Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Yli­opis­ton kam­pus­hank­keen vas­tus­tus on täysin poik­keuk­sel­li­nen näy­tel­mä – vies­tin­näs­sä näkyy hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen piir­tei­tä

Operaatio on ollut tehokkaasti organisoitu operaatio, joka vaatii osaamista ja resursseja.

Yksikään muu hanke Oulussa ei ole kohdannut yhtä järjestäytynyttä vastustusta kuin yliopiston aikeet sijoittaa uusi kampus Raksilaan.
Yksikään muu hanke Oulussa ei ole kohdannut yhtä järjestäytynyttä vastustusta kuin yliopiston aikeet sijoittaa uusi kampus Raksilaan.
Kuva: Veera Rahtula

Mustaa ja valkoista. Siinä sävyt, joilla on käyty pari vuotta keskustelua Oulun yliopiston keskustakampushankkeesta. Osapuolten näkemyksestä riippuen kapean väriskaalan omaava debatti on tulossa nyt päätepisteeseensä.

Maanantaina Oulun kaupunginvaltuustoon tuodaan ponsiesitys, jonka viesti on selvä: kampuspeli on puhallettava poikki.