Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Yli­opis­to ryhtyy sel­vit­tä­mään koko Lin­nan­maan kam­puk­sen siirtoa – yh­tei­nen "su­per­kam­pus" voisi siirtyä vai­heit­tain Oulun kes­kus­taan

Visiotyö on jatkoa Raksilan kampushankkeen aiemmille ensimmäisen vaiheen suunnitelmille, joissa vain osa yliopistosta siirtyisi keskustaan. Taustalla on opiskelijoiden ja henkilöstön huolet hajautetun kampusmallin vaikutuksista.

Oulun yliopiston Linnanmaan kampus.
Oulun yliopiston Linnanmaan kampus.
Kuva: Sara Oinas

Yliopiston hallitus on päättänyt aloittaa yhtenäisen kampuskokonaisuuden visiotyön. Kyseessä on pitkän aikavälin suunnitelma, jossa selvitetään, onko Linnanmaan kampusta mahdollista siirtää kokonaisuudessaan Oulun keskustan alueelle 25 vuoden kuluessa.

Visiotyön aloittamisesta päätettiin Oulun yliopiston hallituksen kokouksessa torstaina. Hallitus toteaa, että yhteistä tahtoa rakentaa kaikkien tiedekuntien yhteinen kampuskokonaisuus löytyy myös yliopiston johdosta.