Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Yri­tys­yh­teis­työ on Oulun yli­opis­ton vahvuus – tar­vit­sem­me kes­kus­ta­kam­puk­sen tuomia ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä ja mo­ni­muo­to­ti­lo­ja pys­tyäk­sem­me pal­ve­le­maan elin­kei­no­elä­mää

Yritysyhteistyö ja uuden liiketoiminnan kehittäminen on aina ollut merkittävässä roolissa Oulun yliopistossa. Olemme yksi eniten yritysyhteistyötä tekevistä yliopistoista Suomessa.

Tästä hyvänä esimerkkinä on saavutuksemme radioteknologioiden saralla alkaen GSM:stä, jatkuen 5G:n kautta 6G:hen, jossa meillä on käynnissä Suomen Akatemian rahoittama suomalaisen tieteen lippulaivahanke. Ensimmäisen kahden vuoden aikana hankkeen parissa on tehty yhteistyötä 85 yrityksen kanssa.