Rattijuopumus
Nuoren miehen epäillään autoilleen humalassa Raksilan markettien pysäköintialueella –  puhalsi törkeän rattijuopumuslukeman poliisin alkometriin

Nuoren miehen epäil­lään au­toil­leen hu­ma­las­sa Rak­si­lan mar­ket­tien py­sä­köin­ti­alueel­la – puhalsi törkeän rat­ti­juo­pu­mus­lu­ke­man po­lii­sin al­ko­met­riin

23.09.2020 06:32 0
Yli puolet Lapin rattijuopoista ajaa huumepöllyssä – erityisesti nuorten huumekuskien osuus on Lapissa lisääntynyt muuta Suomea nopeammin

Yli puolet Lapin rat­ti­juo­pois­ta ajaa huu­me­pöl­lys­sä – eri­tyi­ses­ti nuorten huu­me­kus­kien osuus on Lapissa li­sään­ty­nyt muuta Suomea no­peam­min

11.09.2020 13:52 1
Tilaajille
Juopunut kuski ja kova ylinopeus aiheuttivat poliisille tehtäviä Meri-Lapissa

Juo­pu­nut kuski ja kova yli­no­peus ai­heut­ti­vat po­lii­sil­le teh­tä­viä Me­ri-La­pis­sa

02.08.2020 11:35 0
Tilaajille

Ou­lu­lais­mies­tä epäil­lään huu­meis­sa au­toi­lus­ta Poh­jan­tiel­lä

15.07.2020 06:52 2
Huumekuski jäi kiinni Oulussa – myös Taivalkoskella liikenteessä törkeä rattijuoppo

Huu­me­kus­ki jäi kiinni Oulussa – myös Tai­val­kos­kel­la lii­ken­tees­sä törkeä rat­ti­juop­po

19.05.2020 06:44 0
Rattijuopon vappuna romuttama auto jäi seisomaan näkyvälle paikalle Toppilassa – autosta annettiin siirtokehotus viime keskiviikkona

Rat­ti­juo­pon vappuna ro­mut­ta­ma auto jäi sei­so­maan nä­ky­väl­le pai­kal­le Top­pi­las­sa – autosta an­net­tiin siir­to­ke­ho­tus viime kes­ki­viik­ko­na

12.05.2020 18:05 6
Tilaajille
Keski-ikäinen mies törttöili pakettiauton ojaan Iin Oijärventiellä – puhallutuksessa ylittyi törkeän rattijuopumuksen raja

Kes­ki-ikäi­nen mies tört­töi­li pa­ket­ti­au­ton ojaan Iin Oi­jär­ven­tiel­lä – pu­hal­lu­tuk­ses­sa ylittyi törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen raja

07.05.2020 06:11 9