Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Polar Electro
Polar aloittaa koko Suomen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – "Tarvittavat säästöt on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti lomautusten avulla, muitakin toimenpiteitä harkitaan"

Polar aloit­taa koko Suomen hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – "­Tar­vit­ta­vat säästöt on tar­koi­tus to­teut­taa en­si­si­jai­ses­ti lo­mau­tus­ten avulla, mui­ta­kin toi­men­pi­tei­tä har­ki­taan"

16.03.2023 17:12 14
Kempeleläiselle Polarille yli 100 000 euron seurausmaksu terveystietojen käsittelystä ilman suostumusta – näin yhtiö vastaa

Kem­pe­le­läi­sel­le Po­la­ril­le yli 100 000 euron seu­raus­mak­su ter­veys­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä ilman suos­tu­mus­ta – näin yhtiö vastaa

11.01.2023 16:06 12
Tilaajille
Urheilumuseolta huomionosoitus Polarille – kempeleläisyhtiön todetaan muuttaneen ihmisten liikkumistapoja ja laajentaneen käsitystä kehon toiminnasta

Ur­hei­lu­mu­seol­ta huo­mion­osoi­tus Po­la­ril­le – kem­pe­le­läis­yh­tiön to­de­taan muut­ta­neen ih­mis­ten liik­ku­mis­ta­po­ja ja laa­jen­ta­neen kä­si­tys­tä kehon toi­min­nas­ta

04.05.2022 22:10

Seppo Säy­nä­jä­kan­kaan tie­de­sää­tiön apu­ra­hat kol­mel­le tut­ki­jal­le – Polar Electro saattaa hyö­dyn­tää tut­ki­mus­ten tu­lok­sia omassa tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sään

14.12.2021 15:45
Tilaajille
Väitöstutkimus: Alkoholin käyttö näkyy älysormusten keräämässä tiedossa – ihmisten leposyke on usein kohonnut viikonloppuöisin

Väi­tös­tut­ki­mus: Al­ko­ho­lin käyttö näkyy äly­sor­mus­ten ke­rää­mäs­sä tie­dos­sa – ih­mis­ten le­po­sy­ke on usein ko­hon­nut vii­kon­lop­pu­öi­sin

13.10.2020 12:42 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­yh­teis­työ on Oulun yli­opis­ton vahvuus – tar­vit­sem­me kes­kus­ta­kam­puk­sen tuomia ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä ja mo­ni­muo­to­ti­lo­ja pys­tyäk­sem­me pal­ve­le­maan elin­kei­no­elä­mää

05.09.2020 07:00 15
Tilaajille
Kempeleläinen Polar Electro ja F1-kuljettaja Valtteri Bottas yhteistyöhön – "Olen todella innoissani"

Kem­pe­le­läi­nen Polar Electro ja F1-kul­jet­ta­ja Valt­te­ri Bottas yh­teis­työ­hön – "Olen todella in­nois­sa­ni"

11.06.2020 08:00 2
Korona iski hetkellisesti myyntiin, mutta nyt kempeleläinen sykemittareita valmistava Polar Electro palkkaa parisenkymmentä työntekijää – "Nyt kasvetaan taas"

Korona iski het­kel­li­ses­ti myyn­tiin, mutta nyt kem­pe­le­läi­nen sy­ke­mit­ta­rei­ta val­mis­ta­va Polar Electro palkkaa pa­ri­sen­kym­men­tä työn­te­ki­jää – "Nyt kas­ve­taan taas"

09.06.2020 22:20 2
Tilaajille