­tuk­seen­sa

19.04.2020 09:00 1
Tilaajille
Nuo mainiot herrasmiehet: Mannisen Pentti ja  Teodor – Kempeleen lahjakas lämminverinen singahti Suomen ravitähdistöön Suur-Hollola-ajon voiton myötä

Nuo mainiot her­ras­mie­het: Man­ni­sen Pentti ja Teodor – Kem­pe­leen lah­ja­kas läm­min­ve­ri­nen sin­gah­ti Suomen ra­vi­täh­dis­töön Suur-Hol­lo­la-ajon voiton myötä

13.04.2020 17:00 0
Tilaajille
Elian Web näytti ruotsalaisille ravaamisen mallia Rommessa – Jorma Kontiolta mellevät kehut: "Huippuhevonen ja menee kaikilla keleillä"

Elian Web näytti ruot­sa­lai­sil­le ra­vaa­mi­sen mallia Rom­mes­sa – Jorma Kon­tiol­ta mel­le­vät kehut: "Huip­pu­he­vo­nen ja menee kai­kil­la ke­leil­lä"

12.04.2020 22:21 2
Rehtorin riski ruuna ravasi voitosta voittoon – voimistaan tunnetun Vaalan karhun Valo-Mikin tarinalla oli traaginen loppu

Reh­to­rin riski ruuna ravasi voi­tos­ta voit­toon – voi­mis­taan tun­ne­tun Vaalan karhun Va­lo-Mi­kin ta­ri­nal­la oli traa­gi­nen loppu

29.03.2020 09:20 0
Tilaajille

Lu­mi­joel­ta ka­vio­ural­le pon­nis­ta­nut Elian Web kiri takaa kuu­den­nek­si Ruotsin Sol­val­las­sa

28.03.2020 20:44 0
Ilmiömäisestä nopeudestaan tunnettu At Risk kohahdutti kolmevuotiaana – oululaisen varatuomarin Amerikan ihmeestä tuli häikäisevä tähti ravitaivaalle

Il­miö­mäi­ses­tä no­peu­des­taan tun­net­tu At Risk ko­hah­dut­ti kol­me­vuo­tiaa­na – ou­lu­lai­sen va­ra­tuo­ma­rin Ame­ri­kan ih­mees­tä tuli häi­käi­se­vä tähti ra­vi­tai­vaal­le

23.03.2020 09:00 0
Tilaajille
Hurjavireinen Elian Web 300 000 kruunun arvoiseen voittoon Solvallassa – kutsu Elitloppetiin toiveissa

Hur­ja­vi­rei­nen Elian Web 300 000 kruunun ar­voi­seen voit­toon Sol­val­las­sa – kutsu Elit­lop­pe­tiin toi­veis­sa

08.02.2020 20:00 1
Tapio Siekkinen saa raveista elämyksiä ja näkee hevosten hyödyn myös lastensuojelussa – "Hevosten vaikutus ihmisiin, varsinkin hankaluuksia kokeneisiin nuoriin, on valtava"

Tapio Siek­ki­nen saa ra­veis­ta elä­myk­siä ja näkee he­vos­ten hyödyn myös las­ten­suo­je­lus­sa – "He­vos­ten vai­ku­tus ih­mi­siin, var­sin­kin han­ka­luuk­sia ko­ke­nei­siin nuo­riin, on val­ta­va"

07.02.2020 21:52 0
Santtu Raitala nappasi Äimäraution ykkösohjastajan tittelin Mauri Jaaralta kolme vuotta sitten, eikä ole höllännyt otettaan

Santtu Raitala nappasi Äi­mä­rau­tion yk­kös­oh­jas­ta­jan tit­te­lin Mauri Jaa­ral­ta kolme vuotta sitten, eikä ole höl­län­nyt otet­taan

15.01.2020 19:46 0
Tilaajille