Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton yh­teis­kun­nal­li­nen tehtävä hukassa – huk­kaa­ko yli­opis­to aka­tee­mi­sen toi­min­nan ytimen ti­la­te­hok­kuu­den alt­ta­ril­le?

Yliopiston torstaina tekemä Raksila-päätös on hämmentävä. Miksi jatketaan prosessia, jossa yliopiston johto on ristiriidassa kaikkien sidosryhmiensä kanssa? Yliopiston professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat kannattavat ylivoimaisella enemmistöllä Linnanmaata Raksilan sijasta. Hanke on vastoin Oulun kaupunkirakenteen pitkän aikavälin päätöksiä ja tehtyjä investointeja. Yliopisto on vuonna 2019 hyväksynyt päätetyt kaupunkirakenteen strategiset linjaukset.

Yliopisto suunnittelee kolmen merkittävän tiedekunnan siirtoa Linnanmaalta Raksilaan. Linnanmaan kampus pilkottaisiin kahtia, mikä aiheuttaisi paljon haittaa sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Vetovoimaisuuden lisäämisellä on muuttoa vaikea perustella. Kauppakorkeakouluun pääsee opiskelemaan vain kahdeksan prosenttia hakijoista. Koko yliopistoon saa opiskelupaikan vain 16 prosenttia pyrkineistä, joten hakijapulaa ei ole.