Loirin kuolema: Ve­sa-Mat­ti Loiri osasi nau­rat­taa ja it­ket­tää

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Väi­tös­tut­ki­mus: Al­ko­ho­lin käyttö näkyy äly­sor­mus­ten ke­rää­mäs­sä tie­dos­sa – ih­mis­ten le­po­sy­ke on usein ko­hon­nut vii­kon­lop­pu­öi­sin

-
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun yliopistossa tehty tuore väitöstutkimus osoittaa, että Pohjois-Suomessa kehitetyllä puettavalla teknologialla voi paljastaa maailmanlaajuisia hyvinvointitrendejä. Asia käy ilmi tuoreesta Oulun yliopistossa tehdystä väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksen on tehnyt Hannu Kinnunen, joka työskentelee älysormuksia valmistavan teknologiayhtiö Ouran tiedejohtajana.

Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, miten globaali keskisyke vaihtelee kahden ja puolen vuoden ajalla.

– Väitöstyöni mittauksista näkee, että viikonloppuisin yönaikaiset sykkeemme Suomessa ovat yleensä koholla. Kesäloman aikaan taas syketasot laskevat alimmilleen, Kinnunen kertoo.

Kinnusen mukaan viikonloppuisin kohonneet leposyketasot ovat merkki kasvaneesta alkoholin kulutuksesta, mikä näkyy leposykkeessä ja kehon valmiustasossa.

Tutkimuksessa tarkkailtiin kahden erilaisen hyvinvointituotteen, Oura-älysormuksen ja Polar Active -aktiivisuusrannekkeen tarkkuutta ja niiden sovelluksia. Väitöksessä esitellään sormuksen käyttäjien keskisykkeen vaihtelut kahden ja puolen vuoden ajalta.

Pitkän aikavälin mittauksessa selviää, miten globaali keskisyke muuttuu viikkorytmin, vuosirytmin ja yksittäisten juhlapäivien mukaan.

Väitöstutkimus tarkastetaan Oulun yliopistossa perjantaina. Väitöstyö liittyy Oulun yliopiston Optoelektroniikan ja mittaustekniikan yksikössä tehtävään tutkimukseen, jossa on erikoistuttu sekä joustavaan painettuun elektroniikkaan että erittäin tarkkaan mittaamiseen.

Tutkimuksen todetaan luovan pohjaa sille, miten puettava teknologia, kuten älysormus, voi mahdollistaa hyvinvoinnin reaaliaikaisen arvion lähitulevaisuudessa.

–  Hyvinvointitekniikan tuotteiden ansioista oman elämän valintoja voi tehdä siten, että on entistä paremmin tietoinen niiden henkilökohtaisista vaikutuksista, Kinnunen toteaa.

Kinnusen mukaan puettavan elektroniikan ja itsemittaamisen hyötyjä on muun muassa se, että käyttäjät saavat välitöntä palautetta itsestään, jonka avulla he voivat ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Kinnusen mukaan laitteet antavat luotettavaa palautetta parhaisiin vertailumenetelmiin verrattuna ja datan paljastamat ilmiöt voivat olla merkityksellisiä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta.