Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tilaajille

"Nousi huoli", sanoo Oulun yli­opis­ton rehtori Jouko Nii­ni­mä­ki en­si­reak­tios­taan pää­tök­seen Rak­si­lan kam­pus­hank­keen torp­paa­mi­ses­ta

Haave keskustakampuksesta ei ole sammunut, mutta nyt ei haluta ainakaan vielä puhua osoitteista.

Jouko Niimäki kertoo ensireaktionsa olleen huolestuneisuuden, kun Oulun kaupunginhallitus päätti viikko sitten torjua suunnitteluvarauksen Raksilan kampuksesta.
Jouko Niimäki kertoo ensireaktionsa olleen huolestuneisuuden, kun Oulun kaupunginhallitus päätti viikko sitten torjua suunnitteluvarauksen Raksilan kampuksesta.
Kuva: Tiina Wallin

Oulun yliopiston osittainen tai vaiheittainen siirtyminen Linnanmaalta kaupungin keskustaan tai sen lähelle on henkilöitynyt pitkälti rehtori Jouko Niinimäkeen. Asia herättänyt kovasti keskustelua, ja suurin piirtein jokaisella oululaisella – asiaan vihkiytymisellä ei ole tarvinnut olla merkitystä – on ollut vahva mielipiteensä asiasta.

Miltä on tuntunut olla myrskyn keskellä nyt kahden vuoden ajan?

– Välillä on tuntunut, että kertomamme asiat ovat jääneet pimentoon. Mielipiteet ovat olleet tosi vahvoja, eikä välttämättä ole ollut niin hirveästi merkitystä sillä, mitä me olemme analysoineet tai mitä me olemme tehneet. Tunneskaaloja on ollut hyvin monenlaisia, mutta ammattimaisesti olemme pyrkineet etenemään. Olemme parhaamme mukaan yrittäneet olla mukana kaupungin prosessissa. Olemme informoineet kaupunginhallitusta ja muita tahoja avoimesti ja välittämään tietoa.