Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

rautatieliikenne
Miljardiratojen perustelut ovat hyllyvällä pohjalla
Pääkirjoitus

Mil­jar­di­ra­to­jen pe­rus­te­lut ovat hyl­ly­väl­lä poh­jal­la

25.01.2023 20:00 35
Tilaajille
Nato ja talous siirtävät Suomen painopistettä pohjoiseen, jonka liikenneväylien kohennus on kaikkea muuta kuin siltarumpupolitiikkaa
Pääkirjoitus

Nato ja talous siir­tä­vät Suomen pai­no­pis­tet­tä poh­joi­seen, jonka lii­ken­ne­väy­lien ko­hen­nus on kaikkea muuta kuin sil­ta­rum­pu­po­li­tiik­kaa

30.10.2022 20:00 24
Tilaajille
Yhdyskuntalautakunta päätti: Oulu myy maata valtiolle Oritkarin kolmioraidetta varten, Oulunsuuhun suunnitellaan kaavamuutosta

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päätti: Oulu myy maata val­tiol­le Orit­ka­rin kol­mio­rai­det­ta varten, Ou­lun­suu­hun suun­ni­tel­laan kaa­va­muu­tos­ta

18.01.2022 19:09 7
Tilaajille
Kaksoisraide Oulusta etelään lähti kohti toteutusta, mutta vielä ei ole tuulettelun aika
Pääkirjoitus

Kak­sois­rai­de Oulusta etelään lähti kohti to­teu­tus­ta, mutta vielä ei ole tuu­let­te­lun aika

14.09.2021 20:00 7
Tilaajille