Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Raksilan kaavoitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ket­kaa­va voimaan ilman yli­opis­toa

20.01.2022 04:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan kampus ram­paut­tai­si kau­pun­gin

19.12.2021 05:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton yh­teis­kun­nal­li­nen tehtävä hukassa – huk­kaa­ko yli­opis­to aka­tee­mi­sen toi­min­nan ytimen ti­la­te­hok­kuu­den alt­ta­ril­le?

18.12.2021 06:00 94
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ehkäpä juuri Oulun päät­tä­jien ai­kaan­saa­mat­to­muus on osoit­taut yli­opis­ton joh­dol­le "mark­ki­na­raon" ja toi­min­nan paikan panna oma lu­sik­kan­sa kes­kus­tan ke­hit­tä­mis­sop­paan

25.05.2021 11:00 13
Tilaajille
Uutta virtaa Raksilaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uutta virtaa Rak­si­laan

25.05.2021 02:30
Tilaajille
Selvitys julki: Suunnitelman mukaan keskustakampus, marketit ja liikennejärjestelyt mahtuvat Raksilan tontille – katso havainnekuva tästä

Sel­vi­tys julki: Suun­ni­tel­man mukaan kes­kus­ta­kam­pus, mar­ke­tit ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt mah­tu­vat Rak­si­lan ton­til­le – katso ha­vain­ne­ku­va tästä

26.04.2021 12:00 124
Raksilan asukkaat haluaisivat aluetta tarkasteltavan kokonaisena – "Suojelukaavan tulisi olla ykkösprioriteetti"

Rak­si­lan asuk­kaat ha­luai­si­vat aluetta tar­kas­tel­ta­van ko­ko­nai­se­na – "Suo­je­lu­kaa­van tulisi olla yk­kösp­rio­ri­teet­ti"

05.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Kysyimme oululaisilta yrittäjiltä, mitä mieltä he ovat Oulun yliopiston muuttoaikeista kaupungin keskustaan – "Nykyisillä tiedoilla suhtaudun nihkeästi"

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta yrit­tä­jil­tä, mitä mieltä he ovat Oulun yli­opis­ton muut­to­ai­keis­ta kau­pun­gin kes­kus­taan – "Ny­kyi­sil­lä tie­doil­la suh­tau­dun nih­keäs­ti"

11.07.2020 16:35 8
Tilaajille