Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pie­ni­kin määrä al­ko­ho­lia on suuri riski lii­ken­tees­sä – hu­ma­las­sa ajavat ja­kau­tu­vat kahteen ryhmään

Päihtyneenä ajaminen tai ylinopeus voivat yli satakertaistaa kuolonkolarin riskin, selviää Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tiedotteesta.

Vähäinenkin määrä alkoholia kuljettajan veressä lisää kuolemaan johtavan onnettomuuden riskiä merkitsevästi. Törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävillä kuskeilla riski on 900-kertainen verrattuna selvin päin ajaviin.

Myös ikä on liikenteessä riski – sekä kuljettajan nuoruus että vanhuus kasvattavat kuolemaan johtavan onnettomuuden riskiä.

Tutkimuksen mukaan alkoholin vaikutuksen alaisena ajavat jakautuvat kahteen ryhmään. Suurin osa (90 prosenttia) pyrkii pitämään alkoholin nauttimisen sallitun rajoissa, niin ettei rattijuopumuksen raja (0,5 promillea) ylity. Sen sijaan loput eivät vaikuta piittaavan lain antamista rajoista.

– Alkoholin käyttö pieninäkin määrinä nostaa onnettomuusriskiä. Alle 0,2 promillen pikkumaistissa ajaessa riski kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden aiheuttamiseen on noin 2,6-kertainen verrattuna selviin kuljettajiin, kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustatekijöitä kartoittanut Arto Luoma sanoo tiedotteessa.

Nautitun alkoholin määrän lisääntyminen nostaa onnettomuusriskiä rajusti: rattijuopumusrajan ylittävillä kuljettajilla kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttamisriski on noin 40-kertainen ja törkeillä rattijuopoilla noin 900-kertainen verrattuna selvin päin ajaviin.

Rattijuopumusraja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea.

Ikä merkittävä riskitekijä

Kuljettajan nuoruus ja vanhuus kasvattavat merkittävästi onnettomuusriskiä suhteessa muihin ikäluokkiin. Riskit ovat kuitenkin erilaisia, sillä iäkkäät kuljettajat ovat riski ensisijaisesti itselleen, kun taas nuorten aiheuttamissa onnettomuuksissa kuolee useammin muitakin.

Sekä alle 20-vuotiailla että 80 vuotta täyttäneillä kuljettajilla on noin kymmenkertainen riski aiheuttaa kuolemaan johtava liikenneonnettomuus verrattuna 25–64-vuotiaisiin kuljettajiin, kun onnettomuuksien määrä suhteutetaan ajettuihin kilometreihin.

20–24-vuotiailla riski on noin kolme kertaa ja 75–79-vuotiailla noin viisi kertaa niin suuri kuin 25–64-vuotiaiden vertailuryhmässä.

Myös ylinopeus kasvattaa onnettomuuden riskiä merkittävästi. 25 km/h ylinopeus tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h kasvattaa onnettomuusriskin kymmenkertaiseksi.